w Wieczerniku

Zbliżający się czas Triduum Paschalnego, kierował mnie myślą do Wieczernika i różnych doświadczeń związanych z tym miejscem. Maryja wraz z Apostołami trwają „jednomyślnie na modlitwie (Dz 1,14). Wydarzenie wieczernika i Zielonych Świąt ukazuje Kościół zjednoczony wokół Maryi, ożywiony wylaniem Ducha Świętego, gotowy do misji ewangelizacyjnej.

Trwać na modlitwie.

Wspólnota z Wieczernika jest najpiękniejszym przykładem modlitwy wspólnotowej. Takie doświadczenie jest ogromnym darem. Budowanie wspólnoty poprzez modlitwę było moim głównym zadaniem tego miesiąca. Codzienna modlitwa za tych, z którymi w różnych miejscach mam okazję czynić tę wspólnotę. Modlitwa ta unosiła nie jeden dzień, dzięki czemu mogłem być również bardziej odpowiedzialnym za dar modlitwy i dar wspólnoty.

Rozszerzać Kościół

Wieczernik jest dla mnie „eksplozją światła”. Doświadczenie ostatniej wieczerzy, jak i oczekiwanie na Zesłanie Ducha Świętego, ukazują fundamentalne treści, dla mojej wiary. Ostatnio prowadziłem spotkanie dla starszych kandydatów do Bierzmowania, wyjaśniałem pene rzeczy na podstawie tego, co dary czynią we mnie. Była to okazja, aby moje doświadczenie rozszerzyć na innych, ofiarować swoje życie jako dar dla innych. Byłą to też okazja do wdzięczności za to wszystko, co otrzymałem.

ewangelizować

Ostatni miesiąc był owocny pod tym względem. Miałem okazję głosić dwie tury rekolekcji. Ewangelizowanie – ująłem jako dawanie. Świadectwo własnego życia, konkretne przykłady życia wiarą, pomogły również i mi „obudzić” w sobie wiarę i miłość do Boga. Tworzenie nowych, codziennych rozważań w Wielkim Poście było też okazją do wprowadzania różnych zmian w swoim życiu. Wspólnota w Wieczerniku zapoczątkowała konkretnie, działanie Kościoła, a ja poprzez swoje działanie pragnąłem i siebie, i innych zaprosić do tworzenie dziś tego doświadczenia.