kierunek Niedziela

2 Niedziela Wielkiego Postu

– ks. dominik poczekaj –
24.02.2024

Mk 9,2-10

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie». I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

myśl do odkrywania:Jego Przemienienie może być również twoim przemienieniem – myślenia, działania, odczuwania… Módl się często – wtedy będziesz z Nim na górze.

– – – – – rozważanie 2024 – – – – – 

Dwie sprawy tym razem mnie jakość szczególnie zatrzymały. Przygotowuję się do kolejnego projektu wokół 12 punktów w kontekście roku duszpasterskiego. Tym razem ma nam towarzyszyć myśl – „Każdy  jest ważny – poczuj to sam i daj odczuć innym”. Kiedy Chrystus zaprasza uczniów na górę, to po to, by pokazać im coś bardzo ważnego — chce przygotować ich na przyszłe wydarzenia swojej męki. Przemienienie ukazało Go jako Boga i Człowieka, a to może i nas prowokować do odkrycia tego, jak ważni jesteśmy. Z góry widać to, co najwyraźniejsze, najważniejsze — widać cel działania. Potrzebujemy tej właśnie góry, by zobaczyć siebie, swoje życie i to jaką rolę ono odgrywa i jakie miejsce ma ono w kontekście innych. Drugi element, który mnie zatrzymał to pragnienie uczniów, aby ten czas zatrzymać – „postawimy trzy namioty…” Przebywanie w tej sytuacji, w tym miejscu, wywarło na nich tak ogromne wrażenie, że chcą zatrzymać się w tej sytuacji jak najdłużej — bo zdają sobie sprawę, jakie to ważne, jak cenna to chwila i sytuacja. Dla nas też jest to ważne, by się zatrzymać, choć na chwilę i uzmysłowić sobie, jak ważni są ludzie wokół nas, jak ważne są sytuacje i doświadczenia, które mamy okazję przeżyć. Spróbujmy przez scenę Przemienienia spojrzeć na swoje życie i samemu odkryjmy, jak jesteśmy ważni.

 

– – – – – rozważanie 2021 – – – – –

Nasze życie to podróż po górach i dolinach… Nie powinniśmy się zatrzymywać na tych trudnych doświadczeniach… ale nie powinniśmy też od nich uciekać. Jest wiele spraw, które codziennie przeżywamy – one często pochłaniają wiele naszych sił, naszą miłość, dobroć, cierpliwość, chęci, zdrowie… W chwilach kryzysu i cierpienia, trzeba umieć „oddalić się” od siebie, wyjść na „górę”, ponad swoje przygnębienie. Dlatego, Jezus wziął ze sobą uczniów na górę. Chce ich wyrwać… aby sytuacje nie zamknęły ich, nie przygnębiły i nie zniechęciły, a przede wszystkim by nie pozbawiły nadziei. 

Kiedyś usłyszałem takie wyobrażenie wiary – że jest to podróż po szczycie góry – Bóg nieustannie zaprasza cię byś był z Nim na górze. Doliny nie znikną, ale ty zyskasz inną perspektywę, z której będziesz na nie patrzył. Bóg właśnie wtedy wydobędzie cię …

Jezus zaprowadza tam apostołów, by zobaczyli coś, co ich umocni. Jezus przygotowuje ich do wydarzeń krzyża i śmierci. Świadkowie przemienienia znali dotąd Jezusa jako całkowicie i bez reszty należącego do tego świata – jako człowieka. Teraz dowiedzieli się, zobaczyli, że należy On również do drugiego świata, niebieskiego, podobnie jak Eliasz i Mojżesz. Ty też powinieneś się dowiedzieć, że należysz do innego świata…

Jego Przemienienie może być również twoim przemienieniem – myślenia, działania, odczuwania… Módl się często – wtedy będziesz z Nim na górze.

 

– – – – – rozważanie 2015 – – – – –

1. Zwróć uwagę na:

Góra – przemienienie – dobrze, że tutaj jesteśmy – Jego słuchajcie

2. Odniesienie do…

wiara w Jezusa, jako Człowieka i Boga

3. Co wynika z tego fragmentu

Góra wynosi nas ponad codzienność. Ma się wrażenie, że po to mamy wstąpić na górę, aby dostrzec coś nadzwyczajnego. Wiele przecież ważnych wydarzeń biblijnych dokonuje się na kolejnych górach, które wymagają nie tylko fizycznego wspięcia się na nie, ale przede wszystkim wymagają od każdego człowieka indywidualnego zaangażowania – postawy, która wyraża zgodę wobec planu Boga.

Przemienienie to manifestacja boskiej obecności w Jezusie. Bóg objawia swojego syna uczniom, ukazuje Syna jako Boga, dzięki temu uczniom łatwiej jest zobaczyć i zrozumieć, kim naprawdę jest Jezus. Towarzyszy temu wydarzeniu symboliczny znak – świetlista biel, której nie sposób opisać, a która wyraża przynależność do świata boskiego.

Dokonuje się w uczniach niezwykła przemiana. Oto Piotr, który kilka dni wcześniej wyrzucał Jezusowi słowa, o tym, że będzie On cierpień, teraz wyraża swój niezwykły entuzjazm z obecności w tym miejscu i czasie. Pragnie on zatrzymać ten moment, nie chce schodzić w dół, lecz rozbić namiot i trwać w nieskończoność w tym doświadczeniu. Boi się tego, co zastanie po zejściu z góry, że jego wyobrażenia znów zniszczy rzeczywistość. 

Kolejny znak – to głos z Nieba – «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!».

Słowa te nawiązują do różnych tekstów, znanych już wcześniej, np. do „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął…” (Iz 42,1n). Nawiązuje także do psalmu mówiącego o królewskiej intronizacji Mesjasza: „Tyś moim synem, Jam cię dziś zrodził.” (Ps 2,7). Można również dostrzec w tych słowach aluzję do słów Boga o Izaaku, jedynym i umiłowanym synu Abrahama (por. Rdz 22,2), zamiast którego zostanie złożony w ofierze jednorodzony Syn Boży. 

Wobec głosu Ojca uczniowie milkną. Piotr nie ma już nic do „zaproponowania” Jezusowi. Objawienie otrzymane od Ojca o Synu w pełni przekonuje Jego uczniów, dlatego pójdą za Nim i będą Go słuchać, choć nie bez trudności i zwątpień. 

4. konkretne zadania

– na jaką górę proponuje mi wejść sam Bóg

– jakich decyzji względem Boga brakuje mi w życiu codziennym

– czy staram się odkryć Jezusa i przez co

– wykorzystuj każde spotkanie z Jezusem jako okazją do nawrócenia

– wykorzystuj Boże dary do przemiany codzienności

– wsłuchaj się bardziej w głos Jezusa

– Zadbaj o chwilę milczenia przed Bogiem