Wielki Post 2019

Wielki Post 2019

Czas Wielkiego Postu jest zaproszeniem do rozważania najważniejszych i najpiękniejszych tajemnic Chrystusa i chrześcijaństwa. Ten czas, w szczególny sposób pobudza moje serce do miłości wobec Chrystusa, wobec tajemnicy Triduum. Spójrzmy na krzyż, na szczególną drogę Chrystusa i zacznijmy bardziej kochać. Niech czas Wielkiego Postu stanie się dla nas okazją do zbudowania relacji z Chrystusem a nie tylko czasem postanowień, umartwień i jeszcze innych działań.

 

zapraszam do rozważania artykułów:

Droga, która uczy kochać.

1 stacja – agonia Jezusa w Ogrójcu – modlitwa uczy kochać.

2 stacja – zdrada Judasza – niezrozumienie Miłości.

3 stacja – skazanie Jezusa przez Sanhedryn – tylko Miłość.

4 stacja – zaparcie się Jezusa przez Piotra – pokorna Miłość.

5 stacja – Jezus sądzony przez Piłata – umiłowanie Prawdy.

6 stacja – ukoronowanie koroną cierniową – połamany Król Miłości.

7 stacja – Jezus bierze na ramiona krzyż – Miłość podnosi.

8 stacja – Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi – Miłość promieniuje.

9 stacja – Jezus spotyka kobiety – Miłość dąży do spotkania.

10 stacja – Ukrzyżowanie Jezusa – Miłość rozlewa się na wszystkich.

11 stacja – Jezus obiecuje raj Dobremu Łotrowi – Miłość zawsze gotowa jest przebaczać. 

12 stacja – spotkanie Jezusa z Matką stojącą pod krzyżem – codzienność – budowanie cywilizacji miłości.

13 stacja – śmierć Jezusa na krzyżu – umiłowanie milczenia – adoracji.

14 stacja – Złożenie Jezusa do grobu – Miłość zwycięża.

 

 

 

 

 

 

.

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *