Jesteśmy bardzo wartościowi… Naszą wartość nie stanowi to, co posiadamy, ale to, że jesteśmy. Jeśli coś lub ktoś, próbują przekonać nas o czymś innym, to uważajmy na próby okłamania nas i pozbawienia nas szacunku.

Niestety otoczeni jesteśmy warunkami, które próbują nas przekonać, że o naszej wartości stanowią różne względy. Jesteśmy podatni na te przekonania i wydaje nam się, że spełniają jakieś warunki, staniemy się „faktycznie wartościowi, szanowania”. Jeśli nie znamy swojej faktycznej wartości, jeśli nie wierzymy, że nie musimy spełniać żadnych warunków, ani spełniać czyichś oczekiwań, trudno nam będzie zrozumieć, że nie musimy szukać swojej wartości w czymś, w kimś, poza nami, na zewnątrz. Nasze poszukiwania powinniśmy skierować na nasze wnętrze, szukając w głąb siebie, tej faktycznej wartości. Mówiąc o naszej wartości, powinniśmy właśnie dotknąć tematu szacunku.

Mając swoje zdanie, wybory i decyzje, próbując iść przez życie we właściwy sposób, dbamy o swoją wartość, o ukazywanie jej innym. Jeśli sami wiemy, co wyraża naszą wartość, zawsze łatwiej będzie nam pokazać innym, co powinni w nas szanować, akceptować. Jeśli poddamy się manipulacji, której zadaniem będzie „uzależnić” naszą wartość od kogoś, czegoś, wówczas trudno, aby inni nas rzeczywiście szanowali, skoro my sami siebie, nie szanujemy. 

Co mam w sobie szanować?

Warto, aby każdy z nas uświadomił sobie, co dla niego stanowi wartość, co czyni Ciebie wartościowym i szczególnym. Pewnie łatwiej jest nam patrzeć na innych i w ten sposób, szanując coś w innych, uświadomić sobie, co dla mnie jest ważne. Jakkolwiek podejdziesz do tego zadania, ważne jest to, byś był świadom tego, co w sobie szanujesz.

Pierwszą sprawę, na którą zwróciłbym bezwzględnie uwagę, to fakt, że JESTEŚ… To bycie człowiekiem wymaga najgłębszego szacunku. Samo bycie, powołanie do istnienia człowieka jest źródłem naszej pewności, że prawo do życia każdego człowieka, wymaga naszego szacunku. Każdemu należy się szacunek, właśnie dlatego, że JEST – nie jaki jesteś, ale że JESTEŚ. Pomyśl o zmianie swojej mentalności, właśnie w tym znaczeniu – szacunku dla wszystkich, dla siebie za to że JESTEŚ

Wiele rzeczy, które czynisz względem innych osób, powinno być tym samym czego pragniesz wobec siebie. Czy tak jest?

Bądź realnym świadectwem szacunku – wobec ludzi, wobec prawdziwych wartości, wobec celów i pragnień innych i swoich, wobec ich decyzji, które bywają niekiedy nawet błędne. Szanując, zarówno odkrywasz jak i doceniasz to kim jesteś Ty, jak i też inne osoby. Szacunek to budowanie mostów… duchowego i fizycznego połączenia pomiędzy nami – ludźmi, które może pomagać w stwarzaniu przestrzeni akceptacji i innych dzieł.

Szacunek względem osób odkrywa przede mną szczególną godność każdego człowieka – jego prawa! Godność tkwi w głębiach każdego istnienia, a pozwanie realiów życia, każdej osoby, to odkrywanie prawdziwej wartości każdego z nas. Tracimy szacunek ze względu na działanie – to negatywne, które przysłania całą prawdę o człowieku. Pozbawiając kogoś szacunku, dotykamy w ten sposób również jego godności – jego praw, możliwości, wyborów.

Każdy z nas oprócz tego, że JEST, że ma GODNOŚĆ, prawa, posiada jeszcze więcej – ma swoje ciało, relacje z innymi, ma swoje cele i perspektywy, szanse, możliwości nawrócenia się…

Odkrywając siebie, odkrywam to kim jestem i do czego zostałem powołany.

Połączenie szacunku i takich wartości jak godność – to kolejna ważna para w naszych rozważaniach. Musimy nauczyć się na nowo szanować swoją wartość, chronić ją i dysponować nią w rozważny sposób. A kiedy straciliśmy, być może szacunek w swoich oczach, powinniśmy zdobyć się na odwagę odzyskania szacunku i poczucia własnej wartości. Pokonując wszelkie przeciwności na tej drodze, odzyskamy swoje życie oraz przekonanie co do własnej wyjątkowości.