ŻYĆ SŁOWEM

„nosić ze sobą zawsze egzemplarz Ewangelii, chociażby „wydanie kieszonkowe, które jest małe, żeby nosić je w kieszeni, w torbie, zawsze ze sobą. (…) codziennie czytać fragment Ewangelii: to jedyny sposób, by poznać Jezusa”

pp.Franciszek, Msza św. w Domu św. Marty 9 stycznia 2017


III Niedziela Wielkanocna – B 


15 kwiecień

Łk 24, 35-48

Poszukiwacz.

 

Co niedzielę masz okazję pochylić się nad Słowem. Może korzystasz z tej możliwości częściej niż tylko jeden dzień w tygodniu, w niedzielę? Dobrodziejstwo tej formy spotkania z Jezusem, jest chyba jednak przez nas mało wykorzystywane.

Czy masz w sobie takie nastawienie, że otwierając Pismo Święte, włącza ci się zmysł poszukiwacza?

Dlaczego ma tak być? Dziś w Słowie pada stwierdzenie z ust Jezusa: 

Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.

Co to oznacza? To, że Chrystus był wielokrotnie zapowiadany, że mówi o Nim Słowo i pokazuje, jak dosłownie proroctwa, odnoszące się do Jego osoby, są wypełniane w Nowym Testamencie. 

Kiedy to Apostołowie dostrzegli i zrozumieli, uwierzyli i stali się świadkami.

Pomyśl, do czego może poprowadzić ciebie, odkryte jakieś Słowo.


rozważania pt. „kierunek – niedziela”

III Niedziela Wielkanocna

lectio divina

K I E R U N E K   N I E D Z I E L A

rozważania niedzielnej Ewangelii


rok A

I Niedziela Adwentu – Mt 24,37-44 II Niedziela Adwentu – Mt 3,1-12 III Niedziela Adwentu – Mt 11,2-11 IV Niedziela Adwentu – Mt 1, 18-24 Uroczystość Bożej Rodzicielki – Łk 2,16-21 Niedziela Chrztu Pańskiego – Mt 3,13-17 II Niedziela zwykła – J 1, 29-34 III Niedziela zwykła – Mt 4,12-23 IV Niedziela zwykła – Mt 5, 1-12a V Niedziela zwykła – Mt 5,13-16 VI Niedziela zwykła – Mt 5,20-22.27-28.33-34.37 VII Niedziela zwykła – Mt 5,38-48 VIII Niedziela zwykła – Mt 6,24-34 I Niedziela Wielkiego Postu – Mt 4,1-11 II Niedziela Wielkiego Postu – Mt 17,1-9 III Niedziela Wielkiego Postu – J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42 IV Niedziela Wielkiego Postu – J 9,1.6-9.13-17.34-38 V Niedziela Wielkiego Postu – J 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45 II Niedziela Wielkanocna – J20,19-31 III Niedziela Wielkanocna – Łk 24, 13-35 IV Niedziela Wielkanocna – J 10,1-10 V Niedziela Wielkanocna – J 14,1-12 VI Niedziela Wielkanocna – J 14, 15-21 Niedziela Wniebowstąpienie – Mt 28,16-20 Niedziela Trójcy Świętej – J 3,16-18 XI Niedziela zwykła – Mt 9, 36 – 10,8 XII Niedziela zwykła – Mt 10, 26-33 XIII Niedziela zwykła – Mt 10, 37-42 XIV Niedziela zwykła – Mt 11, 25-30 XV Niedziela zwykła – Mt 13, 1-9 XVI Niedziela zwykła – Mt 13, 24-30 XVII Niedziela zwykła – Mt 13, 44-46 XVIII Niedziela zwykła – Mt 17, 1-9 XIX Niedziela zwykła – Mt 14, 22-33 XX Niedziela zwykła – Mt 15, 21-28 XXI Niedziela zwykła – Mt 16, 13-20 XXII Niedziela zwykła – Mt 16, 21-27 XXIII Niedziela zwykła – Mt 18, 15-20 XXIV Niedziela zwykła – Mt 18, 21-35 XXV Niedziela zwykła – Mt 20, 1-16a XXVI Niedziela zwykła – Mt 21, 28-32 XXVII Niedziela zwykła – Mt 21, 33-43 XXVIII Niedziela zwykła – Mt 22, 1-10 XXIX Niedziela zwykła – Mt 22, 15-21 XXX Niedziela zwykła – Mt 22, 34-40 XXXI Niedziela zwykła – Mt 23,1-12 XXXII Niedziela zwykła – Mt 25, 1-13 XXXIII Niedziela zwykła – Mt 25, 14-30 XXXIV Niedziela zwykła – Mt 25,31-46

rok B

I Niedziela Adwentu – Mk 13,33-37 II Niedziela Adwentu – Mk 1,1-8 III Niedziela Adwentu – J 1,6-8.19-28 IV Niedziela Adwentu – Łk 1,26-38 Niedziela – św. Rodziny – Łk 2,22-40 II Niedziela po Bożym Narodzeniu– J 1,1-18 Niedziela Chrztu Pańskiego – Mk 1,6b-11 II Niedziela zwykła – J 1,35-42 III Niedziela zwykła – Mk 1,14-20 IV Niedziela zwykła – Mk 1,21-28 V Niedziela zwykła – Mk 1,29-39 VI Niedziela zwykła – Mk 1,40-45 I Niedziela Wielkiego Postu – Mk 1,12-15 II Niedziela Wielkiego Postu – Mk 9,2-10 III Niedziela Wielkiego Postu – J 2,13-25 IV Niedziela Wielkiego Postu – J 3,14-21 V Niedziela Wielkiego Postu – J 12,20-33 VI Niedziela Wielkiego Postu Palmowa – J 12,12-16 Wielka Sobota – Mk 16,1-8 Niedziela Miłosierdzia – J 20,19-31 III Niedziela Wielkanocna – Łk 24,35-48 IV Niedziela Wielkanocna – J 10,11-18 V Niedziela Wielkanocna – J 15,1-8 VI Niedziela Wielkanocna – J 15,9-17 VII Niedziela Wielkanocna – Mk 16,15-20 Niedziela Zesłanie Ducha Świętego – J 20,19-23 IX Niedziela zwykła – Trójcy Świętej – Mt 28,16-20 X Niedziela zwykła – Mk 3,20-35 XI Niedziela zwykła – Mk 4,26-34 XII Niedziela zwykła – Mk 4,35-41 XIII Niedziela zwykła – Mk 5,21-24.35-43 XIV Niedziela zwykła – Mk 6,1-6 XV Niedziela zwykła – Mk 6,7-13 XVI Niedziela zwykła – Mk 6,30-34 XVII Niedziela zwykła – J 6,1-15 XVII Niedziela zwykła – J 6,24-35 XIX Niedziela zwykła – J 6,41-51 XX Niedziela zwykła – J 6,51-58 XXI Niedziela zwykła – J 6,54.60-69 XXII Niedziela zwykła – Mk 7,1-8.14-15.21-23 XXIII Niedziela zwykła – Mk 7,31-37 XXIV Niedziela zwykła – Mk 8,27-35 XXV Niedziela zwykła – Mk 9,30-37 XXVI Niedziela zwykła – Mk 9,38-43.45.47-48 XXVII Niedziela zwykła – Mk 10,17-27 XXVIII Niedziela zwykła – Mk 10,2-12 XXIX Niedziela zwykła – Mk 10,35-45 XXX Niedziela zwykła – Mk 10,46-52 XXXI Niedziela zwykła – Mt 5,1-12a XXXII Niedziela zwykła – Mk 12, 38-44 XXXIII Niedziela zwykła – Mk 13,24-32 XXXIV Niedziela zwykła – Mt 25,31-46  

rok C

I Niedziela Adwentu – Łk 21, 25-28. 34-36 II Niedziela Adwentu – Łk 3,1-6 III Niedziela Adwentu – Łk 3,10-18 IV Niedziela Adwentu – Łk 1,39-45 I Niedziela Świętej Rodziny – Łk 2,41-52 II Niedziela po Bożym Narodzeniu– J 1,1-18 Niedziela Chrztu Pańskiego – Łk 3,15-16;21-22 II Niedziela zwykła – J 2,1-12 III Niedziela zwykła – Łk 1,1-4;4,14-21 IV Niedziela zwykła – Łk 4,21-30 V Niedziela zwykła – Łk 5,1-11 I Niedziela Wielkiego Postu – Łk 4, 1-13 II Niedziela Wielkiego Postu – Łk 9,28b-36 III Niedziela Wielkiego Postu – Łk 13,1-9 IV Niedziela Wielkiego Postu – Łk 15,1-3.11-32 V Niedziela Wielkiego Postu – J 8,1-11 Niedziela – Zmartwychwstania – J 20,1-9 II Niedziela Wielkanocna– J 20,19-31 III Niedziela Wielkanocna – J 21,1-19 IV Niedziela Wielkanocna – J 10, 27-30 V Niedziela Wielkanocna – J 13,31-35 VI Niedziela Wielkanocna – J 14,23-29 VII Niedziela Wielkanocna – Łk 24,46-53 Niedziela Zesłanie Ducha Świętego – J 20,19-23 Niedziela Trójcy Świętej – J 16,12-15 IX Niedziela zwykła – Łk 7, 1-10 X Niedziela zwykła – Łk 7, 11-17 XI Niedziela zwykła – Łk 7,36-50 XII Niedziela zwykła – Łk 9,18-24 XIII Niedziela zwykła – Łk 9,51-62 XIV Niedziela zwykła – Łk 10,1-9 XV Niedziela zwykła – Łk 10,25-37 XVI Niedziela zwykła – Łk 10,38-42 XVII Niedziela zwykła – Łk 11,1-13 XVIII Niedziela zwykła – Łk 12,13-21 XIX Niedziela zwykła – Łk 12,35-50 XX Niedziela zwykła – Łk 12,49-53 XXI Niedziela zwykła – Łk 13,22-30 XXII Niedziela zwykła – Łk 14,1.7-14 XXIII Niedziela zwykła – Łk 14,25-33 XXIV Niedziela zwykła – Łk 15,1-10 XXV Niedziela zwykła – Łk 16,10-13 XXVI Niedziela zwykła – Łk 16,19-31 XXVII Niedziela zwykła – Łk 17,5-10 XXVIII Niedziela zwykła – Łk 17,11-19 XXIX Niedziela zwykła – Łk 18,1-8 XXX Niedziela zwykła – Łk 18, 9-14 XXXI Niedziela zwykła – Łk 19,1-10 XXXII Niedziela zwykła – Łk 20,34-38 XXXIII Niedziela zwykła – Łk 21,5-19 XXXIV Niedziela zwykła – Łk 23,35-43