żyć SŁOWEM, aby przeżyć…

W roku 2021, w poniedziałkowych odcinkach o 12.30, postaram się zachęcić was do wprowadzenia zwyczaju, życia zgodnie ze Słowem. Praktyka rozważania i wprowadzania w czyn Słowa, ufam, że przyniesie wiele pięknych doświadczeń.

Dominik Poczekaj