31 Niedziela zwykła – Mt 23, 1-12

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».

2023

Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Pewnie, jeszcze wielu z nas je stosuje – choć w różnej formie – PRZYPOMNIENIA… Wpisujemy do kalendarza ważne daty – imieniny urodziny naszych bliskich, wydarzenia o których mamy pamiętać – kiedy wizyta u lekarza, kiedy coś mamy zapłacić, kiedy się z kim umówiliśmy… Jeśli nie w wersji papierowej, to elektronicznej – niektórzy codziennie stwarzają listę przypomnień, tego o czym mają w ciągu dnia pamiętać i co zrobić… Czy wśród tych różnych przypomnień – jest coś w temacie wiary?? Skoro tak często mówimy nie pamiętałem o modlitwie, nie pamiętałem o poście piątkowym… to może rozwiązaniem będą przypomnienia???  Filakterie i frędzle pełniły funkcję przypominania o Bogu i Jego miłości. Brakowało jednak przełożenia tego przypomnienia na konkretne działanie. Jaką rolę spełniają przypomnienia, które i tak lekceważymy – co z tego, że wpiszemy datę spotkania, jak na to spotkanie i tak z premedytacją nie pójdziemy… Co z tego, że wpiszemy datę czyiś urodzin, jak w tym dniu i tak nie chcemy tej osobie złożyć życzeń, albo jesteśmy z nią skłóceni?? Co nam przypomina o Bogu i jak to przypomnienie funkcjonuje w postaci konkretnych czynów w naszej codzienności?

2017

1. Zwróć uwagę na:

rozdwojenie, które istnieje w rozumieniu nauki 

2. Odniesienie do…

jak powinienem faktycznie żyć, wierząc w Boga 

3. Co wynika z tego fragmentu

Jezus zwraca się do tych, którzy za Nim szli, by nie tracili wiary w Niego, mimo że przywódcy Go odrzucają.

Katedra – było to krzesło lub podwyższenie w synagodze, z którego przemawiali nauczyciele, wyjaśniając Prawo. Podkreślało to urzędowy sposób nauczania oraz godność samego nauczyciela.

Nauczanie, aby mogło być uznane za prawdziwe, musi być wprowadzone w życie (zastosowane), a nie tylko proklamowane. Czyńcie i zachowujcie wszystko, co wam polecą – uczeń nie zmienia nauczania swego Pana, ponieważ nie da się go zachować w życiu. Szukając możliwości zachowania go odkrywa potrzebę i w końcu spotyka Mesjasza. Prawo miało demaskować grzech i prowadzić do Chrystusa, Prawo nie zbawia, ono wychowuje człowieka, przygotowuje drogę Panu. Jesus przyszedł wypełnić Prawo, tzn. złamać ten wewnętrzny rozziew i dać nowe życie, w którym słowo i czyn to to samo.

Ewangelia przestaje być Dobrą Nowiną, gdy zamiast Pana przychodzącego zbawiać, podnosić, wyzwalać z konkretnych niemocy, dostrzegamy w nauce jeszcze jeden ciężar do wzięcia, który pogłębia ludzkie niemoce.

Frędzle przy odzieży to jak dla nas węzeł na chustce. Przypominają nieustannie o Bogu. Żyd od rana widzi frędzle, i kiedy może już rozróżnić kolor biały i fioletowy (z takich nici skręcone były frędzle), odmawia modlitwę – przykazanie: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca….” 

Filakterie to małe pudełka przywiązywane rzemieniami do górnej części czoła i lewego przedramienia na wysokości serca w czasie porannej i wieczornej modlitwy. W pudełkach tych umieszczano fragmenty Pisma, zazwyczaj Szema – Słuchaj Izraelu, będziesz miłował Boga…

4. Konkretne zadania:

Muszę przejść do działania.

Nie dźwigaj niepotrzebnych ciężarów.

Chcąc zysku za swoje działanie, więcej jednak tracisz.

Jak widzisz swój osobisty sukces – czy jest on prawdziwy?

Zrozum swoją faktyczną wartość w oczach Boga.

Nie zdobywaj tytułów, dla tytułów…

Ceń okazje, że możesz komuś służyć.