życiowe lekcje

Wpływ życiowych lekcji

– ks. dominik poczekaj –
3.03.2023

Życiowych lekcji mam sporo, ale nie wszystkie pozostawiły swój trwały ślad w mojej codzienności. Od czego to zależy? Co ma wpływ, że niektóre lekcje dalej żyją w naszym życiu i promieniują nowymi sytuacjami? Spróbujmy odnaleźć na te pytania odpowiedź.

O naszym życiu decyduje bardzo wiele czynników. Trudno jest stworzyć nawet taką listę, w której uwzględnilibyśmy wszystkie elementy mające na nas wpływ. Jest wiele czynników, z których nie zdajemy sobie nawet sprawy. Dlatego warto nieść ze sobą, jakiś czas, pytanie: Co ma na mnie pozytywny wpływ? 

Po co nam to pytanie? Możemy dzięki niemu uzmysłowić sobie, że jest wokół nas wiele zauważalnych czynników, które mają na nas pozytywny wpływ i którym warto ułatwić dostęp do naszego życia. Są też takie elementy i je też warto sobie uświadomić, którym warto postawić jakiś opór i utrudnić dostęp do naszego życia, by nie miały na nas negatywnego wpływu.

Historie, które pojawiły się w naszym życiu, które stały się naszymi życiowymi lekcjami, pozostawiły w nas trwały ślad, który wciąż na nas wpływa i kształtuje w nas nowe poglądy, nowe wydarzenia, nowe działania. Każdy z nas, rozpoznając swoje życiowe lekcje, powinien odkrywać, jaki one mają faktycznie na nas wpływ. Zrozumienie wpływu tych sytuacji może pojawić się w bardzo różnym czasie nawet w momentach przez nas niezaplanowanych. Warto jednak uwrażliwić się na każdą sytuację, a przede wszystkim na te, które są naszymi życiowymi lekcjami i które mają na nas budujący wpływ.

Przypomnij sobie życiowe lekcje, wydarzenia, które stały się darem dla ciebie, dla twojego życia. Wracając do nich, zastanów się, co wydarzyło się później, co ukształtowały te sytuacje nowego w twojej codzienności. Czy coś takiego w ogóle się stało? Czy przyczyniły się one do zbudowanie czegoś nowego w twoim życiu?

Sam fakt, że są nieliczne wydarzenia, które mocno zapisały się w naszej pamięci i oddziaływały na naszą codzienność, może w naszej aktualnej sytuacji sprawić, że zastanowimy się nad fenomenem takiego działania. Co innego stanowią wspomnienia, a czymś zupełnie innym są życiowe lekcje, które wciąż mają na nas ogromny wpływ.

Zrób sobie małe ćwiczenie. W dosłownie minutę wypisz sobie najważniejsze wydarzenia, które od razu przychodzą ci na myśl, jako twoje życiowe lekcje. Ile ich jest? Zastanów się, dlaczego akurat te sytuacje dziś znalazły się na twojej liście. Czy są to bardziej pozytywne, czy negatywne? Odkryj powody, dla których pamiętasz akurat te wydarzenia.

Moje życiowe lekcje to te, które faktycznie przekładają się na konkretne, nowe wydarzenia w mojej codzienności.

Moje życiowe lekcje nie są wiedzą, którą zdobywam jako narzędzie do zrozumienia, czy wytłumaczenia przeszłości. To doświadczenia, które inspirują do kształtowania i budowania nowych myśli, nowych zwyczajów, nowych działań. Dzięki poznaniu różnych wpływów życiowych lekcji odkryłem, że nowe sytuacje i miejsca, stają się okazją wyszukiwania w nich czegoś, co może być nową lekcją dla mojego życia. Nie robię tego na siłę, ale rozczytuję sytuacje, by uwrażliwić się obiektywnie na te elementy, które mogą mieć wpływ na dalsze kształtowanie sytuacji w moim życiu.

Wpływ, który najbardziej odkrywam i doceniam, to odkrywanie wokół siebie takiego elementu, który będzie kształtował jakieś konkretne wydarzenia w najbliższym czasie, albo stworzy w życiu jakiś nowy rozdział myślenia, który powoli zacznie nabierać kształtów.

Zwracajmy uwagę w naszej codzienności na te wydarzenia, które faktycznie zostały nam podarowane, które mają w sobie ten potencjał do dalszego rozwijania ich w naszym życiu. To, w jaki sposób życiowe lekcje wpływają na nasze życie, wyraźnie pokazuje, że każda lekcja ma ogromną wartość, że powinna być przez nas doceniana. Każde wydarzenie może mieć na nas taki wpływ, na jaki mu pozwolimy. Dlatego tym mocniej powinniśmy starannie dobierać te sytuacje, które mogą na nas w jakiś sposób oddziaływać.

Sytuacje, które dopuszczam do swojego życia, staram się wprowadzać w życie nie tylko w postaci jakiejś refleksji, ale nade wszystko jako konkretne działanie. Ciekawe, że życiowe lekcje, najpierw mają wpływ na nas, na nasze wnętrze, a później te życiowe lekcje, przechodząc przez nas, wpływają na naszą codzienność, w której rośniemy.

Jakie jeszcze lekcje przeżyjemy? Jaki będą miały na nas wpływ? Spróbujmy spojrzeć na różne sytuacje w naszym życiu, właśnie w tej perspektywie: jaki wpływ mogą mieć na nas różne życiowe lekcje? Niech perspektywa naszej codzienności, pomoże nam odkrywać różne wydarzenia jako możliwości dalszego tworzenia naszego życia, dzięki wnioskom, które z nich wyciągniemy.

>> mój projekt kapłańskich czasowników <<

wchodząc na link możesz do niego przejść

ostatnio dodane

I Niedziela Wielkiego Postu – B – Mk 1,12-15

I Niedziela Wielkiego Postu – B – Mk 1,12-15

Pustynia – to nie tylko miejsce, ale i stan, punkt który powinien być obecny w naszej codzienności. Od doświadczenia pustyni można oczekiwać różnych owoców. Może codzienne wyjście na pustynie sprawi, że Duch zacznie tobą prowadzić.

Przeciwieństwo stagnacji.

Przeciwieństwo stagnacji.

Co jest przeciwieństwem stagnacji? Jakie słowo najodpowiedniej wyraża właśnie ten stan? Czy wśród różnych postaw, nawyków, możemy odnaleźć coś tak konkretnego, co pomoże nam w walce ze stagnacją w naszej codzienności?