niedzielne

„słówka”

…by możliwe było dotarcie do nich ze Słowem, trzeba wiele słuchać, trzeba dzielić życie z ludźmi i bacznie zwracać na nich uwagę. (…) Kaznodzieja nie tyle mówi to, czego się nie powinno robić, ile raczej proponuje to, co możemy robić lepiej. (…) Ponadto, kazanie pozytywne daje zawsze nadzieję, kieruje ku przyszłości, nie czyni nas więźniami rzeczy negatywnych. 

Evangelii Gaudium, Papież Franciszek

5. Wspólne działania – integracja w budowaniu, bo razem lepiej. (30.06.2024)

4. Podział obowiązków – liderzy są pomocą w funkcjonowaniu. (2.06.2024)

3. rozmawiajmy - dialog wobec oczywistych i trudnych spraw - 28.04.2024

2. Jesteśmy uzdolnieni – odkryj swoje talenty i dziel się nimi. (7.04.2024)