Idea tych filmików jest prosta. Są sytuacje w życiu, które można zrozumieć pełniej, inaczej, w kontekście rozważanego jakiegoś fragmentu biblijnego. Dlaczego nie zrobić właśnie takiej próby. Zrozumieć życie, zbudować chwilę dzięki Słowu. Zapraszam do obejrzenia.