wskazówka Papieża4

wskazówka Papieża4

4 wskazówka

„…w Jezusowym <<idźcie>> są nieustannie obecne nowe scenariusze i wyzwania misji ewangelizacyjnej Kościoła” (Evangelii gaudium, pkt 20)

1. Moc Jezusowego Słowa

Chrystus nieustannie zaprasza… To niezwykłe, gdy tak wielka Miłość prosi człowieka, aby ten wyraził swoją zgodę na to, aby Bóg mógł działać. Niezwykła delikatność – jakby czuły dotyk, który przenika całego człowieka. Chrystus – Słowo, powołuje każdego dnia, każdego z nas do tego, aby „iść”. Myślę, że mało kto pozostaje obojętny wobec tego wezwania, jeśli Moc Słowa, dociera do Jego wnętrza. Chyba, że Słowo niestety odbija się od zatwardziałego serca i nie może go przeniknąć, wówczas nieczułość wobec Słowa, objawia się postawą bierności. Jezusowe „iść”, może budzić w nas wiele pytań, chociażby: gdzie?, jak? Spróbujmy też osobiście odpowiedzieć na te pytania.

2. Iść, ale gdzie…?

Odpowiedzi na to pytanie, udziela również wielokrotnie sam Papież Franciszek. Posługuje się charakterystycznym już dla siebie stwierdzeniem: „peryferie wiary”. Tutaj tkwi odpowiedź na pytanie: „gdzie mam iść?”. Nasze działanie nie ma być tylko zwrócone wobec tych, którzy są względem nas mili; którzy odpowiadają na nasze działanie również dobrocią i miłością. Mamy wyjść do miejsc, w którym może zapomniano o dobru… Niekiedy rodzące się pomiędzy nami konflikty, nieporozumienia, wymagają, aby wejść w tą przestrzeń, którą śmiało możemy nazwać „peryferie wiary”. Wydaje się, że Papież Franciszek przypominając nam o misji Kościoła, o ewangelizacji, zaprasza nas podobnie jak św. Franciszek, abyśmy nieśli pokój, tam gdzie go nie ma; rodzili miłość, tam gdzie jej brakuje…

3. Jak iść…?

Pewnie wielu z nas ma przed oczyma obrazy męczeństwa, heroizmu, poświęcenia, walki… I stąd rodzi się w nas lęk do ewangelizowania – czyli głoszenia Dobrej Nowiny. Musimy przekonać się do „Jezusowego tempa działania. A to oznacza, że nie powinniśmy ani Go poganiać, ani spowalniać, ale wyczuwać rytm i tempo Jego działania. Może warto zadawać sobie często proste pytanie: „A jak w tej sytuacji postąpiłby Jezus?” Właśnie szukając odpowiedzi na to pytanie, będą się rodziły nieustannie nowe scenariusze dla naszej codzienności: dla działania, myślenia…

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *