Przestań gadać, zacznij działać.

Przestań gadać, zacznij działać.

Czy zastanawiałeś się, lub spróbowałeś – kierowa się Słowem Bożym każdego kolejnego dnia swojej codzienności? Czy jest to możliwe i jak mogłoby to faktycznie wyglądać. Jako ksiądz zmotywowany jestem do tego, aby każdego dnia rozważać Słowo Boże, jako też moje osobiste przygotowanie do dobrego przeżycia codziennej Eucharystii. Jest to też często pochylenie się nad Słowem, aby przygotować krótkie kazanie. Jednak ten codzienny zwyczaj wszedł mi już tak mocno w krew, że w sumie nawet trudno mi sobie wyobrazić kolejny dzień, bez rozważanego Słowa. Jest jednak klucz według którego staram się spojrzeć na konkretny fragment Pisma Świętego. Spoglądając pierwszy raz na dany fragment, szukam zasadniczej treści: słów, zdania, wokół którego moim zdaniem zbudowany jest to Słowo. Jeśli znajduję ten konkretny „środek” fragmentu – szukam najpierw prostych odniesień do jakiś wydarzeń z życia. Później staram się poznać głębszy sens danego fragmentu. Kończę rozważanie wyborem jednego, zasadniczego słowa, które w jakiś sposób przypominać mi będzie o zadaniach, które powinienem postarać się zrealizować. Osoby, które próbują codziennie rozważać Słowo Boże, bardzo szybko odkrywają to szczególne zaproszenie do wprowadzania słów w czyn. Zrozumienie Słowa, dla takiej osoby, staje się dużo prostsze, a to za sprawą wzrastania w szczególnej, odpowiedniej atmosferze. Klimat, który tworzy rozważane Słowo sprawia, że człowiek zyskuje szczególną wrażliwość i umiejętność zrozumienia głębszego sensu przekazu zawartego w Słowie. Jeszcze nie tak dawno, bo w Wielki Czwartek, już w zasadzie wcześniej rozważałem Słowo opisujące obmywanie nóg przez Jezusa. Trudno było mi zrozumieć, dlaczego wewnętrznie odczuwam przynaglenie, aby spontanicznie w czasie Eucharystii wykonać ten gest. W myśli pojawił się temat tego miesiąca: konkretne działanie, który różnymi kanałami, drążył we mnie różne myśli. Ostatecznie realizując...
Mam ci wierzyć, że jesteś Chrześcijaninem?

Mam ci wierzyć, że jesteś Chrześcijaninem?

Kiedy powiedzą o tobie, że jesteś dobroduszny, pomocny, cierpliwy…? Wtedy, gdy tylko o tym będziesz mówił, czy wówczas, gdy te słowa widoczne będą w twoim życiu jako konkretne czyny? A co z wiarą? Czy wystarczy określić siebie, że „jestem wierzący”? Wiele razy próbujemy słowami wyjaśnić swoją postawę. Może potrzebujemy tego, gdyż nasze działanie nie jest zbyt wyraźne, by było na tyle wymowne, by nie trzeba było go tłumaczyć. Wiara potrzebuje nie tylko potwierdzenia, wyrażania się przez czyny, ale konkretnej jej realizacji w czynach. By nie sprowadzić wiary do deklaracji słownych, litanii słów na modlitwie, zapewnień i postanowień, potrzeba by nasza wiara wzrastała poprzez konkretne czyny w naszym naturalnym środowisku, jakim jest nasza codzienność. Kiedy osobom, które są w kościele zadaje pytanie, czy są wierzącymi, zdecydowana większość, pewnym głosem potwierdza, że nimi są. Jednak zadaje im kolejne pytanie – a jak dziś, do tego momentu, twoja wiara się wyrażała, przez jakie działanie? Wówczas niestety, albo już nie uprzedniej pewności i konkretności, albo pozostaje wypowiedziana standartowa odpowiedź – modlę się, chodzę do kościoła, staram się nie grzeszyć… Ograniczamy wiarę do kilku pobożnych praktyk, czyniąc ją nieco skostniałym działaniem, tradycją, niż rzeczywistym realizowaniem – życiem wiarą. Pomyśl o wierze jako o spotkaniu z Bogiem i chwili, w której z Nim rozmawiasz. Czy można to w jakikolwiek sposób ograniczyć? Czy jest sens? Czy pomiędzy kochającymi się ludźmi istnieją tylko obowiązki, tradycje do wypełnienia, czy raczej wyzwania, które nieustannie budzą w sercu każdego człowieka miłość? Kochając kogoś, wręcz szukamy sposobu, w jaki jeszcze sposób wyraźniej i konkretniej pokazać komuś miłość – to, że go kochamy. W wierze często sprowadzamy relację z Bogiem, do wypełnienia...
Ja i Chrystus – co dzieje się pomiędzy nami.

Ja i Chrystus – co dzieje się pomiędzy nami.

Wiara jest osobistym sposobem rozmowy z Bogiem. Wiara łączy się z osobistym spotkaniem z Bogiem i budowaniu relacji. Jak wygląda nasza wiara i relacja z Bogiem? Gdy spotykamy się z historiami różnych wierzących osób, odkrywamy jak bardzo ważnym momentem w ich życiu było i jest, osobistego spotkanie z Bogiem, odkryciem Go, obecnego w ich życiu. Historia każdej osoby jest inna i już ten fakt jest zdumiewający, bo pokazuje jak indywidualnie Bóg wyszukuje drogi do ludzkiego serca. Te historie pokazują, jak bardzo osobiste bywa to doświadczenie spotkania Boga i człowieka. Bardzo często te momenty spotkania, stają się dla ludzi momentami ogromnych przemian; zwrotnymi momentami w ich działaniu, myśleniu, patrzeniu na świat. Dokonujące się zmiany w człowieku stają się osobistymi nawróceniami, które często bardzo skrajnie przemieniają człowieka. Człowiek, dzięki temu osobistemu spotkaniu, odkrywa swoją drogę postępowania za Chrystusem, Jego naśladowania. Wzrost pobożności wypływa z osobistego odkrycia Boga w swoim życiu, a nie tylko z ludzkiego pragnienia. To obecność Boga, wewnętrznie przemienia człowieka, wskazując mu w jaki sposób ma postępować. Wydarzenie – spotkanie z Bogiem, jest często duchowym doświadczeniem, ale w wielu przypadkach, jest też ono bardzo fizyczne. Niektóre z tych doświadczeń, są na tyle silne, że stają się źródłem dla całego życia. Powracając do tego momentu, człowiek odbudowuje w sobie poczucie bliskości Boga i tworzy, przy współpracy z Bogiem, kolejne historie. To szczególny dar Boga ofiarowany przede wszystkim po to, by nas umocnić w naszym życiu. Tak silnego spotkania nie jesteśmy wstanie uczynić sami. Możemy prowokować jedynie sytuacje, które otworzą nas na Boga, a więc pozwolą działać Bogu. To spotkanie nie musi wcale przybrać jakiejś spektakularnej formy. Może to być ciche...
Zbudować relacje.

Zbudować relacje.

Bez jakiejkolwiek więzi, wciąż pozostajemy dla siebie anonimowi. Trudno, abyśmy się wówczas mogli zrozumieć i w jakiś sposób ze sobą współpracować. Czy widzisz sens relacji? Nie musimy się wielce zastanawiać i szukać odpowiedzi na pytanie: co szczególnego jest pomiędzy dwoma, bardzo zgranymi ze sobą osobami. Mamy głębokie przekonanie, że im silniejsze są mosty łączące dwoje osób, tym szczególniejsza istnieje pomiędzy nimi więź.  Budowanie relacji jest czymś fascynującym, ale i też tajemniczym. Nie sposób przewidzieć wszystkich elementów, które składają się na zbudowaną relację. Odkrywamy różne jej części, które wydają się dla nas ważne, w danym momencie. Odkrywanie więzi i ich budowanie jest niezwykłą przygodą.  Ile jest w nas dzisiaj chęci do budowania więzi, ile takich okazji ku temu, rzeczywiście wykorzystujemy? Nie chcę w tej refleksji zastanawiać się nad tym, jak tworzyć relacje, ale nad tym, co możemy dzięki nim osiągnąć, by w tych argumentach znaleźć przekonanie do budowania więzi. W jednym z mocniejszych, w tym względzie fragmentów biblijnych, odkryć możemy: „gdzie dwaj, labo trzej, zgromadzą się w imię moje, tam jestem pośród nich”.  Jednym z rezultatów budowania więzi pomiędzy osobami jest JEDNOŚĆ. To szczególny rodzaj więzi. Ludzie łączą się pomiędzy sobą z różnych powodów. Im bardziej zacieśniają pomiędzy sobą relacje, tym silniejsza staje się jedność. Owocem tej jedności jest Jezus, to znaczy wszystkie te wartości, których jest On źródłem. Owocem zbudowanych więzi są wartości, które promieniują na nasze życie i innych osób, stają się źródłem dla budowania naszej codzienności. Kolejnym, myślę ważnym owocem więzi, jest budujące nas ZAUFANIE. Ludzie żyjący szczególną więzią, zdolni są do wielkich działań. A to, że możemy sobie ufać, pomaga w ich realizacji. Zaufanie jest tym...
Ewangeliczny dialog.

Ewangeliczny dialog.

Dotykają nas różne pokusy. Chcemy niekiedy zbyt intelektualnie, czy po ludzku traktować ważne tematy. Jednak bez właściwego źródła, my chrześcijanie, możemy stracić właściwy sobie smak. Patrząc na życie chrześcijanina, możemy niekiedy dostrzec szczególne postępowanie, które ich charakteryzuje. Ich korzenie stają się początkiem niebywałej siły, która zostaje dana każdemu wierzącemu, choć w różny sposób to wykorzystujemy.  Chrześcijanie powinni podtrzymywać pomiędzy sobą szczególnego ducha miłości. My sami nie dajemy świadectwa, ale nasze działanie przypomina i wskazuje na bardzo ważne wartości.  Warto, abyśmy z pełną świadomością powrócili do Ewangelii, aby w niej znaleźć siły do budowania mostów, które najpierw połączą nas z Bogiem, ale również połączą nas z każdą, spotkaną przez nas osobą. To duchowe połączenie, które powinno najpierw zrodzić się w sercu każdego człowieka, jako prawdziwe pragnienie, stanie się fundamentem relacji, które zaczniemy budować pomiędzy sobą. W dialogu potrzebny jest wspólny język – nie tylko wyrażający wspólne idee, wartości, ale język jednoczący ludzi. Ewangelia prześwietla nasze życie szczególnym światłem Słowa, które nas przemienia i staje się propozycją życia… Człowiek, który prawdziwie przyjmuje Ewangelię, nie wykorzystuje jej do walki, do zwalczania człowieka, czy piętnowania jakiegoś działania. Ewangelia przyjęta i przeżywana przez człowieka, staje się prawdziwym językiem dialogu. Ewangelia jest niezwykłym „nauczycielem”, ukazującym człowiekowi różne wartości, prawdę o życiu człowieka, którym możesz się stać dzięki przyjęciu tego szczególnego Orędzia. Dając komuś swoim życiem Ewangelię, dajemy człowiekowi przede wszystkim nadzieję. Ewangelie wychowują do życia Miłością, którą stawiają jako źródło dla całego ludzkiego życia – myśli, słów, działania… Miłość, która promieniuje z Ewangelii, staje się uniwersalnym światłem, które może towarzyszyć każdemu człowiekowi. Ewangeliczny dialog, charakteryzuje się niezwykłą pokorą wobec ludzi, bo wnosi świadomość ogromu daru,...
Wielkopostny wyraz miłości.

Wielkopostny wyraz miłości.

Rozpoczął się czas, w którym podejmujemy się różnych postanowień – wyrzeczeń. Czemu one powinny służyć i czy w ogóle czemuś służą? Ostatnio na lekcji chłopacy dzielili się wrażeniami z jedzenia kebabów w środę popielcową. W innym miejscu toczyła się rozmowa o tym, że jedzą w piątek mięso, tłumacząc to tym, że: „nie może się przecież zmarnować”. Już chciałem w obu sytuacjach rozpocząć rozmowę na temat ćwiczenia i zdrowego jedzenia, diet, ale nie zrobiłem tego, bo i tak pewnie usłyszałbym wiele porad i wiele wspaniałych doświadczeń – abstrakcyjnych od tematu. Czy nie jest z nami tak, że dosłownie wszystko robimy na przekór? Mamy coś zrobić – to nam się nie chce; mamy czegoś nie jeść – to właśnie wtedy mamy największą na to ochotę. Podobnych paradoksów w naszym życiu jest bardzo dużo. Podobnie ma się niekiedy z wielkopostnymi znakami: modlitwą, postem i jałmużną. Najpierw powinniśmy zrozumieć sens tych wydarzeń, bo trudno by coś realizować bez podstawowej wiedzy. Odmawianie sobie słodkiego w wielkim poście jest dla niektórych naprawdę ogromnym poświęceniem – wyrzeczeniem. Nie zaprzeczam sensu jakichkolwiek postanowień, ale co się dzieje z tym naszym postanowieniem już po Wielkim Poście. Zostaje jakiś owoc – duchowa korzyść?  Niedawno na Eucharystii, poprosiłem o podniesienie ręki tych osób, które realizują jakieś postanowienie. Na tłum w kościele nie spodziewałem się jakiejś wielkiej liczby podniesionych dłoni, ale ilość jednak mnie zastanowiła. Podniosło rękę może zaledwie dziesięć osób. Co w proporcji całego kościoła i ludzi w nim obecnych, wydawało się smutną prawdą, kroplą w morzu. Towarzyszą nam różne postawy, a w nich różne pokusy. Może właśnie brak odpowiedniego przeżycia tego czasu, wynika z łatwości z jaką chcemy żyć,...
W Twoje ręce powierzam ducha mojego

W Twoje ręce powierzam ducha mojego

Rozpoczynający się czas może wiele nas nauczyć Podążając drogą krzyża, możemy spotkać Chrystusa, który pragnie nam coś pokazać. Zastanawiasz się co chce ci przekazać podczas tego Wielkiego Postu? Nasza wiara stanowi pewną wewnętrzną wrażliwość. Dzięki niej patrzymy na świat z jakiegoś, naszego, wybranego punktu widzenia. Dostrzegamy rzeczy inaczej. Choć denerwuje nas wiele spraw, a wiele też nie rozumiemy, to chcemy mieć ten swój punkt widzenia, który pozwoli nam iść przez świat po swojemu. Możesz stanąć w Wielkim Poście na wysokości zadania i odszukać jakiś konkretny punkt widzenia, postawę życia, rozwiązanie. Kultura dawania to jedna z wielu postaw, której możemy uczyć się w Wielkim Poście; punkt widzenia dzięki któremu dostrzeżemy znaczenie więcej niż tylko siebie i własne potrzeby. To zadanie, które potrzebuje wzorców. Zastanawiając się nad tematem: „kultura dawania” pomyślałem o dwóch fragmentach biblijnych, które mówią o samym dawaniu. Pierwszy fragment otwiera jakby treść Nowego Testamentu i towarzyszy w każdym wydarzeniu.  „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale życie wieczne miał” (J3,16) Bóg, który tak daleko posuwa się w kochaniu człowieka, że jest w stanie dać swojego Syna. „Dawanie” w kontekście tego fragmentu staje się niezwykłym wydarzeniem. Bóg nie tylko daje, ale daje to, co w Nim  jest najcenniejsze. Dzielenie się jest wyrazem miłości, a w Bogu ten dar przyjmuje najwyższą z możliwych postaci. „Bóg nie potrafi dawać mniej, niż wszystko.” Miłość osiąga swój szczyt, kiedy to Syn oddaje swoje życie za każdego z nas. To On staje się przykładem jak bardzo można dzielić się z innymi tym, co ma się w sobie. To właśnie Jezus przekracza wszelkie granice,...
Podzielone serce.

Podzielone serce.

Potocznie krąży powiedzenie, że wraz z miejscami i osobami, człowiek pozostawia w ważnych punktach swojego życia kawałek swojego serca. Czy to oznacza, że na końcu życia nie pozostaje człowiekowi zbyt wiele z jego serca? „Pozostawiasz tutaj kawałek swojego serca…” – usłyszałem te słowa od mojego pierwszego, już nie żyjącego proboszcza, kiedy żegnałem się z pierwszą parafią na mojej kapłańskiej drodze. To może dziwne, że pamiętam to doświadczenie po tylu latach. Pamiętam też dalsze myśli, które mi wówczas towarzyszyły: „skoro w każdym ważnym miejscu, w ważnym doświadczeniu mojego życia pozostawiam część swojego serca, to jak mogę w kolejnych sytuacjach w pełni się angażować.” Oczywiście powiedzenie: „zostawić kawałek swego serca” ma wymiar symboliczny, ale ja osobiście uważam, że jest w takiej postawie jednak zagrożenie. Człowiek angażując się w coś, angażuje swoje serce. Przez to, mimo wszystko, pozostawia gdzieś część swojego serca. Trudności nie byłoby żadnej, gdyby w kolejnej chwili, człowiek potrafiłyby również angażować swoje serce w pełni. Pozostawiając swoje serce, myślimy o tamtym wydarzeniu, osobie, o tym co było… Pozostajemy w przeszłości z naszym sercem, przez co w teraźniejszości jesteśmy jakby nieobecni.  Dlaczego tak ważne jest to, byśmy w każdej sytuacji angażowali się całym sercem i z całym sercem przechodzili w kolejne sytuacje?  Chodzi o to, by dawać w każdej sytuacji całe swoje serce. Jeśli w przeszłości pozostawiliśmy część naszego serca, wówczas w teraźniejszości nie obdarowujemy kolejnych osób całym swoim sercem. Mam zatrzymać się nad „kulturą dawania” w tych rozważaniach. Podzielone serce nie jest zdolne do dawania rzeczywiście drugiej osobie pełnego naszego zaangażowania. Dziele się z innymi, nie powinno ograniczać się do połowicznego zaangażowania naszego serca, do dawanie jakiejś części swojego...
dzielić się – to żyć prawdziwie.

dzielić się – to żyć prawdziwie.

Dzielenie się to pewien mechanizm, który funkcjonuje w naszym życiu jeśli posiadamy odpowiednie cechy. Pewnie zastanawiasz się, jakie cechy mam na myśli. Każdego dnia mamy nie jedną okazję do tego, aby czymś się ubogacić. Spotkane osoby, wydarzenia w których uczestniczymy, praca którą wykonujemy, wszystko to wnosi w nasze życie coś cennego, jedynego w swoim rodzaju. Wiele osób zdaje sobie sprawę z tego jak wiele posiada, jak ogromne szczęście ich dotyka. Wielu jest też niestety takich, którzy nie dostrzegają faktycznej wartości dobra, które sami posiadają, a przez to nie odczuwają wartości dobra, którego doświadczają z zewnątrz. Dzielić się dobrem potrafi ten, kto zna wartość każdego dobrego gestu. Może właśnie dlatego najbardziej dziele się, jest rozpowszechnione wśród tych ludzi, którzy sami doświadczyli od innych jakiejkolwiek pomocy. Może poprzez empatię, człowiek jest w stanie podzielić się z innymi tym, co sam posiada. Obdarowywanie innych dobrem, leży w naszej naturze, ale niekiedy doświadczamy różnych przeszkód, które nam tę naturalność odbierają. Niestety staramy się być bardzo autonomiczni, dlatego chronimy to, co posiadamy, przez co stajemy się niezależni. Trudno podzielić się z kimś czymkolwiek, skoro istnieje w takiej osobie obawa utraty niezależności i tego, co posiada. Cechą, której w tej sytuacji brakuje to otwartość. Umiejętność dzielenie się, to nic innego jak otwarcie się na drugą osobę, na to, czego ona potrzebuje, ale również na to, co ta osoba pragnie nam dać. Wzajemność w dzieleniu się, nigdy nie czyni żadnej osoby uboższą, a wręcz przeciwnie, właśnie poprzez otwarcie na innych ludzi, zawsze stajemy się ubogaceni. Obudzenie w sobie wzajemności, otwiera w nas różnego rodzaju pokłady dobra, które nie funkcjonują, gdy jesteśmy sami i zamknięci. Wzajemność nie...
Zrozumieć środowisko

Zrozumieć środowisko

Czy sprawy, które toczą się wokół mnie, wywołują we mnie osobisty sposób myślenia, działania, czy raczej dostosowuję się do panującej mody? Kiedy wychodzimy do ludzi, poznajemy nowe osoby, często poznajemy też kontekst życia tych osób, ich środowisko: zmartwienia, radości, cele itd. Wszystko, co otacza człowieka jest jego środowiskiem, które wpływa na człowieka, ale które samo w sobie jest też, w jakiejś części wytworem działania człowieka. Tylko wtedy, gdy poznajemy własne środowisko, rzeczywistość w której wzrastamy, możemy przyjąć jakąś konkretną postawę – sposób działania, myślenia. W przeciwnym razie, możemy czuć się nieswojo nawet w ramach własnej codzienności, możemy odczuwać mocniej, te wszystkie negatywne nastawienia. Problemem często nie są sami ludzi, ich zachowania, ale to środowisko, w którym taka osoba wzrasta. Dziś jeszcze bardziej, niż kiedykolwiek, środowisko ma ogromny wpływ na nas, sterując niekiedy naszym życiem do tego stopnia, aż możemy niekiedy odczuć zniewolenie zewnętrznymi warunkami. W każdym wieku naszego życia, w zupełnie inny sposób postrzegamy środowisko, które nas otacza. Inaczej patrzy dziecko, jeszcze inaczej młody człowiek, a w zupełnie inny sposób patrzy osoba dorosła. To, co stanowi o różnicy patrzenia na świat, znajduje się w człowieku, jak i też w tempie zmieniających się spraw wokół niego. Przywykliśmy już do tego, że na każdym etapie życia, każdemu człowiekowi przypisane są jakby odpowiednie prawa – przywileje i zadania. To przyzwyczajenie jest tak silne, że gdy dostrzegamy jakieś nietypowe  dla konkretnego wieku zachowanie, od razu bardzo krytycznie je oceniamy. Dorosły zachowujący się jak dziecko, raczej nie wywołuje w nas powodów do zrozumienia. Zastanawiające jest też takie zachowanie dziecka, jakby było dorosłe, bo wówczas wydaje nam się to mało naturalne. Nawet takie samo działanie...
BUNT – wewnętrzne rozdarcia.

BUNT – wewnętrzne rozdarcia.

Dojrzałe osądy wypływają z właściwie przyjętego okresu buntu. Obyśmy potrafili wykorzystać nasz wewnętrzny sprzeciw wobec zła, by obrać w życiu właściwy kierunek – postawę myślenia i działania. Pomiędzy tym, co dzieje się wokół nas, a tym co czujemy w naszym wnętrzu, często istnieje ogromna różnica, przepaść, sprawiająca nam ogromną trudność. W takiej sytuacji często toczymy wewnętrzną walkę, bo to, co czujemy wewnątrz sprawia, że odczuwamy bunt wobec zachować, sytuacji itp. Dziś spotykamy wielu rozdrażnionych ludzi. Prowokacji do takiego stanu rzeczy możemy odnaleźć bardzo wiele, dlatego tym łatwiej jest nas wyprowadzić z równowagi i sprawić, że będziemy kłębkiem nerwów. Dziś łatwiej jest znaleźć coś w nas, co nas może nie denerwuje, niż w informacjach, które docierają do nas z zewnątrz. Oczywiście możemy wpłynąć na to, jakie do nas docierają faktycznie informacje, oraz to, co się z nimi w nas dzieje. Możemy zaprogramować nasze myślenie, nasze działanie. W tym programowaniu może jednak pojawić się jakiś błąd: wybiórcze traktowanie świata wokół nas. Trudnością nie jest ocena pozytywnych i negatywnych sytuacji, problem tkwi w nas, aby zgodzić się z prawdą, że coś jest pozytywne, a coś innego negatywne. Sprawa bywa trudna, gdy ocena nie jest taka łatwa, gdy sytuacje nie są takie oczywiste, jednoznaczne. Skrajną trudnością jest taki moment, gdy to co oceniamy obiektywnie jest złe, a wewnętrznie oceniamy to jako pozytywne. Ludzie wiele rzeczy przyjmuje jako coś oczywistego. Nie podejmują się trudnych ocen jakiś sytuacji, ale przyjmują ogólną ocenę, sąd innych ludzi. Jeśli nie ma osobistego zrozumienia dla jakiejś sprawy, to trudno wówczas przyjąć jakiś sąd innych ludzi, jako swój własny. W takim momencie pojawia się bunt – wewnętrzne rozdarcie. Bunt to...
Zajmij jakąś postawę.

Zajmij jakąś postawę.

W normalnej sytuacji, człowiek w jakiś sposób reaguje na zdarzenia. Jeśli z jego strony nie ma żadnej reakcji, wówczas można martwić się tym, że człowieka dosięgła obojętność.  Możecie pewnie sami przytoczyć sytuacje, w których mieliście okazję spotkać ludzi, których postawa była na tyle wyraźna, że wiedzieliście co konkretna osoba sądzi o jakimś wydarzeniu. Dziś takich postaw możemy niestety zobaczyć coraz mniej. Tych, których możemy najczęściej spotkać to tzw. szczekacze i narzekacze. Biadolą na obecną sytuację, sprzeciwiają się prawie wszystkiemu, ale gdy zapytasz ich, jakie mają oni swoje rozwiązanie, to najczęściej milczą. Wielu ludzi wzrasta w przekonaniu, że trzeba się czemuś przeciwstawić, być po prostu anty… Taka postawa jest walką z tym, co obecnie się dzieje, niezależnie od tego, co faktycznie się dzieje. Niektórzy tak po prostu mają, muszą walczyć; muszą się czemuś przeciwstawić; muszą po prostu być anty… Zostawiam ocenę takiej postawy wam. Sami się zastanówcie i odpowiedzcie sobie, czy przyjęcie takiej postawy jest w jakimkolwiek stopniu właściwe i owocne. Dla mnie, jedynym plusem takiej postawy, jest jakakolwiek reakcja, bo takich, którzy w ogóle nie reagują na to, co dzieje się wokół nich, jest niestety też coraz więcej. Nie wiem, czy zauważyliście, ale coraz bardziej kultowymi filmami, coraz częściej dziś produkowanymi są historie o „zombie”. Są to postaci na tyle kultowe, że stają się też inspiracją dla gier, do których często sięgają młodzi. Pojęcie „zombie” rozpowszechnił Wiliam Seabrook pod koniec lat 20 XX wieku. To pojęcie wywodzi się z kultury voodoo, w którym oznacza osobę silnie zniewoloną i ślepo lub nieświadomie wykonującą polecenia osoby kontrolującej ją, najczęściej będąc pod wpływem środków odurzających.  Czytając powyższe słowa nie masz czasami wrażenia,...
Warto pomyśleć o początku.

Warto pomyśleć o początku.

Każda sprawa ma swój początek. Niekiedy trudno nam jest go określić. W naszym życiu pojawia się wiele rzeczy, które stają się początkiem dla innych spraw. Mając swój początek – źródło, możemy zbudować wiele pięknych rzeczy w naszej codzienności. Jest w nas wiele dobra, pięknych wspomnień, wydarzeń za którymi tęsknimy – czy uświadamiamy sobie niekiedy jaki jest ich początek, skąd się to wzięło w naszym życiu? Niekiedy myślami próbujemy cofnąć się w czasie, by odkryć gdzie był i jaki był początek danej sprawy. Nie zawsze jednak nam się to udaje. Warto jednak, na tyle na ile możemy zapamiętać te chwile – pamiętać o początkach, źródłach… Dlaczego ważne są początki. Dlaczego ważne jest to, by mieć swoje źródło. Musimy mieć świadomość, że korzystając z czegoś, prędzej czy później się to skończy i trudno byśmy udawali, że sami dla siebie jesteśmy „fabryką dobra”, bo przecież jeszcze nikt nie wymyślił „perpetuum mobile” – samo wystarczającego źródła dla jakiegoś urządzenia. Początek czegoś powinien mieć swoje źródło. Wówczas, gdy już coś realizujemy, możemy na nowo sięgnąć do źródła, odnowić w sobie coś i nadal tym żyć. Wielu ludzi nie ma dziś cierpliwości; wiele osób jest bardzo niespokojnych, wręcz drażliwych. Dlaczego tak jest? Ponieważ coś się w nich skończyło, zużyło i jeśli nie sięgną do źródła, to zwyczajnie pozostaną puści. Początek jakiejś inicjatywy – działania, jest znakiem naszego zaangażowania, chęci które wkładamy w realizację życia. Może świadomość, że TU i TERAZ mogę właśnie rozpocząć coś pięknego, niekiedy nieco uskrzydli nasze myślenie, postępowanie. Właśnie te momenty, początki, są chwilami, w których doświadczyliśmy czegoś niezwykłego, jakiegoś dobra, które popchnęło mnie do jakiegoś konkretnego działania. Jeśli wiemy co stało...
Źródło dla mojego działania.

Źródło dla mojego działania.

Czy kiedy zaczynasz coś realizować w swoim życiu, masz świadomość gdzie tkwi i jaki jest początek tego działania? Czy to w ogóle jest ważne? Obserwując zachowania ludzi, często doszukujemy się źródła dla takiego działania. Szczególnie dzieje się to wówczas, gdy mamy do czynienia ze złym zachowaniem lub działaniem. Jednak, gdy chodzi o dobro, to raczej przechodzimy ponad tym i tylko cieszymy się samym dobrem, nie zastanawiając się często nad tym, gdzie tkwi źródło takiego właśnie działania. Trochę to jednak dziwne, że szukamy tylko źródła zła, a na dobro zwracamy mniejszą uwagę. Może właśnie warto szukać w sobie, jak i też u innych, źródła dobrego działania, bo wówczas będziemy mieli szansę odkryć motywy, jak i też piękno różnych inspiracji dla takiego działania. Może dzięki takiemu działaniu, bardziej rozwinie się w nas system nagród, a nie kar; może będzie w nas wówczas więcej szacunku i wdzięczności, bo docenimy bardziej dobro, które nas otacza, jak i też to, które jest w nas. Można przyjąć od innych ich „początki”, to znaczy przyjąć to, co dla innych stało się źródłem jakiegoś działania, jakiegoś pomysłu, jakiegoś konkretnego rezultatu. Zastanawiając się nad tym tematem, sam w myśli odbyłem nie jedną wycieczkę po różnych historiach mojego życia, aby sięgnąć do początków, by odkryć te „miejsca”, które są dla mnie aktualnymi źródłami dla życia. Przeróżne historie zbiegały się często w czterech charakterystycznych dla mnie punktach, dlatego tylko o nich chciałbym coś więcej napisać, pomijając różne inne, których powtarzalność nie była tak częsta jak właśnie tych, które pragnę wam przedstawić. Pierwszym moim źródłem, do którego najczęściej sięgam, z którego czerpię, jest SŁOWO BOŻE (Pismo Święte). Widzę i doceniam ogromny...
Daj mi pić.

Daj mi pić.

Jeśli sięgniesz do Pisma Świętego i przeczytasz fragment J 4,5-19, znajdziesz tam podobne słowa. Dlaczego ta scena ma mną kierować? Ważne, abyśĶy w naszym życiu docenili spotkanie przy studni, przy źródle. Pewnie nie jeden raz odczuliście ogromne pragnienie. Po jakimś wysiłku pragnęliście się napić, a nie mieliście niczego pod ręką. Może szliście podczas niezwykle gorącego dnia i wydawało wam się, że nie da ci rady z powodu braku ochłodzenia, chociażby wodą. Nie tylko takie pragnienia odczuwamy w naszym życiu. Jest w nas wiele tęsknot, które wymagają byśmy udali się na spotkanie przy studni – źródle. To spotkanie przy źródle jest dla nas zasadnicze, bo właśnie ono buduje nas wewnętrznie, jak i staje się fundamentem dla budowania naszego życia. Potrzebujemy źródła, tego „czegoś” co będzie nam dostarczało właściwe elementy dla konstruowania naszego życia. Dla jednych źródłem będzie prawdziwy kontakt z Bogiem i wyznawanie konkretnej religii. Inni mogą odnaleźć swoje źródło w jakiejś idei lub filozofii. Dla innych jeszcze, źródłem może stać się zaspokojenie swoich ludzkich pragnień przez to, co posiadają, a więc jakąś fortunę. To może być w pewnym sensie problematyczne dla współczesnego człowieka, aby znaleźć to jedno, właściwe źródło dla swojego życia. Musimy być obiektywni i zrozumieć, że nasze źródło nie jest po to, by zaspokajać nasze zachcianki, pragnienia, ale po to, by stawiając nam wymagania, kształtować nas i pobudzać do osiągania jeszcze większego dobra. Źródło jest punktem wyjścia, a nie punktem do osiągnięcia. Dlatego poszukiwanie źródła wiąże się z poszukiwaniem „początku” dla swojego życia, dla różnych inicjatyw. Studnia przy której spotykamy Jezusa jest dla nas ratunkiem. Staje się dla nas punktem odniesienia, dzięki któremu wiemy gdzie się obecnie...
Co o życiu mówi mi Auschwitz?

Co o życiu mówi mi Auschwitz?

Są miejsca bardzo wymowne, które w różny sposób do nas przemawiają. Wracam do doświadczenia sprzed kilku lat, aby znów zastanowić się nad tym: KIM JEST CZŁOWIEK? Mój dziesięciodniowy pobyt w Oświęcimiu w 2008 roku, pamiętam doskonale. Tak jak inne, niekiedy ważne doświadczenia, z biegiem czasu ulatują, tak codziennie wizyty w obozach koncentracyjnych, chyba nigdy nie zapomnę. Piszą ten artykuł sam zadałem sobie pytanie: dlaczego nigdy wcześniej nie napisałem żadnego materiału związanego z tym miejscem? Dziś również trudno mi to uzasadnić, ale chyba po prostu dlatego, że nigdy dotąd nie był właściwy czas, a dziś w kontekście tematu, wydaje mi się, że nie mogę tego pominąć. Moja podróż do tego miejsca była odpowiedzią na osobiste pragnienie rozważania tematu duszpasterskiego: „Otoczmy troską życie”. Już przed wyjazdem niektóre osoby, ironizowały, że miejsce, które wybrałem do osobistych rozważań, raczej jest chyba mało związane z tym tematem. Moje jednak odczucie było zupełnie inne, miałem osobiste przynaglenie, aby udać się z tą sprawą właśnie do Auschwitz. Trudno, abym opisał wszystkie moje myśli – rozważania. Chcę ograniczyć się do czterech zasadniczych miejsc i refleksji. 1. Brama. „Ironia” tego miejsca – „praca czyni wolnym”, tak jakby ci, którzy wracają z pracy w innych miejscach obou, przechodząc przez tę bramę, mieliby mieć nadzieję, że ich praca kiedyś zaowocuje wolnością. Przechodząc przez tę bramę, uświadomiłem sobie, jak wiele mam praw, możliwości, których chyba nie do końca we właściwy sposób szanuję i wykorzystuję. Człowiek wolny przechodząc przez tę bramę, może pomyśleć o własnej godności, którą zaprzepaszcza przez swoje działanie. Jestem wolny, ale żyję tak, jakbym tej wolności nie posiadał? Czy niezbyt łatwo oddaje swoje prawa, przede wszystkim moją wolność? Dobrowolnie...
Trudno być „dobrym człowiekiem”.

Trudno być „dobrym człowiekiem”.

Każdy z nas jest inny i reprezentuje zupełnie inne podejście do życia. Czy w tej różnorodności jest jakiś wzór na to, by być dobrym człowiekiem? Kiedy słyszę hasła: „żyć dobrze” lub „być dobrym człowiekiem” albo „dobrze postępować” itp., mam zawsze wrażenie, że wymyślamy sobie jakieś teoretyczne hasła, które mają nas zmobilizować do stawiania sobie różnych celów do osiągnięcia. W tworzeniu teorii jesteśmy wręcz doskonali i chyba nic tak nam dobrze nie wychodzi, jak stwarzanie kolejnych teorii. Jednak one, w niektórych względach pomagają nam pewne rzeczy określić. Chociażby mówiąc „dobre życie” możemy wytyczyć taki rodzaj zachowań, które nie jedną osobę zainspirują do jeszcze piękniejszego postępowania. Jednak, czy można wszystkich ludzi mierzyć jedną miarą. I tutaj chyba pojawia się trudność rozstrzygnięcia, co faktycznie oznacza: „żyć dobrze”, „być dobrym człowiekiem” itd. Kiedy dorosła osoba, z perspektywy swojego życia spojrzy na młodego człowieka, to pewnie mogłaby znaleźć wiele powodów do krytyki. Jednak czas, możliwości, wiek tej młodej osoby różni się od dorosłej i ma do tego prawo. Trudno, aby komuś narzucać sposób życia. „Dobre życie” – może być dobrym przykładem dla innych; punktem wyjścia dla osobistego życia. JAKIE NASUWAJĄ SIĘ TOBIE MYŚLI , GDY SŁYSZYSZ HASŁO: „DOBRY CZŁOWIEK”? Częstej ocenie poddawane jest zachowanie człowieka i pewnie od tej rzeczywistości jest nam najłatwiej rozpocząć. Mimo różnorodności panujących w zachowaniu, myślę, że tym, co szczególnie wyróżnia i sprawia, że nazywamy ich dobrymi jest wszelka działalność na rzecz innych osób. Wszelka ofiarność, dobroduszność, a więc serce skierowane ku drugiemu człowiekowi, jest w opinii wszystkich traktowana jako dobra. Stąd takie zachowanie sprawia, że całego człowieka określamy jako „dobrego człowieka”. To jest jakby wyjście, a wszelkie działania wyłaniają...
Dla nas stał się Człowiekiem.

Dla nas stał się Człowiekiem.

Podoba mi się myśl Abrahama Szwajcera: „Przeznaczeniem człowieka jest być coraz bardziej człowiekiem”, która stała się inspiracją dla tego artykułu i dla moich tegorocznych adwentowych rozważań. „Łatwo stać się gorszym, niż się jest naprawdę (ks. J.Kaczkowski), ale o wiele trudniej stać się dużo lepszym człowiekiem, niż się nim było. Tak to już jest, że wystarczy jedno, nawet niewinne potknięcie, a może posypać się wszystko, a tak trudno jest odbudować to, co się przez swoje potknięcie utraciło. To nie złośliwość życia, ani kolejne z praw Murphy’ego. Po prostu dobro jest niebywale piękne i cenne, ale też niezwykle kruche. Mamy wiele do stracenia, dlatego powinniśmy zadbać o każdą część swojego życia. Co możemy powiedzieć o sobie, o swoim życiu… Pozostaje w nas wiele treści jeszcze nie odkrytych, bo jesteśmy rzeczywiście bardzo skomplikowani, a czasami trudno, bez odpowiednich narzędzi, zrozumieć samych siebie. Potrzebujemy odpowiedniego sposobu, by poznać siebie, by dzięki tej wiedzy móc pójść dalej i głębiej w swoje życie. Możemy pozostać na zewnątrz, egzystować jakoś w życiu, ale powinno nam zależeć na czymś więcej niż tylko na jakimś tam przeżyciu naszego życia, ale na w pełni uczestniczeniu w tym, co stanowi naszą codzienność. Tajemnica Wcielenia jest kluczem dla naszego życia. Fakt, że Jezus stał się człowiekiem staje się odpowiednim źródłem dla naszej wiary, później też dla prawdy o sobie samym; źródłem dla naszej codzienności. Pomocą może być dla nas przeglądanie się osobie Jezusa, jako człowieka, oczywiście nie zapominając, że jest Bogiem. Jego ludzkie życie jest dla nas szczególnym drogowskazem. Dla wielu świętych, to właśnie sceny z Jego życia, stawały się treścią ich życia, więzi z Bogiem i źródłem wiedzy. To dało...
Rozbudzić w sobie kierunki.

Rozbudzić w sobie kierunki.

Trafiasz na punkt w swoim życiu, z którego wydaje ci się, że albo nie ma innych dróg dalszego rozwoju, albo masz świadomość, że istnieją, ale to ty nie potrafisz ich znaleźć lub wyobrazić. Jeśli twój dzień, życie, przyjmują już jakiś stabilny kształt, niekiedy możesz nie mieć w sobie wystarczającej odwagi, albo wyobraźni, by zmienić coś w swoim życiu. Ten moment wcale nie musi oznaczać jakiejś katastrofy. To może być naturalna kolej rzeczy, w której poniekąd wezwany jesteś, aby wejść albo w życie (całościowo), albo w jakiejś konkretnej dziedzinie, na kolejny, wyższy poziom działania.  Rozwiązanie tej sprawy w jednych przypadkach będzie powodował, bardziej kosmetyczny zabieg – zmianę w życiu; w innych sytuacjach, może to być bardzo strategiczny moment i wybór. Musimy sobie uświadomić, że często naszym zadaniem jest zdobywanie wyższych poziomów, a więc wspinanie się na kolejne szczeble pewnych rzeczywistości. Oczywiście mamy możliwość pozostania na dotychczasowym poziomie, ale istnieje wówczas zagrożenie, że nie osiągniemy właściwego poziomu, a wewnątrz nas, pojawi się pewnego rodzaju rozdarcie, które przejawiać się będzie tym, że odczuwać będziemy ciężar niespełnionego zadania. Częstym naszym zachowaniem, w takich punktach granicznych, jest rezygnacja. Wydaje nam się, że nie ma rozwiązania, że jest to sytuacja patowa. Musimy mieć jednak przynajmniej świadomość, że to, że ja nie widzę kierunku dla dalszego działania, nie oznacza, że takiego kierunku nie ma. Bywa to często naszym usprawiedliwieniem, a nie stwierdzeniem faktu. Mając świadomość możliwości istnienia różnych kierunków, musimy mieć siłę, aby poszukiwać ich w kontekście jakiejś sytuacji. Mając tę szczególną łaskę – pragnienie poszukiwania dróg rozwiązań, rozwijajmy i zdobywajmy potrzebną nam mądrość. Rozwiązania – kierunki, możemy odnaleźć w sobie, ale możemy również znaleźć je...
Gdzie muszę iść?

Gdzie muszę iść?

Czujemy niekiedy wewnętrzne przynaglenie, aby dokonać wewnętrznej – duchowej podróży. Oczywiście każdy z nas, ma inny punkt wyjścia, w zależności od osobistej sytuacji. Przeglądając Pismo Święte, możemy znaleźć „62” fragmenty biblijne, które wprost używają, w różnej formie, słowa „kierunek”. Nie będę wszystkich omawiał, bo wiele z nich w formie znaczenia są podobne, dlatego najistotniejszy jest klucz do poznania i zrozumienia tego słowa.  Słowo kierunek i jego znaczenie można pogrupować w następujący sposób: 1. kierunek dotyczący miejsc geograficznych: pustynia, morze, góra, wyżyny 2. pod czyimś kierunkiem 3. kierunek jako wybór. Te trzy charakterystyczne grupy, będą stanowić dalszą część mojego rozważania. Warto oczywiście mieć swój cel, który będziemy poszukiwali w tych różnych biblijnych propozycjach. Miejsca geograficzne, takie jak pustynia, morze, góra, wyżyny, mają swoje szczególne znaczenie. Symbolika tych miejsc jest bardzo różna, dlatego kierunki, które obiera się, by do nich dojść, stanowią przykład niekiedy bardzo skrajnych postaw człowieka. Nasze potrzeby, pragnienia, kierują nas w różne miejsca. Dzięki nim odkrywamy z jednej strony swoje ograniczenia i możemy je w jakiś sposób zmienić, a z drugiej strony odkrywamy możliwości, które możemy rozwijać dzięki właściwym kierunkom. Pustynia i góra były częstymi punktami, poniekąd duchowymi wyzwaniami, które stawiają przed człowiekiem nowe zadania, pozwalały człowiekowi na nowo odkryć siebie i pokierować swoim życiem w odpowiedni sposób. Morze symbolizowało gniew przeciwko Bogu, bo częste burze, sztormy, były oznaką nieprzyjaźni. Ale ten symbol w innych miejscach był oznaką Bożych epifanii – objawień (Jonasz, uczniowie na jeziorze, itp.) Wyżyny natomiast były częstym miejscem składania ofiar, niekiedy również bałwochwalczych. Dziś możemy również poszukiwać miejsc, które dadzą nam chwile duchowych wytchnień, odkryć i zmian. Potrzebujemy ich, choć często może wydawać nam...