Co Jezus wydobywa z twojej „pieczary” i co powołuje znów, na nowo, do życia?

żyć SŁOWEM, aby przeżyć…

W roku 2021, w poniedziałkowych odcinkach o 12.30, postaram się zachęcić was do wprowadzenia zwyczaju, życia zgodnie ze Słowem. Praktyka rozważania i wprowadzania w czyn Słowa, ufam, że przyniesie wiele pięknych doświadczeń.kierunek NIEDZIELA

zatrzymaj się
chwilę rozważ
żyj tym, co 
usłyszałeś i zrozumiałeśTAK BLISKO MNIE
– wielkopostne rozważania 2021 –


– artykuły –

__________

każdy miesiąc poświęcony zupełnie innemu tematowi, a raz w tygodniu w kontekście tematu pojawia się nowe rozważanie

On nas wyprowadzi.

Krążymy wokół spraw, nie mogąc znaleźć rozwiązania, albo co najgorsze, zamknięci jesteśmy w pieczarze bez możliwości powrotu do życia. On wkracza w naszą codzienność ze słowami: „wyjdź na zewnątrz”, wskazując nam drogę wyjścia z trudnych sytuacji.

Za dużo kamieni.

„Kamień” jest tylko przykrywką i to dosłownie i w przenośni. Zamiast zmierzyć się z różnymi sytuacjami, wolimy je przykryć, zamknąć w niedostępnym miejscu, zapomnieć przynajmniej na jakiś czas. Wokół nas coraz częściej możemy spotkać różne pieczary z ogromnymi kamieniami.

Trup w szafie, a może na strychu?

Każdy z nas ma taką „pieczarę, na której spoczywa kamień. Możesz być zdziwiony tym, od jak dawna ją stwarzasz w swoim życiu i jak często ją mimo wszystko używasz, choć może nie do końca świadomie.