3 wskazówka

Evangelii gaudium pkt 11 – „Jezus Chrystus może również rozbić uciążliwe schematy, w których zamierzamy Go uwięzić, i zaskakuje nas swą nieustanną boską kreatywnością. Za każdym razem, gdy staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii, pojawiają się nowe drogi, twórcze metody, inne formy wyrazu, bardziej wymowne znaki, słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata. W rzeczywistości każda autentyczna działalność ewangelizacyjna jest zawsze «nowa».

Współczesny człowiek w różnych miejscach poszukuje sposobów, by budować swoje życie i postępować w rytmie jakiegoś „przewodnika”. Jedni poszukują inspiracji u innych osób, jeszcze inni przeszukuje księgarnie w poszukiwaniu ciekawych pozycji książkowych, a jeszcze inni pogłębiają swoje życie w oparciu o Ewangelię.

Papież podkreśla w powyższym cytacie kilka istotnych myśli, które warto, abyśmy zgłębili i spróbowali je wprowadzić w życie.

1. Ewangelia – źródłem życia, inicjatyw.

Jest wielu, którzy pragnie wprowadzić bardzo konkretnie Słowo Boże w swoje życie. Przyjmujemy Słowo, jako drogowskaz, starając się swoimi codziennymi doświadczeniami, w jakiś sposób oddać sens znaczenia rzeczywistości Słowa. Sięgając nawet często do tego samego fragmenty (nazwijmy go naszym ulubionym), jeśli rzeczywiście staramy się żyć duchem Ewangelii, nigdy nie pozostaniemy w tym samym miejscu, w tych samych sposobach, rozwiązaniach. Słowo docierając do nas w określonym czasie, sytuacji, samo w sobie jakby się przemienia i dociera do nas z nowym przesłaniem, aktualnym do sytuacji, w której żyjemy. Słowo, przyjęte rzeczywiście od Jezusa, a nie zinterpretowane na swój sposób, może nami właściwie kierować i doprowadzić do rozwiązań, na które, po ludzku, sami byśmy nie wpadli. Słowo kształtuje nie tylko serce, rozum, ale również postawy.

2. Ewangeliczna metoda…

Sam Papież pokazuje, pewnie z własnego doświadczenia, bo wiemy dobrze, że od wczesnego rana rozważa Słowo, by w ten sposób przygotowywać się do porannych Eucharystii, że Słowo ukazuje człowiekowi: nowe drogi, twórcze metody, inne formy wyrażania czegoś, wymowne znaki, nowy i właściwy sens słów… Możemy śmiało mówić o tym, że przyjęte Słowo, rodzi w nas swoje owoce. Powyższe propozycje są już właściwymi metodami, które wypływają z życia Słowem.

3. Boska kreatywność rozbija schematy.

Niekiedy nie dostrzegamy tego, że nasze rozwiązania są schematyczne. Niewielka zmiana, może spowodować, że rozwiązania będą jeszcze lepsze a ich rezultaty przyniosą niespodziewane, zaskakujące dla nas owoce. „Pozwolić się Bogu zaskoczyć…” – to nic innego, jak pozwolić, by „Boska kreatywność” kierowała naszym działaniem, myśleniem. W taki właśnie sposób oprócz tego, że będziemy żyli Słowem, pełnili faktycznie wolę Boga, to jednocześnie odkryjemy właściwy plan Boga dla naszego życia.