Ojcze nasz

Jeśli chcecie wprowadzić człowieka w chrześcijaństwo, nie zaczynajcie od Dekalogu, lecz od Modlitwy Pańskiej.

grudzień/styczeńżyćSłowem

Moment spotkania ze Słowem podczas Eucharystii powinien zachęcić nas do wprowadzenia Go w czyn. Najpierw się zatrzymaj, później rozważ, a wyjdź z pragnieniem konkretnego działania.
Zapraszam do rozważania i działania.

— P R O J E K T Y —

fimowe rozważanialista trudności

w każdym odcinku stawiam czoła innej trudności. Życiowa seria dotykająca życia.
czarno na białym


myśl na 7

Każdy tydzień nabiera dynamiki dzięki konkretnemu cytatowi, który jest moją propozycją do rozważenia, odniesienia do życia i do działania. Nowe odcinki w każdy poniedziałek.

cytaty

— A R T Y K U Ł Y —

rozważania związane z tematem miesiąca

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.

Poszczególny prośby, które towarzyszy nam do tej pory to sprawy duchowe, które swój początek mają na ziemi, ale swój cel, doskonałość osiągają w życiu wiecznym. Prośba o „chleb” jest bardziej fizyczną prośbą, o dobra materialne, konieczne nam do...

Bądź wola Twoja, jako w Niebie tak i na ziemi.

Temat łatwiej zrozumieć, gdy siebie ustawimy w odpowiednim momencie w czasie. To znaczy, co było wcześniej – człowiek, czy wola Boża? Skoro uzmysłowimy sobie, że właśnie wola Boża była pierwsza, że Jego plan był pierwszy, wówczas możemy zobaczyć, że nasze życie powinno być, nieustanną próbą zrozumienia Go, Jego woli i odniesienia jej do swojego...

Przyjdź królestwo Twoje.

Prośby, które zawarte są w modlitwie Pańskiej, streszczają znacznie szersze prawdy. Wydaje się, że wypowiadamy esencję prawdy. Musimy zatem skoncentrować swoją uwagę na tym wszystkim, co jest obecne za słowami, w tym również za „przyjdź królestwo...

Święć się imię Twoje.

Chyba nie ma człowieka, który by czegoś nie świętował. Rozmaite okazje są wykorzystywane, aby coś świętować, przypominać, odkrywać...

Któryś jest w niebie.

Świat materialny sprowadza się do miejsc, czasu, kształtu… Skoro żyjemy w takich kategoriach, często to, co dzieje się w naszym życiu chcemy sprowadzić również do jakiś kategorii. Nie jest to groźne jeśli dotyczy spraw materialnych, gorzej ma się sprawa, gdy chcemy dosłownie to samo zrobić ze sprawami...

Ojcze nasz.

Pierwsze słowa… Modlitwa Pańska jest szczególną modlitwą, swoistym wyznaniem wiary. Lekcja, której udziela nam Jezus poprzez tą modlitwę, może wprowadzić nas w środek szczególnej relacji pomiędzy Bogiem, a...

— 365 —

Już od kilku lat, robię codziennie zdjęcie do projektu, który ma uwrażliwić mnie na jakąś chwilę. Są to wydarzenia, w których uczestniczę, na które spoglądam z własnej perspektywy, ucząc się i pokazując innym, jak można spoglądać na ten szczególny dar, jakim jest właśnie chwila. Zdjęcia staram się wykonywać przede wszystkim telefonem. W obecnym roku projekt nosi nazwę #miracleday365la speranza

 

Na osobistym fanpagu umieszczam bieżące informacje, które znajdują się również na stronie. Pojawia się też kilka rzeczy, codzienne rozważanie Słowa, różnego rodzaju komentarze i fotograficzne chwile. Zapraszam Cię, do polubienia i w tym miejscu mojej strony i obserwowania wszelkich nowości, a nade wszystko zachęcam cię do komentowania, wyrażania własnych opinii i pomysłów.