Eucharystia

Eucharystia

1. Boga można odnaleźć na ziemi na różne sposoby, można Go wręcz dotknąć. Miejscem, gdzie objawia się w sposób najbardziej widoczny, jest Eucharystia. W Eucharystii jest prawdziwy Bóg. (Ch.L.)

To, co bywa dla nas najtrudniejsze, niekiedy można rozwiązać w najprostszy sposób. Siłujemy się z życiem, szukając w różnych miejscach odpowiedzi, rozwiązań. Uznajemy, że wierzyć można wszędzie. Oczywiście mamy całkowicie rację i dobrze myślimy. Jednak po co sobie niepotrzebnie utrudniać pewne sprawy. Skoro mogę pójść do kościoła, na Eucharystię i spotkać tam, odnaleźć, dotknąć Boga – to w moim życiu to właśnie miejsce powinno być tym, od którego wszystko zaczynam.

2. Dopóki na ziemi będzie choć jedno tabernakulum, ja nie będę sama. (Ch.L.)

Każdy z nas, pewnie albo ma, albo poszukuje punktu, które będzie dla niego odniesieniem, kierunkiem. Pocieszające jest to, że w każdym mieście, miasteczku, wiosce jest kościół, w którym jest tabernakulum – miejsce przechowywania fizycznych postaci Eucharystii. Każdy może wejść do kościoła, stanąć przed tym miejscem i zorientować swoje życie na Jezusa. Stały punkt, może pomóc nam odnaleźć się na mapie naszego życia.

3. Sam Bóg poprzez Eucharystię działa w naszej historii. (Ch.L.)

Eucharystia – to prawdziwa obecność żywego Jezusa, który wkracza w nasze życie, również poprzez przyjmowanie Komunii świętej. Wkracza w naszą codzienność jako pokarm, który syci nas, daje siły, by tworzyć historię – moją osobistą drogę życia wolą Bożą. To On, obecny w moim życiu pomaga mi stworzyć swoją indywidualną historię – która jest świadectwem Jego obecności i Jego działania we mnie.

4. Naszym podstawowym zadaniem jest trwanie w miłości wzajemnej, aż do uzyskania – dzięki Eucharystii – daru jedności. (Ch.L.)

Tworząc różne zajęcia w naszym życiu codziennym, warto mieć odpowiednie podstawy. Gdy pragniemy w świecie duchowym stworzyć coś pięknego, warto, abyśmy jako podstawę posiadali miłość wzajemną. Dzięki miłości wzajemnej, Eucharystia rzeczywiście przyczyni się do uczynienia nas jednością.

5. Społeczeństwo było chore: były podziały, była nienawiść, by biedny, był bogaty. (…) Gdy wszyscy przyjmowali tego samego Jezusa w Komunii Świętej, Ciało mistyczne nie było już podzielone, rozdarte, ponieważ w Jezusie eucharystycznym wszyscy jesteśmy jedno. (Ch.L.)

Wiara w obecność Jezusa w Eucharystii, jak i też w to, że poprzez nią może On na nas działać. Jezus sprawia, że uczestnicząc w tym wydarzeniu, każdy z nas otwiera się na dar jedności, którą zachowuje w sobie, ale która staje się też jakby magnesem przyciągającym innych, aby się w to również włączyli. Eucharystia jest znakiem jedności, ale też elementem budującym jedność. Przeżywając dobrze ten dar, rodzimy go tam gdzie brakuje jedności.

6. Nie zachwycało nas to, co widziałyśmy: jakiś piękny krajobraz, piękny kościół… nic z tego! … przyciągał nas Jezus w tabernakulum w kościołach, które spotkałyśmy. (Ch.L.)

Tajemnicze miejsce, jakby schowane w kąt miasta, wśród wielu budynków. Droga do tabernakulum niekiedy wiedzie przez gąszcz różnych innych propozycji, niestety bardzo kuszących. Zanim człowiek dotrze do wnętrza kościoła, niekiedy musi stoczyć najtrudniejszą walkę, z samym sobą. Podziw budzi On sam, Jego obecność – tak cicha, ale zarazem tak konkretna, mocna, pełna miłości, która może odkryć każdy, a szczególnie ci, którzy znajdą swoją osobistą drogę, która zaprowadzi nas przed tabernakulum.

7. I daj nam przez nieustanna miłość wzajemną, przez codzienne karmienie się Toba (…) tę łaskę, abyś Ty rodził się w nas i pomiędzy nami tak, abyś pracował w nas. (Ch.L)

Każdy ma swoje centrum dowodzenia i wie, co nim kieruje. Jeśli sięgamy po niewłaściwe środki, narażamy, ze i nasze centrum przestanie właściwie funkcjonować. Codzienne karmienie się Chrystusem to dla wielu jeszcze daleki plan. Może w sercu pojawia się pragnienie, by uczynić coś, by nie było to tak odległe. Pozwólmy Mu pracować w nas, kiedy przyjmujemy Go w Komunii. Niech On rozpali w nas ognisko miłości wzajemnej.

8. Kto dodawał nam odwagi, by iść naprzód? Kto nas wspierał? Jezus w Eucharystii. (Ch.L.)

Spotkanie z Jezusem, nie jest tylko spotkaniem, jest zdecydowanie czymś więcej. Spotykając Go w Eucharystii – znajdujemy dary, którymi możemy i wręcz powinniśmy posługiwać się w życiu codziennym. Przychodzimy z różnymi sprawami, wątpliwościami, pytaniami. Szukamy czegoś, co nas nakieruje. On staje się drogą, siłą, a Jego obecność staje się dla nas wyraźną odpowiedzią miłości. 

9. Eucharystia otwiera drogę do jedności i pozwala dotrzeć do jej istoty – to przez Eucharystię dopełnia się jedność ludzi z Bogiem, ludzi między sobą, jedność całego wszechświata z jego Stwórcą. (Ch.L.)

Słowo niby nam znane, ale gdy mamy wyobrazić sobie, jak ono konkretnie się realizuje w naszej codzienności, to jedność okazuje się nagle trudnym pojęciem. Eucharystia, stwarza nam okazję do budowania tej jedności wielowymiarowej. Nawet sama obecność w tym wydarzeniu daje nam poczuć to szczególne doświadczenie. Angażując się w budowanie Eucharystii, otworzymy się na dar, niewyobrażalnie cenny.

10. Gdyby Kościół nie miał Eucharystii, nie miałby siły, aby wnieść się do Boga i dlatego Eucharystia jest uważana ze serce Kościoła. (Ch.L.)

Serce jest pompą, która w krwiobiegu przetłacza krew do każdej części organizmu. Gdyby zabrakło tego serca, gdyby przestało funkcjonować, całe ciało człowieka również powoli obumiera. Obraz, który jeśli przeniesiemy na rzeczywistość Kościoła i Eucharystii, wydaje się być bardzo przekonywujący. Bijące serce Kościoła to Eucharystia. Jeśli we właściwy sposób wpompowuje łaskę w cały organizm, on może we właściwy sposób funkcjonować.

11. Przygotowywaliśmy się rano do Komunii Świętej, upewniając się, czy jedność między nami jest doskonała, a jak byliśmy gotowi raczej do niej nie przystąpić, jeżeli tej jedności nie było. (Ch.L.)

Przygotowanie jest ważną częścią naszego działania. Czy rzeczywiście podejmuje jakikolwiek trud przygotowania się do przeżycia Eucharystii, przyjęcia Komunii Świętej? Jednym z zadań, jest utrwalenie jedności, by to ona stała się solidnym fundamentem dzięki któremu odczujemy obecność Jezusa pomiędzy nami, ale i też odpowiednio przeżyjemy samo wydarzenie Eucharystii i przyjęcia Komunii Świętej. W tej jedności jest klucz do przyjęcie Tego Daru!

12. Po wspólnie przeżytej Mszy, rozchodziliśmy się do różnych miejsce, aby nieść tam dobrą nowinę Chrystusa o Jego nowym przykazaniu, Jego Ewangelię, opowiadając nie tylko o nauce Chrystusa, lecz o doświadczeniu naszego nowego życia. (Ch.L.)

Rozpromieniać świat tym, co sami przeżyliśmy. A z racji tego, że Msza św. jest tak silnym i niepowtarzalnym doświadczeniem, dlatego promieniujemy Chrystusem, którego przyjęliśmy. Nie powstrzymujmy Jego obecności w nas. Pozwólmy Mu działać w tych wszystkich środowiskach, do których pójdziemy w ciągu dnia. Jego obecność w nas, rozpromienia nas Jego nauką, Ewangelią, nowym przykazaniem, nowym doświadczeniem życia. Eucharystia powołuje nas, abyśmy innych wciągnęli w ten piękny wir eucharystycznej przygody.

13. Czy Eucharystia jest motorem naszego życia? (Ch.L.)

Wciąż jako chrześcijanin powinienem odkrywać ten szczególny sakrament. Nie tylko jego ważność, ale i też uprzywilejowane miejsce w moim życiu. Czy Eucharystia jest dla mnie siłą? Czy daje mi inspiracje na dzień, tydzień, czas mojej codzienności? Jeśli od niej wychodzą moje różne inicjatywy, nie muszę obawiać się o ich los, bo zapewne będą dobrem, które będę rozsiewał po mojej codzienności. To ona powinna uczyć mnie jak żyć naprawdę różnymi wartościami.

14. Albo Msza jest centrum życia chrześcijanina, albo nie jest się chrześcijaninem. (Ch.L.)

Aby nasze życie krążyło wokół właściwych spraw, musi mieć odpowiednie centrum – oś, wokół, której wszystko krąży. Co jeśli tą osią są nasze wady: egoizm, pragnienie zdobycia czegoś… – wydaje się, że wszystko wprowadza chaos, kończący się zniszczeniem tego, co w nas piękne. A co, jeśli w centrum stanie Eucharystia? Doświadczymy niewyobrażalnego piękna i harmonii życia, bo będzie to realizacja Bożego planu. Planety krążące wokół słońca nie wpadają na siebie, nie zmieniają co chwilę tempa, ani kierunku. Wszystko jest w ruchu, ale i też w pełnej harmonii. Pomyśl o twoim życiu i Eucharystii w centrum, co może to tobie zaoferować.

15. Pozostał w każdym tabernakulum na ziemi i w każdym tabernakulum możemy tego Jezusa znaleźć. (Ch.L.)

Obecność postaci Eucharystii w tabernakulum daje wyraźny znak Jego obecności pomiędzy nami. To piękne, gdy wchodząc do świątyni w mroku kościelnych murów, możemy dostrzec tę charakterystyczną czerwoną lampkę, która uświadamia nam prawdę: On tutaj jest! To Jego niezwykły dar – pozostawił nam siebie. Czy wykorzystuję tę Jego obecność?

16. Najważniejsza chwila dnia, z niczym nieporównywalna – to chwila, kiedy Ty przychodzisz do naszego serca. Jest to audiencja u Wszechmocnego. (Ch.L.)

Cóż piękniejszego, w sensie duchowym i ogólnym, może spotkać człowieka. To największy z dzisiejszych cudów, że Bóg pragnie zamieszkać w sercu człowieka. To dokonuje się w czasie Eucharystii – w trakcie Komunii Świętej. Człowiek staje się „żłobem w stajni”, w którym na nowo rodzi się Jezus. On wewnętrz nas czyni nas żywymi tabernakulami – miejscami stałej Jego obecności.

17. Artysta jest artystą, jeśli potrafi w swym dziele wyrazić samego siebie. Arcydziełem Jezusa jest zatem Eucharystia. (Ch.L.)

Wszystko w rękach artysty staje się arcydziełem. Stąd wszystko co czyni Jezus jest rzeczywistym arcydziełem. Świat dzięki Eucharystii się zmienia, bo ludzie którzy przyjęli Go w Komunii Świętej, sami upiększają wszystko, co ich otacza i stają się w ten sposób narzędziami, którymi posługuje się sam Bóg. 

18. Niebo zstąpiło na ziemię. (Ch.L.)

Pochylenie się nad Eucharystią, jest przebywaniem w rzeczywistości Nieba. To największe wydarzenie, które pozostawił nam Jezusa porusza cały wszechświat, dlatego, podczas każdej Eucharystii na ziemię schodzi cała rzeczywistość nieba. Będąc na Mszy możesz doświadczyć skrawka Nieba, delikatną moc świętości, obecność Aniołów, Świętych. To niezwykłe jak ten mały skromny biały chleb, robi tyle szumu we wszechświecie.

19. Życie chrześcijanina to Eucharystia. Cały nasz dzień skupia się tam, w tym spotkaniu, w tej rozmowie, dzięki której można poukładać wiele rzeczy na świecie, z wiarą tych, którzy wierzą, że już otrzymali. (Ch.L.)

Eucharystia tworzy specyficzne środowisko, w którym wzrasta bardzo wiele rzeczy. To, co niesie codzienność, różne działania, myśli, spotkania, rozmowy, to wszystko powinno mieścić się w tym środowisku. Przesiąknięci duchem Eucharystii niesiemy ze sobą Jego obecność i tworzymy tam, gdzie jesteśmy kolejne komórki Jego działania. W ten sposób jakbyśmy „zakażali” kolejne miejsca Jego obecnością. To w dużej mierze pomoże nam poukładać różne sprawy, rozmowy, spotkania.

20. Jezus – Słońce, które wstaje każdego dnia i które przychodzi nas ponownie oświecić, ponownie nakarmić, dać nam znowu siłę byśmy przed cały dzień byli przebóstwieni. (Ch.L.)

Dziś, podczas dnia pięknie świeciło słońce i od razu człowiek miał większe poczucie radości i sił do swoich obowiązków. Człowiek ma inne nastawienie wobec życia, kiedy jego plany i działania, oświeca coś pozytywnego, kiedy ma siły, kiedy towarzyszy mu jakiś konkretny cel. Rozpoczynając kolejny dzień, pomyśl, że to właśnie Eucharystia jest twoim słońcem, Jego obecność w tobie, może dać ci poczucie tego ciepła na twarzy.

21. Wystarczy pomyśleć o jednym skutku Eucharystii: rodzi ona we wszystkich i w każdym z osobna tę Jedność, jaką jest Kościół. Eucharystia zatem czyni mnie Kościołem, oblubienicą Chrystusa… (Ch.L.)

Myślę, że choć każdy z nas uczestniczy w Eucharystii, ma świadomość, że jesteśmy częścią wspólnoty, że jest to Kościół, to ciekawe czy mamy praktyczne przełożenie tej kwestii na nasze życie. Kościół – wspólnota, łączy ją coś, co nie jest tylko zwykłym ludzkim elementem. Przychodzimy do kościoła, a w nim, stajemy się Kościołem przez uczestnictwo w Eucharystii. 

22. W Komunii Świętej już wszczepiamy w siebie życie wieczne, także w nasze ciało.

To, że doświadczamy Nieba podczas Mszy świętej, to chyba dla wielu jest oczywiste. Jednak to, że my sami, nasze ciało zostaje wszczepione w życie wieczne, poprzez Komunię Świętą, to chyba jednak wie już znacznie mniej osób. Jesteśmy jak sadzonki, które wszczepione w Chrystusa, zyskują zupełnie nowy korzeń, nowe życie. Warto, abyśmy pamiętając o tym, starali się czerpiąc z tego samego źródła, starali się przypominać swoim życiem o wartościach ponadczasowych.

23. Jezus pozostał na ziemi w Eucharystii, aby być również blisko wszystkich ludzi. (Ch.L.)

 ” A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20) To niezwykłe jak troska Boga sięga znacznie dalej niż możemy sobie nawet to wyobrazić. Troska ta nie jest tylko jakimś sentymentalizmem, czy pustą obietnicą, ale faktem. Jest z nami przez wszystkie dni w… Eucharystii. Odkrywanie tego sakramentu, jest umacnianiem wiary w Jego obecność. Dlatego, gdy jestem na Eucharystii, może uczestniczyć w Bożej obietnicy i nią się umacniać, kiedy doświadczamy być może czegoś trudnego.

24. Biała hostia kształtowała bohaterów chrześcijaństwa i dawała w każdym czasie święte dusze Kościołowi. (Ch.L.)

To niezwykłe, jeśli popatrzymy na XXI wieków chrześcijaństwa ilu znajdziemy ludzi, którzy całe swoje życie oparli na tym pięknym i cudownym wydarzeniu, jakim jest Eucharystia. Dla wielu współczesnych ludzi wydaje się to być archaiczne wydarzenie, nic nie wnoszące w ich życie. Czy tak faktycznie jest? Potrzeba ludzi, którzy pozwolą się kształtować Chrystusowi w Eucharystii. Wciąż potrzeba ludzi otwartych, współpracujących z łaską tego sakramentu.

25. serce musi być zwrócone w stronę tabernakulum. (Ch.L.)

Kształtując swoje życie, powinniśmy bardzo często trwać w cieniu tabernakulum z sercem utkwiony w to szczególne miejsce, Jego obecności. Nie po to, pozostał między nami, aby być samemu. Czeka wciąż na nas, chcąc dotknąć naszej historii życia poprzez serce. To najczulsze naczynie w naszym ciele, również może stać się tabernakulum.

26. dlaczego monstrancja ma kształt słońca? Ponieważ Jezus w Euchrystii jest słońcem dla dusz. Ponieważ każdy chrześcijanin poprzez Komunię świętą powinien stać się słońcem, które promieniuje w życiu rodzinnym czystością, łagodnością, szlachetnością. (Ch.L.)

Przemienieni poprzez przyjęcie Komunii świętej, jaśniejemy z taką siłą, którą trudno by było schować i ukryć przed innymi. To Bóg przez nas mówi i działa, jeśli nie powstrzymujemy Jego światła w naszym wnętrzu. Światło ma nami kierować, ma coś wskazywać. Przyjmując Komunię Świętą, przyjmujemy na siebie szczególną odpowiedzialność, nie tylko za siebie, ale również za innych.

27. Kiedy idziemy na Mszę, idziemy na audiencję z Jezusem. (Ch.L.)

To szczególne spotkanie, które niekiedy w naszym mniemaniu bywa lekceważone. Opuszczanie Mszy św., bywa niestety rzeczą nagminną, co powoduje w naszej duszy pewnego rodzaju spustoszenie. Jeśli mielibyśmy świadomość, czy jest faktycznie to wydarzenie, moglibyśmy bardziej wykorzystywać to, co z niego płynie. Czy idąc na Mszę św., ktoś nas myśli, że faktycznie ma audiencję z Jezusem? Czym jest to spotkanie dla nas? Spróbujmy najpierw, zanim na nie pójdziemy, odpowiedzieć sobie na to pytanie.

28. Skąd czerpać siłę, wsparcie, umocnienie do kontynuacji naszej walki w głąb i wszerz? Jeśli to walka ludzka? Wzmocnij się pokarmem ludzkim. Jeśli to walka boska? Szukaj pokarmu niebios, pokarmu aniołów… (Ch.L.)

Toczymy różne walki i dlatego potrzebujemy źródła, które nas umocni i przyczyni się do wewnętrznej i zewnętrznej stabilizacji. Nie potrzeba nam niesłusznego marnowania sił na zbyteczne walki. Człowiek nie ma tracić sił na sprawy nieistotne, ale ma dążyć do rozwoju wewnętrznego. Pogłębianie i poszerzanie tego świata pozwoli nam osiągać nie jedno zwycięstwo.

29.Karmić się Bogiem: to jest imperatyw… (Ch.L.)

Poszukujemy różnych celów. Wypełniamy codzienność różnymi zwyczajami, schematami, dopingującymi mottami. Staramy się wypełniać naszą część jak najlepiej potrafimy. Jest jednak zadanie, które powinno być ponad wszystkim – karmić się Bogiem. To jest cel, zasada życia, najważniejsza reguła.

30. My nie przemieniamy Jezusa w nas, jak to dzieje się ze zwykłym pokarmem, gdy go przyjmujemy, lecz przez Eucharystię to my jesteśmy przemienieni w Niego. (Ch.L.)

To niezwykła reakcja miłości, której początek czyni Chrystus, wkraczając do naszej duszy, podczas Komunii Świętej. Wydaje nam się, że to my czynimy miejsce Bogu w sobie, a staje się odwrotnie – to On czyni w sobie miejsce dla nas, przemieniając nas w Siebie. Stajemy się szczególnie z Nim zjednoczenie, aż do takiego stopnia, że stajemy się z Nim jedno.

31. Za  każdym razem, kiedy dwie rzeczy się jednoczą – zwycięża silniejsza (cyt.św. Albert Wielki – Ch.L.)

Każde spotkanie z Jezusem podczas Eucharystii, jest okazją, aby to On zwyciężył. Staję wobec niego i pragnę się z Nim jednoczyć, a to oznacza, że słabszy pozwala, aby Silniejszy zwyciężył. To On zwycięża w moim życiu, w moich myślach, pragnieniach. Muszę jednak uświadomić sobie, że bycie słabszym, nie oznacza gorszy. Moja wiara, przekonuje mnie do tego, aby dostosować się do Jezusa, a nie Jego przeciągać i dostosowywać do siebie.

32. Eucharystia uczy nas, jak miłować. (Ch.L.)

On, obecny w każdym kościele, uczy nas tego, że ktokolwiek się do Niego uda i zwróci, nigdy nikogo nie odrzuci. To powszechne akceptowanie wszystkich, to niezwykły rodzaj miłości, która wznosi się ponad wszystkim. To umiejętność zdobyta przez Eucharystię – przez jej przyjmowanie i pielęgnowanie w duszy.

33. W Eucharystii Chrystus staje się chlebem, ani wniknąć we wszystkich, staje się pokarmem do spożycia, aby stać się jedno ze wszystkimi, aby służyć, aby miłować wszystkich. (Ch.L.)

To nie zwyczajny chleb – pokarm. Ma on konkretne zadanie: wniknąć w nas i stać się z nami jedno. Chrystus pokazuje jak bardzo pragnie jedności, jak bardzo pragnie być blisko nas, aby nam służyć, aby nas miłować. Potrzebujemy jeszcze jakiś argumentów? To on stwarza ten niezwykły cud, aby być we wszystkich. Łączy nas tym wydarzeniem, wychowując do jedności, do służby i do miłości wzajemnej. Daje jednak przykład pierwszy – pozwala nam się spożyć – całkowicie się nam ofiarowuje.

34. Złożyć na ołtarzu wraz z życiem Jezusa także nasze życie ze wszystkim, co je stanowi, przede wszystkim z jego trudami, ciężarami, cierpieniami, udrękami, aby – złączone z Jezusowymi – zyskały najwyższą wartość. (Ch.L.)

Eucharystia to wydarzenie skłaniające do refleksji nad ołtarzem – miejscem ofiary. Jezus ofiarowuje nam swoje życie, aby dać nam nowe życie. Jeśli złoże wraz z Nim swoje życie – wszystkie sprawy mojego codziennego zmagania, to Jego ofiara, wyniesie moje życie na szczyt. Jakby wydobędzie mnie z sytuacji, w której jestem i pozwoli mi wypłynąć na wierzch.

35. Mocą Chleba eucharystycznego człowiek stanie się „Eucharystią” dla wszechświata. W tym znaczeniu, że z Chrystusem stanie się zalążkiem przemiany świata. (Ch.L.)

Wielkie zmiany zaczynają się od małych, ale konkretnych działań. Uczestniczenie w Eucharystii, dla wielu z nas jest rzeczywiście wprowadzaniem nowości i świeżości w swoje życie. To właśnie On – Jezus obecny w tym sakramencie dokonuje naszych wewnętrznych przemian, które widoczne są w zmianach naszych postaw. Dlaczego nie zacząć poprzez swoje życie, wprowadzać zalążka przemian, wszędzie tam, gdzie jest to rzeczywiście potrzebne, a gdzie stawia nas życie.

36. Eucharystia – to wynalazek Boga (…) tutaj nie trzeba mówić, tutaj należy adorować. To jest misterium miłości… (Ch.L.)

To niezwykłe wydarzenie pozostawione nam przez Jezusa, przekracza nasze możliwości zrozumienia. Tak pozorna czynność – wydawałoby się dobrze przez nas znana, bo wiele razy znamy wiele tekstów już na pamięć, to jednak potrafi nas pozytywnie zaskoczyć i uczyć. Eucharystia nie wymaga wielu słów, raczej postawy, w której przyjmujemy za swoje to, co pragnie ofiarować nam Bóg. To niezwykła miłość – która nam się nieustannie daje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *