Czasy ostateczne.

Czasy ostateczne.

– czasy ostateczne –

w kolejnym odcinku biblijnych rozważań, o trudnych rzeczach – o czasach ostatecznych. Czuwanie… życie mocne teraźniejszością… to czas przygotowywania się na spotkanie z Bogiem.

warto też rozważyć…

Mt 24:42 bt5 „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.” 

Mt 25:13 bt5 „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.” 

Mt 26:38 bt5 „Wtedy rzekł do nich: Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną.” 

Mt 26:41 bt5 „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.” 

Mk 13:33 bt5 „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie.” 

Mk 13:35 bt5 „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem.” 

Mk 13:37 bt5 „Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!” 

Mk 14:34 bt5 „I rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie.” 

Mk 14:38 bt5 „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.” 

Łk 12:37 bt5 „Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał.” 

Łk 21:36 bt5 „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.” 

Dz 20:31 bt5 „Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata w dzień i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was.” 

1Kor 16:13 bt5 „Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się!” 

Ef 6:18 bt5 „wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych” 

Kol 4:2 bt5 „Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając podczas niej wśród dziękczynienia.” 

1Tes 5:6 bt5 „Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.” 

2Tm 4:5 bt5 „Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!” 

Hbr 13:17 bt5 „Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie wzdychając, bo to nie byłoby z korzyścią dla was.” 

1P 5:8 bt5 „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć.”

 Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *