wskazówka Papieża5

wskazówka Papieża5

5 wskazówka

Pomimo to, jako dzieci tej epoki, wszyscy pozostajemy w jakiejś mierze pod wpływem obecnej zglobalizowanej kultury, która chociaż ukazuje nam wartości i nowe możliwości, może nas także ograniczać, uzależniać, a nawet szkodzić nam. Przyznaję, że powinniśmy stworzyć odpowiednie miejsca, by motywować i uzdrawiać osoby pracujące w duszpasterstwie, «miejsca dla odnowy własnej wiary w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa, dla podzielenia się własnymi najgłębszymi pytaniami i codziennymi troskami, do głębokiego i przeprowadzonego według ewangelicznych kryteriów rozeznania dotyczącego własnego życia i doświadczenia, by ukierunkować w stronę dobra i piękna własne wybory osobiste i społeczne». (EG pkt 77)

1. odnaleźć się w obecnym świecie…

Globalizacja, której jesteśmy świadkami i użytkownikami, z jednej strony jest pozytywna, bo np. przepływ informacji jest prawie natychmiastowy i dzięki temu jesteśmy wstanie szybciej reagować na różne sprawy, ale istnieje też ciemna strona tej kwestii. Dostępność do wszystkiego, powszechność informacji, sprawia, że bardzo szybko dociera do nas to, co nas szokuje, zmienia naszą mentalność i wykrzywia obraz dobra. Możemy, ale nie musimy czuć się zagubieni w tym świecie. Jednak nie jest to tak proste. Człowiek zagubiony może pogłębić to zagubienie, albo odnaleźć drogę wyjścia.

2. duszpasterstwo jako miejsce stawiania pytań i odkrywania głębi życia…

Papie ukazuje pozytywny wymiar duszpasterstwa, które w świecie postrzegane jest w różny sposób. Niekiedy ludzie boją się angażować w parafię, w życiu duszpasterskie, bo wydaje się im mało atrakcyjne, nieużyteczne, słabe… Odbudowanie duszpasterstwa, to stworzenie miejsca, gdzie człowiek nie boi się stawiać pytań, stanąć w prawdzie o sobie i odkrywać głębie życia. Nic, nigdy nie zastąpi żywego spotkania człowieka z człowiekiem. Duszpasterstwo dostarcza coraz częściej, bardzo konkretne i fachowe spotkania, profesjonalnie przygotowane wydarzenia itd. Ktoś zapyta: gdzie tak jest? Otóż i w tym względzie globalizacja wnosi wiele pozytywów, bo coraz częściej możemy i w świecie wirtualnym zauważyć szeroki wachlarz propozycji duszpasterskich, w których możemy, jeśli mamy takie pragnienie, coraz łatwiej uczestniczyć.

3. kierunek dobro i piękno…

Rola duszpasterstwa różnego rodzaju, przy parafiach, jest konkretna. Mają stworzyć miejsce formacji, pomóc odkryć siebie i ludzkie cele, pogłębić więź z Bogiem, nie tylko na poziomie intelektualnym. Parafia jest ostatnią silną oazą, w której liczy się autentyczne spotkanie z żywym Bogiem. Odkrywanie swoich umiejętności, uwrażliwienie się na los innych osób, sprawia, że nasze serce, życie zwracamy ku innym, stając się coraz piękniejszym darem dla innych. Dzięki duszpasterstwu każdy ma możliwość skierować się ku dobru i pięknu.

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *