Już jakiś czas temu, miałem okazje obejrzeć jedną z konferencji Daniela Ange, dość ciekawego autora różnych książek i konferencji. Konferencja, którą oglądałem nosiła tytuł: „8 źródełek radości”. Słuchając tej wypowiedzi, polecam ją zresztą, uświadomiłem sobie, że oprócz pewnych oczywistych źródeł radości, pojawia się też sporo bardzo indywidualnych. Każdy z nas w czymś, dopatruje się swojego szczęścia, radości. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym? Co może być źródłem waszego prawdziwego szczęścia?

Zainspirowany tą konferencją, pomyślałem nad swoimi źródełkami. Starałem się nie powielać tego, co usłyszałem, tylko odnaleźć te charakterystyczne dla mnie sprawy. Zastanawiałem się nad tym co sprawia mi radość, z czego ją czerpię. Różne doświadczenia, które niejako wybijają się na tle różnych innych spraw, pomogły mi określić taki „katalog” źródełek, które mnie cieszą, które mnie wciąż pozytywnie inspirują i sprawiają, że wówczas odczuwam wewnętrzne zadowolenie i radość, kiedy je realizuje. 

Rozglądając wśród towarzyszących mi codziennie zdarzeń, dostrzegam bardzo pozytywny wpływ małych rzeczy, które coraz bardziej zaczynam doceniać. Stąd właśnie ta pierwsza radość ma swoje źródło w MAŁYCH RZECZACH. Im bardziej cenię małe rzeczy, tym mocniej dostrzegam pomiędzy nimi logiczne powiązanie, które pozwala mi budować kolejne chwile mojego życia. Każda chwila jest darem, a zatem odpowiednie jej przeżywanie daje kolejne radości. Dlatego na drugim miejscu, pojawia się radość PRZEŻYWANIA CHWILI OBECNEJ.  Każde wydarzenie, uczestniczenie w czymś, prowadzi do uczestniczenia w życiu szczególnej grupy, którą możemy nazwać wspólnotą. To ona daje poczucie radości, gdyż będąc z innymi, widzę, jak rozkwita życie małymi rzeczami, jak piękne są kolejne chwile mojego życia. Stąd na trzecim miejscu radość WSPÓLNOTY. Spędzając czas we wspólnocie różnych osób, mogę w prosty sposób uczyć się od innych tego, w jaki sposób przeżywają poszczególne doświadczenia. Spotkania z różnymi osobami są okazją do DZIELENIE SIĘ DOŚWIADCZENIAMI, które stają się kolejnym źródłem radości. Rozmowy inspirują, a więc wywołują w człowieku pragnienie wdrażania różnych pomysłów w swoje życie. Nie sposób zaspokoić swoją ciekawość raz na zawsze, dlatego radością kolejną jest dla mnie POSZUKIWANIE – ODKRYWANIE nowych darów w moim życiu. Poznawanie miejsc, ludzi, wydarzeń, zjawisk, to wszystko ubogaca człowieka nie tylko w sensie intelektualnym, ale i też duchowym. Szczytem dla mojego życia jest wydarzenie, które codziennie mi towarzyszy, które jest osią przemian. Kolejną radością w moim życiu jest EUCHARYSTIA. W niej skupia się całe moje życie, w niej odkrywam je i buduje kolejne doświadczenia, tworząc szczególne doświadczenie bliskości i jedności z Jezusem. Nie tylko Eucharystia, ale w niej jakby przede wszystkim, odkrywam Boży drogowskaz – Słowo, które jest kolejną radością. Słowo jednak nie jest tylko po to, by je czytać, rozumieć, ale po to by nim żyć. Dlatego ostatnią, ale również ważną radością co inne, jest ŻYCIE SŁOWEM. 

Moja radość, ma korzenie w swoich siedmiu ważnych sferach mojego życia. Ich przeżywanie nie jest łatwym zadaniem, ale nieustannie pobudza i zachęca do odkrywania, przeżywania ich i przemieniania życia. 

1. radość z małych rzeczy

2. radość przeżywania chwili obecnej

3. radość wspólnoty

4. radość dzielenia się doświadczeniami

5. radość poszukiwania – odkrywania

6. radość Eucharystii

7. radość życia Słowem

Radość ma swoje źródło. Niekiedy znajdujemy je w sprawach błahych, prostych, ale nie oznacza to, że wówczas radość jest płytka. Czasami zdarza się, że to, co wybieramy i na czym się skupiamy, nie jest odpowiednim źródłem dla radości, ale tylko jej pozorem, naiwną imitacją. Być pewnym radości nie można być nigdy, pozostaje nam nieustanne wersyfikowanie swojego zaangażowania, sposobu myślenia, mówienia i działania. Radość prawdziwa, jest szczególnym darem, wymagającym od nas ostrożności, poszukiwania i życiowego doświadczenia. 

Warto, aby każdy z nas, rzeczywiście zastanowił się nad swoimi źródłami. Czy masz radość w sobie? Co jest jej źródłem?