wskazówka Papieża3

wskazówka Papieża3

3 wskazówka

Evangelii gaudium pkt 11 – „Jezus Chrystus może również rozbić uciążliwe schematy, w których zamierzamy Go uwięzić, i zaskakuje nas swą nieustanną boską kreatywnością. Za każdym razem, gdy staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii, pojawiają się nowe drogi, twórcze metody, inne formy wyrazu, bardziej wymowne znaki, słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata. W rzeczywistości każda autentyczna działalność ewangelizacyjna jest zawsze «nowa».

Współczesny człowiek w różnych miejscach poszukuje sposobów, by budować swoje życie i postępować w rytmie jakiegoś „przewodnika”. Jedni poszukują inspiracji u innych osób, jeszcze inni przeszukuje księgarnie w poszukiwaniu ciekawych pozycji książkowych, a jeszcze inni pogłębiają swoje życie w oparciu o Ewangelię.

Papież podkreśla w powyższym cytacie kilka istotnych myśli, które warto, abyśmy zgłębili i spróbowali je wprowadzić w życie.

1. Ewangelia – źródłem życia, inicjatyw.

Jest wielu, którzy pragnie wprowadzić bardzo konkretnie Słowo Boże w swoje życie. Przyjmujemy Słowo, jako drogowskaz, starając się swoimi codziennymi doświadczeniami, w jakiś sposób oddać sens znaczenia rzeczywistości Słowa. Sięgając nawet często do tego samego fragmenty (nazwijmy go naszym ulubionym), jeśli rzeczywiście staramy się żyć duchem Ewangelii, nigdy nie pozostaniemy w tym samym miejscu, w tych samych sposobach, rozwiązaniach. Słowo docierając do nas w określonym czasie, sytuacji, samo w sobie jakby się przemienia i dociera do nas z nowym przesłaniem, aktualnym do sytuacji, w której żyjemy. Słowo, przyjęte rzeczywiście od Jezusa, a nie zinterpretowane na swój sposób, może nami właściwie kierować i doprowadzić do rozwiązań, na które, po ludzku, sami byśmy nie wpadli. Słowo kształtuje nie tylko serce, rozum, ale również postawy.

2. Ewangeliczna metoda…

Sam Papież pokazuje, pewnie z własnego doświadczenia, bo wiemy dobrze, że od wczesnego rana rozważa Słowo, by w ten sposób przygotowywać się do porannych Eucharystii, że Słowo ukazuje człowiekowi: nowe drogi, twórcze metody, inne formy wyrażania czegoś, wymowne znaki, nowy i właściwy sens słów… Możemy śmiało mówić o tym, że przyjęte Słowo, rodzi w nas swoje owoce. Powyższe propozycje są już właściwymi metodami, które wypływają z życia Słowem.

3. Boska kreatywność rozbija schematy.

Niekiedy nie dostrzegamy tego, że nasze rozwiązania są schematyczne. Niewielka zmiana, może spowodować, że rozwiązania będą jeszcze lepsze a ich rezultaty przyniosą niespodziewane, zaskakujące dla nas owoce. „Pozwolić się Bogu zaskoczyć…” – to nic innego, jak pozwolić, by „Boska kreatywność” kierowała naszym działaniem, myśleniem. W taki właśnie sposób oprócz tego, że będziemy żyli Słowem, pełnili faktycznie wolę Boga, to jednocześnie odkryjemy właściwy plan Boga dla naszego życia.

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *