IV Niedziela zwykła – Mk 1,21-28

IV Niedziela zwykła – Mk 1,21-28

IV Niedziela zwykła – Mk 1,21-28 

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

1. Zwróć uwagę na:

naukę, która wychodzi od Tego, którym ma władzę

2. Odniesienie do…

czym jesteś zniewolony

3. Co wynika z tego fragmentu

Niebywałe wydarzenie, w normalnej rzeczywistości. Jezus będąc w Synagodze skorzystał z możliwości zabrania głosu. Zwyczajowo występował przełożony synagogi, albo uczony w Piśmie, obecnych w każdej wsi galilejskiej. Byli to ludzie posiadający umiejętność czytania, pisania, tłumaczenia Prawa i uczący dzieci. Oni jednak uczyli litery – czyli dosłowności tego, co przeczytali. 

Jezusowa nauka była inna. To, co odróżniało Jezusa od pozostałych, to Prawda, która była silniejsza niż słowa. Słuchacze wpadli w zakłopotanie, ponieważ to, co mówił Jezus było znacznie bliższe im. Jezus naucza ducha Prawa Mojżeszowego wskazując na lepsze i bliskie zbawienie, lepsze przymierze, obietnice, zmartwychwstanie, lepszą nadzieję i lepszy los tych, którzy ufają i wierzą w Niego.

Uczestnicy nabożeństwa w synagodze w Kafarnaum usłyszeli prawdę, zobaczyli działanie mocy Boga, zdumieli się niezwykłością Jezusa. Poruszyło to ich serca i dotarło do najgłębiej skrywanych pragnień.

Z racji tego, że wioski w Galilei były położone w niewielkiej odległości od siebie i istniejących bliskich więzi między nimi, powodowały, że wieści rozchodziły się szybko.

Czterej uczniowie Jezusa zobaczyli prawdę, mądrość, moc i łaskę uwalniająca ludzi od kłamstwa i słabości, zobaczyli radość i zdumienie również swoich znajomych. Doświadczyli początku przemian duchowych i społecznych w Galilei. Zrozumieli na czym będzie polegało łowienie ludzi razem z Jezusem. 

4. konkretne zadania

– pozwól Jezusowi, by mówił do ciebie

– jakie słowa, życie, najbardziej mnie przyciąga i zachwyca

– powierz Jezusowi to od czego jesteś zniewolony – mój wewnętrzny „zły duch”

– świadcz o Jezusie i Jego mocy

– co mnie zdumiewa w Jezusie

– co z nauki Jezusa najbardziej do mnie przemawia, dociera

– wykorzystaj swoje zdolności do czynienia dobra innym

5. doświadczenia różnych osób: ( w Niedzielę)

– pozwól Jezusowi by mówił do ciebie

Bóg postawił mnie przed sytuacjami, rozmowami w których musiałam zmierzyć się ze sobą, a właściwie zwrócił mi uwagę na to, że boje się być czuła, zaufać, obdarować prawdziwą miłością bo boje się, że zostanę zraniona. Jednak żeby dotknąć miłości trzeba się na nią otworzyć, wydobyć się ze swojej powłoczki i zrobić krok nie bać się bo strach zabiera nam wszystko to co piękne, pozbawia nas pewności siebie, pewności w lepsze jutro które jest przecież Bożym Planem.

– świadcz o Jezusie i Jego mocy

Mnie Pan Bóg dał możliwość bycia lektorem w sąsiedniej parafii i bardzo się z tego cieszę  Pomijając fakt, że On wie jak „występy publiczne” są dla mnie stresujące, daje mi szansę na to, aby świadczyć właśnie pomimo słabości. I właśnie tu objawia się Jego moc – robi coś z niczego.

– co mnie zdumiewa w Jezusie

Najbardziej w Jezusie zdumiewa mnie to że On zawsze czeka na mnie i potrafi przebacz wielokrotnie te same błędy.

– co z nauki Jezusa najbardziej do mnie przemawia, dociera

Konkretny przekaz który zawarty jest chociażby w 10 przykazaniach. Postępuj tak a będziesz szczęśliwa. Wiem że gdybym naruszyła któreś z tych przykazań to moje życie nie wyglądało by tak jak teraz wygląda.

1 komentarz

  1. avatar

    Dziękuję za ten cenny komentarz i to podzielenie się Księdza własnymi odczuciami. I za te zadania i w ogóle dzięki bardzo. Szczęść Boże

    Odpowiedz

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *