wielkipost_44

wielkipost_44

Wytrwać w nowym.

44. Wykorzystać pomoc – dar.

„Wytrwać w nowym…” to ogólnie czas – przestrzeń, towarzyszące nam po nawróceniu. Odzyskując wolność, musimy uczyć się na nowo, właściwie ją wykorzystywać i realizować. Myślę, że wielu z nas po nawróceniu niejednokrotnie miało wrażenie tego, że nagle rozszerzyły się horyzonty możliwości, które oczekują naszego działania, polegającego na wykorzystaniu udzielanej nam pomocy – darów, będących świadectwem realnego zatroskania Boga o każdego człowieka.

Zarówno w sytuacji, gdy jesteśmy wolni, od grzechu, czy w sytuacji kiedy jesteśmy nim zniewoleni, nie powinniśmy ulec zgubnemu złudzeniu, że jesteśmy sami, że pozostawieni jesteśmy bez pomocy.

Dzięki nawróceniu otrzymujemy wrażliwość, która otwiera nas na otaczające nas dobro; oraz otwiera w nas ‚kanały” dzięki, którym jesteśmy wstanie przyjmować wszelkie dobro skierowane do nas. Zadaniem naszym jest to, abyśmy „utrzymywali drożność” tych wewnętrznych, jak zewnętrznych kanałów. Poczucie dobra – jego istnienia, tracimy często w sytuacji popełnienia jakiegoś grzechu. Tracąc wrażliwość, zapychamy kanały, a przez to nie odczuwamy istniejących darów – pomocy, której udziela nam Bóg. Niestety w takiej sytuacji, trudno abyśmy właściwie wykorzystywali dar – pomoc, skoro ich nie widzimy, ani nie odczuwamy. Dary – pomoc nie gasną, choć my mamy zupełnie inne wrażenie.

Ilość darów jest trudna do określenia. Każda sytuacja, człowiek, słowo… – wszystko może być dla nas darem – pomocą. Jeśli będziemy mieli w sobie wrażliwość i stale będziemy ją utrzymywać i rozwijać, wówczas zdecydowanie łatwiej będzie nam je właściwie wykorzystywać i wprowadzać ich konkretne walory w życie codzienne.

Bóg nie pozostawia nas samych. Udzielona przez Niego pomoc, wspiera nasze nawrócenie i wszystkie „ścieżki” – odchodzące od tego punktu, centralnego dla naszego życia. Dary, uzdalniają nas do przecierania nowych dróg w naszym życiu. Jeśli będziemy właściwie wykorzystywali dary – pomoc, będziemy budowali swoje życie w oparciu o nawrócenie – odzyskaną świadomość dobra, które już posiadamy i które jeszcze możemy zyskać. Bóg uzdalnia nas do rzeczy wielkich, a ich osiągnięcie staje się coraz bliższe i realne, jeśli umacniamy w sobie owoce nawrócenia. To jest bardzo istotne, abyśmy zarówno w trakcie nawrócenia, jak i wtedy gdy przynosi ono owoce i powołuje nas do działania, z szczególną wrażliwością dostrzegali obecność Jezusa, który nas wspiera, ofiarowując nam swoje dary.

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *