Zbudować relacje.

Zbudować relacje.

Bez jakiejkolwiek więzi, wciąż pozostajemy dla siebie anonimowi. Trudno, abyśmy się wówczas mogli zrozumieć i w jakiś sposób ze sobą współpracować. Czy widzisz sens relacji?

Nie musimy się wielce zastanawiać i szukać odpowiedzi na pytanie: co szczególnego jest pomiędzy dwoma, bardzo zgranymi ze sobą osobami. Mamy głębokie przekonanie, że im silniejsze są mosty łączące dwoje osób, tym szczególniejsza istnieje pomiędzy nimi więź. 

Budowanie relacji jest czymś fascynującym, ale i też tajemniczym. Nie sposób przewidzieć wszystkich elementów, które składają się na zbudowaną relację. Odkrywamy różne jej części, które wydają się dla nas ważne, w danym momencie. Odkrywanie więzi i ich budowanie jest niezwykłą przygodą. 

Ile jest w nas dzisiaj chęci do budowania więzi, ile takich okazji ku temu, rzeczywiście wykorzystujemy?

Nie chcę w tej refleksji zastanawiać się nad tym, jak tworzyć relacje, ale nad tym, co możemy dzięki nim osiągnąć, by w tych argumentach znaleźć przekonanie do budowania więzi.

W jednym z mocniejszych, w tym względzie fragmentów biblijnych, odkryć możemy: „gdzie dwaj, labo trzej, zgromadzą się w imię moje, tam jestem pośród nich”. 

Jednym z rezultatów budowania więzi pomiędzy osobami jest JEDNOŚĆ. To szczególny rodzaj więzi. Ludzie łączą się pomiędzy sobą z różnych powodów. Im bardziej zacieśniają pomiędzy sobą relacje, tym silniejsza staje się jedność. Owocem tej jedności jest Jezus, to znaczy wszystkie te wartości, których jest On źródłem. Owocem zbudowanych więzi są wartości, które promieniują na nasze życie i innych osób, stają się źródłem dla budowania naszej codzienności.

Kolejnym, myślę ważnym owocem więzi, jest budujące nas ZAUFANIE. Ludzie żyjący szczególną więzią, zdolni są do wielkich działań. A to, że możemy sobie ufać, pomaga w ich realizacji. Zaufanie jest tym szczególnym, międzyludzkim połączeniem, które wyzwala w nas siłę do odkrywania szans, które stają przed każdym z nas i które są możliwe do osiągnięcia. Dzięki zaufaniu, odkrywamy nie tylko inne osoby, ale również siebie. Zaufanie buduje jeszcze  mocniejszą więź, a jednocześnie jej istnienie pomiędzy osobami, staje się materiałem służącym do budowania wspólnych doświadczeń.

Bardzo ważnym argumentem, dla podjęcia się budowania więzi pomiędzy ludźmi jest WSPÓLNE DZIAŁANIE. Nic tak nie scala, jak wspólne działanie. Wspólne cele i droga prowadząca do ich osiągnięcia jest dla ludzi przygodą, która pozwala poznać siebie i wspierać się w różnych działaniach. Istotą nie jest czy osiągniemy jakiś cel, ale czy będziemy potrafili go wspólnie zrealizować i jak będziemy przemierzać drogę. Wspólnie spędzony czas jest niezwykle ubogacający, choć trudny. Ludzie nie budują dziś więzi, bo często starają się pracować w pojedynkę, przez co odsuwają innych od siebie.

Oczywiście powyższe argumenty, bardzo praktyczne, nie muszą was przekonać do otwarcia się na inne osoby i wzbudzić w nas pragnienie budowania więzi. Choć relacje są dla ludzi sprawą oczywistą, to można odkrywać różnego rodzaju trudności w ich budowaniu. Nie koniecznie chęci nie pokrywające się z działaniem, są głównym problemem człowieka. Może to kwestia zbyt gwałtownie rozpowszechniającego się egoizmu i pragnienia wolności, niezależności sprawiają, że człowiek boi się wejść w żywą relację z inną osobą. Jeśli są w tobie obawy, szukaj własnych argumentów, aby zobaczyć pozytywne strony budowania właściwych więzi. Jeżeli jesteś przekonany co do więzi, zastanów się jak jeszcze lepiej je budować w życiu codziennym.

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *