kreatywne pytania

temat sierpień – wrzesień 2022

Z pytań, rodzą się postawy.

– ks. dominik poczekaj –
7.10.2022

Pytania mogą realnie coś sprawić, np. ukształtować nasz sposób myślenia, patrzenia na sytuacje. Czy pytania mogą jednak wpływać na rodzaj postawy, którą przyjmiemy w jakimś wydarzeniu? Czy sama postawa, sposób działania też może być samą już w sobie odpowiedzią?

Wiele osób zadając jakiekolwiek pytanie, ma w sobie mimo wszystko pragnienie usłyszenia odpowiedzi. Choć zdarzają się sytuacje, w których osoby zadające komuś pytania, same sobie odpowiadają, nie interesując się tym, co faktycznie ma do powiedzenia druga osoba. Zarówno same pytania, jak i też odpowiedzi, rodzą konkretne owoce. Można wpaść w pułapkę płytkich pytań i banalnych odpowiedzi, ale wówczas nie sposób o dobre rezultaty, efekty naszego działania. Pytania są niezwykłym narzędziem, które, zanim zostaną wypowiedziane, prowokują nas do podejmowania różnych wewnętrznych też procesów.

pytając, odkrywam w sobie powody zadawania takich, a nie innych pytań

pytając, zdobywam siłę i odwagę, aby zadać konkretne, te właściwe pytania

pytając, otwieram się na osobę, której te pytania zadaję

pytając, uruchamiam w sobie proces myślowy, który pragnie jakiejś wiedzy

pytając, kształtuję swoje poglądy, odkrywam idee, wartości, zadania

To oczywiście nie wszystko, co sprawiają pytania. Żyjąc tematem, „kreatywne pytania” sam zauważyłem, że ten temat kształtuje we mnie pewne postawy. Byłem nieco zdziwiony tym, że akurat taki owoc rodzi się z tego tematu. Może to kwestia różnych treści i wydarzeń, które towarzyszyły tuż obok, a które łączą się i prowadzą do takiego myślenia. Kreatywność prowadzi do budzenia w sobie nowych sił, do podejmowania takich inicjatyw, które pomogą nam też wypracować konkretne odpowiedzi i działania.

Staram się częściej stawiać sobie pytania, by wciąż włączać w sobie różne pokłady dobra, poszerzać swoje perspektywy, koncentrować się na tym, co jest dla mnie niewygodne. Stawiając pytania, powinniśmy niekiedy zmierzyć się z trudnymi treściami, które będą nas wewnętrznie uwierać, ale być może, do takiej sytuacji nie dojdzie. Pytania drążą swoje kanały w naszym myśleniu, sercu, sprawiając, że pewne kwestie stają się drożne i umożliwiają mi konkretne działanie. Zdobywamy też odpowiednią informację na temat tego, co nie funkcjonuje właściwie i możemy z tą informacją zrobić użytek dla zbudowania jakiejś sprawy w konkretnym temacie.

Wśród wielu pytań, które pojawiają się w naszej codzienności, w naszym życiu, potrzebujemy też takich, które wymagać będą od nas ważnych odpowiedzi. To one potrzebują stawienia czoła sprawom egzystencjalnym naszego życia. Zwróćmy uwagę na pytania — ich rodzaj, formę, charakter — czy one faktycznie mogą mieć, czy mają wpływ na postawy, które towarzyszą nam w różnych sytuacjach? Pytania mogą pomóc nam zrozumieć już realizowane postawy, ale również świadomie tworzyć nowe, właściwe postawy, aktualne wobec życia i spraw, które pojawiają się w przestrzeni naszej codzienności.

PYTANIA PROWOKUJĄ MNIE DO SZUKANIA POZYTYWÓW.

Stawianie pytań nauczyło mnie tego, że charakter pierwszego pytania, całkowicie wpływa na to, jak oceniam jakąś sytuację, czego w niej szukam, w jaki sposób myślę i jakie emocje mi towarzyszą. Pytania to „sekundowa decyzja” – moment, w którym obecne jest to, jak cała sytuacja zostanie dalej ukształtowana, prowadzona i w jaki sposób będzie ona wykorzystywana.

Pytanie trochę jest jak założenie, które sobie na początku stawiamy, które ma decydujący wpływ na dalszy przebieg jakiegoś wydarzenia. Jeśli założenie jest pozytywne, to mimo nawet niedogodności, patrzę na to, co jest pozytywne, w daje sprawie. I tak staram się tę sytuację prowadzić. Samo pytanie, które brzmi pozytywnie, uruchamia w osobie pytanej również pozytywne nastawienie. Pozytywne pytania nie mają być sztuczne, czy wymuszone, ale wypływające ze szczerych intencji, dzięki czemu może nie zmieniamy jakiejś osoby, czy sytuacji, ale to, co faktycznie dzieje się w nas.

Poprzez pytania, możemy zmienić kierunek swojego myślenia i w rezultacie również, swojego działania. Pozytywne pytania są kreatywne, bo są zaproszeniem do poszukiwania bardziej właściwych rozwiązań, innych możliwości, co przekłada się również na osobisty rozwój. Im konkretniejsze są pytania, tym mocniejsza jest świadomości drogi, którą chcemy postępować.

Kolejną postawą, która stworzyła się dzięki pytaniom to FAKTYCZNA PRACA NAD SOBĄ.

Większość moich codziennych myśli na start zawiera w sobie jakieś pytanie. Zauważyłem, że tak skonstruowane myśli, które publikuję na Instagramie czy na fb, faktycznie wyznaczają mi zadanie, do którego chcę wrócić w ciągu dnia. Samo szukanie własnej odpowiedzi na postawione pytanie, sprawia, że rozważam coś, że nad czymś się zastanawiam i nad czymś realnie pracuję. Równoważniki zdań, nie są dla mnie motywujące — tak jakby zawierały w sobie już jakieś rozwiązanie, którego w takiej sytuacji, nie muszę szukać. Pytania, w naturalny sposób wywołują we mnie efekt pracy nad sobą, nad konkretnym tematem.

PYTANIA ZOBOWIĄZUJĄ MNIE DO DZIAŁANIA.

Świat teorii jest mimo wszystko wygodniejszy, bo to tylko gdybanie… Zrealizować coś konkretnie w swojej codzienności, weryfikuje wiele teorii i stwarza okazję realizacji czegoś bardzo praktycznego. Pytania jeszcze bardziej uświadomiły mi, że potrzebuję konkretnego działania. Chociażby w zakresie mojej „12”. Praktyczne działanie, nie tylko sprawia jakieś owoce, ale również przeprowadza nas przez różne procesy, które są nam osobiście bardzo potrzebne.

„?”, na mojej liście dwunastu kierunków jest zadaniem, jak macie okazję się przekonać, bardzo praktycznym, bardzo potrzebnym.


ostatnio dodane

Moje życie – suma doświadczeń

Moje życie – suma doświadczeń

życiowe lekcje temat 2022 Moje życie - suma doświadczeń. - ks. dominik poczekaj - 16.12.2022 Pewne spostrzeżenia i przykłady, mogą nauczyć nas bardziej wyraźnego realizowania naszego życia, zwracania uwagi na bardzo ważne elementy. Dzięki temu historie, które toczą...

życiowe lekcje

życiowe lekcje

temat życiowe lekcje - 2022temat: życiowe lekcje  Uczymy się bardzo wielu rzeczy, w różnych życiowych sytuacjach. Lekcje pojawiają się niekiedy niezależnie od nas i dobrze by było, byśmy je umieli we właściwy sposób wykorzystać. Zobaczyć je i przekuć w piękne owoce w...

Dar wydarzeń – lekcje ważniejsze od wszystkiego.

Dar wydarzeń – lekcje ważniejsze od wszystkiego.

życiowe lekcjetemat 2022Dar wydarzeń - lekcje ważniejsze od wszystkiego. - ks. dominik poczekaj -13.11.2022W jaki sposób patrzeć na swoje życie? - to pytanie, może naprowadzić nas na odkrycie pewnego klucza do zrozumienia życia, sytuacji. Życie jest pięknym zbiorem...