Wytyczne na adwent.

Wytyczne na adwent.

1 Niedziela Adwentu – Łk 21, 25-28. 34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Wytyczne na adwent.

Może masz pomysł na swoje życie, na osiągnięcie jakiś celów. Może właśnie stoisz na rozdrożu i myślisz co będzie jutro. Czas ostatecznego przyjścia Chrystusa może wywołać reakcje podobne właśnie do tych, które pojawiają się w twoich życiowych sytuacjach.

Wątpliwości, zaskoczenie, strach…

Tylko ten, który przygotowuje się na decyzje, który dokonuje pewnych wyborów, którego życie zbliżone jest do tego, co oczekuje, może w jakiejś mierze odczuwać w swoim wnętrzu większy pokój. 

Przygotowanie na ostateczne spotkanie z Chrystusem, rozpoczyna się już dziś, już teraz… poprzez twoją codzienność.

Dzisiejszy fragment Ewangelii zinterpretowałem jako wyznacznik postaw, które mogą nam pomóc we właściwy sposób przyjąć czas adwentu i podjąć się go we właściwy sposób.

nabierzcie ducha

podnieście głowy

uważajcie na siebie

serce nie było ociężałe

by dzień nie spadł na was znienacka

czuwajcie

módlcie się

abyście uniknęli tego, co ma nastąpić

stańcie przed Panem

Gotowy scenariusz? Mam plan?

DOŚWIADCZENIE:

Wiele z tych słów, dzisiejszego fragmentu już nam towarzyszyło w ciągu tygodnia. Słowa się często powtarzają, szczególnie w tym charakterystycznym czasie. Widziałem, jak przez te słowa dojrzewała we mnie postawa wobec Adwentu. Oprócz rozważań, które przygotowywałem aby je wam podarować, dojrzała we mnie myśl: „Adwent to czas zbliżania się do Boga!” A powyższe wytyczne będę starał się wcielać w życie w tym właśnie czasie.

 Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *