wskazówka Papieża9

wskazówka Papieża9

wskazówka 9 Kościół potrzebuje serdecznego spojrzenia, by kontemplować, wzruszyć się I zatrzymać przed drugim człowiekiem za każdym razem, kiedy jest to konieczne. (EG 169) Serdeczne spojrzenie. Serdeczność jest tym czego pragniemy, czego oczekujemy, za czym często...
wskazówka Papieża9

wskazówka Papieża8

wskazówka 8 Tożsamość chrześcijańska, będąca owym chrzcielnym przytuleniem, które jako dzieciom przekazał nam Ojciec, budzi w nas tęsknotę, jak w marnotrawnych – a umiłowanych w Maryi – synach, za innym uściskiem Ojca miłosiernego oczekującego na nas w...
wskazówka Papieża9

wskazówka Papieża7

wskazówka 7 Od osoby do osoby (…) Obecnie, kiedy Kościół pragnie przeżyć głęboką odnowę misyjną, istnieje forma przepowiadania, dotycząca nas wszystkich, jako codzienne zadanie. Chodzi o niesienie Ewangelii osobom, z którymi każdy ma do czynienia, zarówno najbliższym,...
wskazówka Papieża9

wskazówka Papieża6

6 wskazówka Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie. Nie mówmy już więcej, że jesteśmy «uczniami» i «misjonarzami», ale zawsze, że jesteśmy «uczniami‐misjonarzami». Jeśli nie jesteśmy przekonani,...
wskazówka Papieża9

modlitwa do św. Rodziny (cz.4/4)

Modlitwa do Świętej Rodziny Jezu, Maryjo i Józefie w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, do Was zwracamy się z ufnością. Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i...
wskazówka Papieża9

modlitwa do św. Rodziny (cz3/4)

wskazówki Papieża Franciszka – komentarz do modlitwy (cz.3) Modlitwa do Świętej Rodziny Jezu, Maryjo i Józefie w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, do Was zwracamy się z ufnością. Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii...
wskazówka Papieża9

modlitwa do św. Rodziny (cz.2/4)

wskazówki Papieża Franciszka – komentarz do modlitwy (cz.2) Modlitwa do Świętej Rodziny Jezu, Maryjo i Józefie w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, do Was zwracamy się z ufnością. Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii...
wskazówka Papieża9

modlitwa do św. Rodziny (cz.1/4)

wskazówki Papieża Franciszka – komentarz do modlitwy (cz.1) Modlitwa do Świętej Rodziny Jezu, Maryjo i Józefie w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, do Was zwracamy się z ufnością. Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii...
wskazówka Papieża9

wskazówka Papieża5

5 wskazówka Pomimo to, jako dzieci tej epoki, wszyscy pozostajemy w jakiejś mierze pod wpływem obecnej zglobalizowanej kultury, która chociaż ukazuje nam wartości i nowe możliwości, może nas także ograniczać, uzależniać, a nawet szkodzić nam. Przyznaję, że powinniśmy...
wskazówka Papieża9

wskazówka Papieża4

4 wskazówka „…w Jezusowym <<idźcie>> są nieustannie obecne nowe scenariusze i wyzwania misji ewangelizacyjnej Kościoła” (Evangelii gaudium, pkt 20) 1. Moc Jezusowego Słowa Chrystus nieustannie zaprasza… To niezwykłe, gdy tak wielka Miłość prosi człowieka,...
wskazówka Papieża9

wskazówka Papieża3

3 wskazówka Evangelii gaudium pkt 11 – „Jezus Chrystus może również rozbić uciążliwe schematy, w których zamierzamy Go uwięzić, i zaskakuje nas swą nieustanną boską kreatywnością. Za każdym razem, gdy staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość...
wskazówka Papieża9

wskazówka Papieża2

wskazówka 2.  (dobra pomoc dla spowiedzi) „Jak dobrze powrócić do Niego, gdy się pogubiliśmy! Powtarzam jeszcze raz z naciskiem: Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem; to nas męczy proszenie Go o miłosierdzie. Ten, który zachęcił nas, byśmy przebaczali «siedemdziesiąt...
wskazówka Papieża9

wskazówka Papieża1

wskazówka 1. „Zachęcam wszystkich chrześcijan, niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakiej się znajdują, by odnowili już dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, albo chociaż podjęli decyzję, by być gotowymi na spotkanie z Nim, na szukania Go nieustannie...