Zbudować każdy dzień.

Zbudować każdy dzień.

Dzień tworzony jest nie tylko z zajęć – obowiązków, ale również z naszych przyzwyczajeń, rutyn, zwyczajów i nawyków. Jaka jest twoja lista nawyków, które budują twój dzień? Może warto coś do niej dodać, albo z czegoś zrezygnować?

 

Postawy, rewizja… to nasz (moje) dotychczasowe działania, których zadaniem jest przyglądanie się swojemu życiu, temu co realnie posiadamy. Kolejny miesiąc, mobilizuj mnie do kolejnych obserwacji i działań. Dodajmy do rozważań o postawach i rewizji, kolejny element – a jest nim: „ZWYCZAJE”. Pan Bóg daje nam kolejn dni naszego życia i zawarty w nich potencjał i możliwości. Zamiast najpierw zastanawiać się nad tym, co jeszcze ewentualni mogę dodać do swojego życia, najpierw, na spokojnie, przyjrzymy się temu, co już jest obecne, czym dysponujemy. Przecież nie jest z nam tak źle. Co jednak dzieje się w naszym życiu, coś jednak robimy. Może warto nadać temu jaki kształt, kierunek i cel, a zdziwimy się sami, jakie piękne owoce mogą się ewentualni, w związku z tym pojawić.

Zapraszam was jednak najpierw do rozważenia fragmentu biblijnego z Ewangelii Jana 2,1-11. 

1 Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. 2 Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. 3 A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». 4 Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? [Czy] jeszcze nie nadeszła godzina moja?» 5 Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». 6 Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. 7 Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». i napełnili je aż po brzegi. 8 Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli. 9 Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego 10 i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». 11 Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 12 Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.

Dlaczego nawiązuję do tego fragmentu? Otóż w wersecie 6 są obecne słowa: „Stało tam sześć stągwi kamiennych, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary (w sumie około 720 litrów), w.7 Jezus rzekł do sług: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. w.9 woda, która stała się winem”

Dziś w naszej codzienności, dokonuje się coś podobnego. Tworząc naszą codzienność, planując kolejne dni swojego życia, napełniasz owe sześć stągwi. Twoja codzienność wypełnia je aż po brzegi. Przychodzi moment cudownego działania Boga, w twojej codzienności, kiedy woda – twoje działanie – przemienia je w cudowne wino – Bóg przemieniający twoje działanie. Jak wiele owoców rodzi twoje życie, jak wielu ludzi uszczęśliwia i jak bardzo bogaty jesteś dzięki tej właśnie Boskiej Przemianie wody w wino.

Poznanie swoich nawyków, codziennego działania to okazja do uświadomienia sobie, czym ty wypełniasz stągwie swojego życia. To okazja przede wszystkim do odkrycia w co Bóg przemienia twoje działania, czym staje się twoje życie. Oczywiście nasze życie jest niekompletne, dlatego sześć stągwi (biblijny symbol niekompletności to cyfra 6) – dlatego potrzebujemy działania Boga, Jego interwencji i Jego natchnienia, by budować swoją codzienność, stawiając wolę Bożą ponad to wszystko, co stanowi nasze życie.

Zatem, czy to, co robisz, twoje zwyczaje, twoje działanie, odpowiada woli Bożej? Czy Bóg tego chce? Wszystkie te działania, które służą tobie, służą dobrem innym osobom, są tymi działaniami, których BÓG CHCE! Zastanów się przez chwilę i zrób sobie listę tych wszystkich nawyków, które towarzyszą ci każdego dnia.

MOJA LISTA

. kwadrans na 

. rozważanie

. pisanie

. rozwój

. 365

. filmowanie

. czytanie

. oglądanie

. medytacja

 

Wszystkie nasze życiowe nawyki powinny według mnie, czemuś służyć, dlatego patrząc na swoją listę, zdobądź się na odwagę obiektywnego ocenienia swoich nawyków. Może już tutaj, na tym etapie, Wisz doskonale nad czym możesz pracować – jakie nawyki wzmocnić i ukonkretnić, a jakie powinny nie zabierać ci aż tyle czasu. Idąc dalej, w tym ocenianiu, jeśli na twojej liście jest więcej niż sześć nawyków, pomyśl, które powinny być z nich najważniejsze – które mogą być dla ciebie owymi sześcioma stągwiami, które przemieni Jezus w jakimś momencie twojego życia.

Twoje życiowe zwyczaje – nawyki, bardzo wiele mówią o tobie, ale są też mocnymi zwornikami z innymi elementami twojej codzienności – domem, relacjami z innymi osobami, szkoła, pracą itd. Wydaje mi si, że im bardziej są one właściwe, tym mocniej łączymy naszą codzienność – życi, tym bardzie jednorodne jest nasze życie.

NAWYK – to nabyta skłonność do sprawniejszego, bardziej mechanicznego (w pozytywnym znaczeniu) wykorzystania jakiejś czynności. Nabywa się je w wyniku ćwiczenia (głównie przez powtarzanie). Nawyk to „sposób zachowania, reagowania”.  Do nawyków należy szereg codziennych czynności, nad którymi się tak naprawdę nawet nie zastanawiamy (np. Sposób siadania, chodzenia, chwytanie różnych przedmiotów – np. długopisu, rozglądanie się podczas przechodzenia przez pasy, ubieranie się i wiele innych czynności). Jednak, jak już się pewnie domyślasz, chcę mówić o innych, dużo ważniejszych nawykach, które powinny być obecne w naszej codzienności.

Nawyk tworzymy w praktyce, dlatego zwracając uwagę na któryś z nawyków, pomyśl, w jaki sposób możesz go usprawnić, wyćwiczyć, albo dopiero wprowadzić do swojego życia. Opanowanie jakiegoś nawyku (np. Codziennego rozważania) wymaga wielu powtórzeń, które po czasie wchodzą nam w krew. Powtórzenia… podobne warunki, zadanie, czas i coś może stać się dla nas nawykiem.

Różnica między zwyczajem, a nawykiem jest taka – zwyczaj wykorzystywany jest losowo, np. Kidy nam się przypomni, a nawyk jest świadomi zaprogramowany w powtarzających się warunkach.

Zastanów się jaki nawyk ma największe oddziaływanie na twoje życie?

To pwnie będzie nawyk najwyżej postawiony przez ciebie z tych sześciu, które miałeś sobie wybrać. Kluczowe nawyki niosą ze sobą większe zmiany niż jakiś potoczny nawyk jak np. sznurowanie butów. Zastanówmy się nad priorytetami wśród naszych nawyków. Kluczowe nawyki to te działania, których regularne wykorzystywanie wpływa też na pozostałe dziedziny naszego życia (np. medytacja, zdrowe odżywianie, sport itp.)

Jakich nawyków warto by było się nauczyć? Jakie z nich są kluczowe dla naszego życia? Jak wprowadzać nowe nawyki? O tych wszystkich sprawach, będę starał się wam napisać już w kolejnych artykułach w tym miesiącu.


Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *