wskazówka 1.

„Zachęcam wszystkich chrześcijan, niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakiej się znajdują, by odnowili już dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, albo chociaż podjęli decyzję, by być gotowymi na spotkanie z Nim, na szukania Go nieustannie każdego dnia.” (pkt 3, powyższej adhortacji)

1. odnowić osobiste spotkanie z Jezusem

Pierwsza rzecz o której powinniśmy pomyśleć w kontekście powyższego cytatu to kwestia postawienie sobie kilku pytań: gdzie się spotykam z Jezusem i gdzie jeszcze mogę Go spotkać? Jak wygląda moje spotkanie z Jezusem? Czy to spotkanie to żywa rozmowa z Nim, czy raczej uleganie schematom modlitwy odtwórczej (pacierzowej, litanijnej, różańcowej)?

Odnowienie spotkania to okazja, aby uwierzyć na nowo, czyli odświeżyć swoją postawę miłości wobec Boga. Wiara dziecka, jest inna niż wiara młodego człowieka, czy osoby dorosłej. Stąd odnowienie, może polegać na zaktualizowaniu swojej postawy, człowieka wobec Boga. Dojrzałość tej postawy, uświadamia nam, jak wiara przeradza się w proces – nieustannego wzrastania, mimo upadków i niepowodzeń.

2. decyzja – gotowość na spotkanie

Codzienność, wypełniona obowiązkami, niekiedy jest usprawiedliwieniem do opuszczenia Mszy św., modlitwy osobistej, spowiedzi, postu itd. Bóg wykorzystuje nasze pragnienie, zatem decyzja z naszej strony jest ogromnym krokiem do tego, aby pozwolić Bogu w nas działać. Chociażby chęć… to już znak dla Boga, że pragniemy Go odkrywać, żyć z Nim i współpracować. Bóg objawiał się w historii biblijnej na Górze Synaj, w gorejącym krzaku, w wietrze Eliaszowi, w Wieczerniku itd. – czy myślisz, że dziś zaprzestał to robić? Jak się ukazuje w Twojej codzienności? Staraj się Go odkrywać nie tylko w kościele jako budynku i Kościele jako wspólnocie, ale wiedz o tym, że jest obecny w Twojej codzienności. Wiesz gdzie? W osobie, którą Bóg stawia na twojej drodze; w obowiązkach, które masz wypełnić… Decyzja spotkania, to gotowość na to spotkania; to zgoda na czas poświęcony drugiej osobie; to zgoda aby przyjąć jakieś zadanie w pracy, w domu… 

3. szukanie Go, każdego dnia

Bóg nie opuszcza człowieka, ale pragnie żyć razem z nim, w jego codzienności. Szukanie, wiąże się z odkrywaniem. Czy doświadczam obecności Boga – Miłości, Który pozwala mi odkryć moją codzienność, jako miejsce, czas, mojego osobistego uświęcenia? 

Może właśnie warto od tego zacząć, pójść za tym prostym drogowskazem Papieża, który zachęca nas do odnowienia wiary; zachęca do dbania o osobiste spotkanie z Jezusem; zaprasza nas abyśmy nie ustawali i każdego dnia, na nowo, próbowali zobaczyć obecnego w naszym życiu Boga.