wielkipost_31

wielkipost_31

Ruszyć z miejsca

31. Zrozumieć

Pojawiające się w naszym życiu wydarzenia, posługują się swoją metodą i logiką. Niekiedy patrząc na swoje życie możemy zrozumieć dlaczego wydarzyło się tak, a nie inaczej. Poprzez następstwo kolejnych wydarzeń, otwieramy drogę do jakiegoś zła, bądź zagrożenia. Człowiek balansując na granicy zła, powinien być świadomy jak bardzo ryzykuje i mieć wyobraźnię do czego jego zachowanie, wybory, mogą go zaprowadzić. Musimy znać siebie i by dostrzec ewentualne ścieżki, którymi możemy dojść do grzechu. Pojawiają się niekiedy różne symptomy, które mogą być dla człowieka rodzajem znaku ostrzegającego go przed jakimś zagrożeniem. Gdy zrozumiemy siebie, znaki w znacznym stopniu ułatwią nam, przynajmniej w niektórych sytuacjach, zwalczenie jakiegoś grzechu we wczesnym „stadium”, co znów umożliwi nam uniknięcie popełnienia tego grzechu.

Ważne są dwa kierunki, w których działa nasze zrozumienie – najpierw zrozumienie siebie w kontekście otaczających nas sytuacji; później próba zrozumienia sytuacji w kontekście własnej osoby. Niekiedy takie rozumienie, pomoże nam uświadomić sobie, że pewne grzechy istnieją w naszym życiu dlatego, że je sami podtrzymujemy, niejako „karmimy”. Stąd uświadomienie sobie tego, może być momentem „ucięcia pępowiny”, a więc zaprzestania karmienia jakiegoś grzechu. Grzech trochę podobnie jak pasożyt, żeruje na swoim nosicielu, wysysając z niego to wszystko, co jest mu potrzebne do przetrwania. Są sytuacje, które karmią się naszą osobą i wówczas brak oporu z naszej strony jest jakby przyzwoleniem. Są i też takie sytuacje, którymi karmi się człowiek i jeśli nie postawi wyraźnej bariery, granicy, wówczas niczego nie zmieni, a wręcz przeciwnie, będzie pogłębiał swoje zniewolenie jakąś sytuacją. 

Zrozumienie – to nie kwestia intelektualnej wiedzy, doświadczenia życiowego, ale to raczej zachęta do nieustannego rozeznawania własnej sytuacji, duchowej kondycji. Potrzebujemy „wewnętrznego światła łaski”, które uzdolni nas do tego, abyśmy rozumieli co się w nas i wokół nas dokonuje. Im bardziej będziemy potrafili rozeznawać detale naszego życia, tym silniejsze będzie w każdy z nas, pragnienie przezwyciężenia wszelkich pokus, niewłaściwych pragnień i postaw.

Przede wszystkim jednak, musimy koniecznie zrozumieć, jak bardzo potrzebujemy w osobistym nawróceniu Boga, Jego obecności, ze względu na którą będziemy podejmować wszelkiego rodzaju nawrócenie.

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *