Wrażliwość – plusy ponad wszystko.

Wrażliwość – plusy ponad wszystko.

Jak zawsze są plusy i minusy takiej sytuacji. Są rzeczy, które zawdzięczamy tylko i wyłącznie obecnej w nas wrażliwości, ale są też rzeczy negatywne, które mogą pojawić się wówczas, gdy niewłaściwie zrozumiemy dar wrażliwości.

Myślę, że warto to mocno podkreślić na samym początku, że wrażliwość jest darem, który trzeba używać z rozwagą, o który trzeba też odpowiednio się starać i dbać. Chronienie tego daru sprawi, że nie będzie on źle rozumiany i realizowany.

Wrażliwość jest jakby dodatkowym zmysłem, dlatego przy jego użyciu, trzeba współpracować z pozostałymi, by nie mieć wątpliwości, że działamy zbyt pochopnie. Wrażliwość jest ważnym dodatkiem dla naszego życia, jednak nie należy jej zbytnio przeceniać, bo grozi nam to, że będziemy działali pod wpływem różnych impulsów. Prawie w każdej sprawie możemy odnaleźć plusy i minusy, tak również w temacie wrażliwości oba te aspekty są widoczne i mogą być obecne w życiu prawie każdego z nas.

Zastanawiając się nad tematem wrażliwości, starałem się patrzeć przez perspektywę plusów i owoców takiej postawy. Widzę jak wiele daje mi też osobiście obecność tej cechy w moim życiu. Jednak wśród tych różnych sytuacji związanych z używaniem wrażliwości, są też obrazy mniej pozytywne, a niekiedy wręcz negatywne, o których osobiście nie będę pisał, ale które streszczę teoretycznymi wnioskami.

niestety są minusy…

Nadwrażliwość można łatwo wyjaśnić poprzez przykład zębów, którym niekiedy towarzyszy „choroba nadwrażliwości”. W takiej sytuacji, bardzo mocno odczuwamy na sobie różnice pomiędzy skrajnościami – ciepłem i zimnem. Nadwrażliwość sprawia, że i jedno i drugie – ciepło i zimno są odczuwane bardziej wyraźnie, co sprawia ból. Jeśli przeniesiemy to na pole naszego życia, zauważymy, że towarzyszący nadwrażliwości w wielu sytuacjach fizyczny i duchowy ból, jest dla człowieka niebezpieczny, bo może wprawić człowieka w obłęd.

Jeśli jesteśmy bardzo wrażliwi na sytuacje, sama wiedza o tym, co może wsię wydarzyć, może sprawić, że będziemy szukali sposobu, by uniknąć zaangażowania w te sprawy, które w naszym wyobrażaniu są trudne, noszą znamiona jakiegoś cierpienia. Strach może wykorzystać naszą wrażliwość i nas zwyczajnie wyłączyć z uczestniczenia w różnych sprawach. 

Człowiek zbyt wrażliwy na siebie – swoje myśli, pragnienia itp., może w pewnym momencie umieścić siebie w centrum wszystkiego i w ten sposób zepchnąć innych na boczny tor. A w takiej sytuacji, może zrodzić się w człowieku nietolerancja. Nadwrażliwość może wówczas zniszczyć to, co piękne i ważne.

Pewnie jeszcze wiele znalazłoby się minusów, ale pozostańmy przy tych przykładach, które myślę, że wystarczająco obrazują kwestie minusów wrażliwości.

przede wszystkim plusy…

Są plusy wrażliwości, nad którymi wydaje mi się warto się więcej zastanowić. Rozumiejąc sens wrażliwości, człowiek może w dużo lepszy sposób wykorzystać ten dar.

Jednym z ważnych plusów jest to, że dzięki wrażliwości człowiek nie jest obojętny i widzi, i czuj znacznie więcej niż gdyby tym darem się nie posłużył.  To w sumie już by wystarczyło jako argument, ale poszukajmy jeszcze innych rzeczy. Dzięki wrażliwości jesteśmy, jako ludzie, bardziej otwarci na siebie, a więc gotowi do przyjmowania i dawania dobra, oraz do budowania trwałych, pięknych więzi.

Inną rzeczą, którą otrzymujemy będąc wrażliwymi, jest wewnętrzny pokój. Taka osoba odnajduje wokół siebie bardzo wiele pozytywów. To ona właśnie uspokaja człowieka i pozwala atmosferze pokoju przeniknąć inne osoby oraz różne zdarzenia. Dzięki wrażliwości wyłapujemy elementy, które wpływają na naszą wewnętrzną łagodność.

Kolejne dwie rzeczy to: dystans i obiektywność. Wrażliwość wyraża się też poprzez współczucie, ale ono nie odbiera zdrowego rozsądku i człowiek doskonale wie, że nie uda się uratować wszystkich, dlatego szuka właściwych rozwiązań. Dzięki wrażliwości, człowiek lepiej wewnętrznie ocenia stan sytuacji, które go otaczają. Umie taka osoba podjąć się rozsądnego działania, które wzrasta na obiektywizmie. Właśnie wrażliwość podpowiada w jakie sytuacje i w jaki sposób się angażować. Wrażliwość staje się źródłem wiedzy dla interpretowania różnych sytuacji, ale jest też wewnętrznym kompasem, wskazującym nam drogę.

Dzięki wrażliwości, odkrywamy wokół siebie bardziej ubogacony i urozmaicony świat, który stawia nam wymagania i zadania. Odpowiadając na ten szczególny dar, jakim jest wrażliwość, głębiej angażujemy się w swoje życie, bardziej je przenikamy i rozumiemy.

Wciąż możemy poszukiwać kolejnych plusów wrażliwości i w ten sposób zyskiwać przekonanie o jej ważności. Warto jednak podjąć się bardziej wrażliwego sposobu działania i obserwowania, co dzięki tej postawie otrzymujemy.

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *