Zaproszenie do dokonania rewizji w swoim życiu, otrzymałeś ode mnie już nie jeden raz. Mogłeś dzięki temu, dużo się o sobie dowiedzieć, mogłeś siebie ocenić i mogliście podjąć się jakiegoś już działania. Skorzystałeś?

 

Rozważając dotychczasowe refleksje, pewnie zadawaliście sobie, nie jeden raz, jakieś pytania, o których warto by było teraz pomyśleć, które warto teraz tutaj sobie postawić i spróbować na nie odpowiedzieć.

1. PRZEJRZEĆ SWOJE ŻYCIE – Co osobiście posiadamy? Jakie towarzyszą nam doświadczenia? Jakimi metodami się posługujemy?

2. DUCHOWE DOŚWIADCZENIA – Co ożywia twoją codzienność? Jakie decyzje podejmujesz? Czego szukasz w swojej codzienności?

3. REWIZJA POSTAW – Jaki jesteś wobec ludzi, sytuacji? Jakie postawy ci towarzyszą? Jak zachowujesz się względem różnych sytuacji?

4. DYSCYPLINA – Czy jesteś zorganizowany? Czy jesteś systematyczny? Czy potrafisz się zdyscyplinować w jakichś zajęciach?

5. REWIZJA KONDYCJI – Jak funkcjonujesz? Jak oceniasz swoje zaangażowanie i czy starasz się w czymś być lepszym? Jaka siła pomaga ci mieć inne życiowe perspektywy?

To kilka najważniejszych pytań, które pojawiały się w obecnie rozważanym temacie: „rewizja”. Oczywiście to nie wszystkie pytania, ale moim zdaniem, szczególnie na te warto by było sobie odpowiedzieć. One na pewno sprowokują nas, do postawienia sobie kolejnych, ważnych pytań w tym temacie. Może też staną się, same w sobie, jakąś sugestią, aby podjąć się jakiegoś działania. Dokonując rewizji, przyglądamy się różnym tematom, którymi żyjemy w konkretnym momencie. Uzmysłowiłem sobie, dzięki tym rewizjom, jakie obecnie żyją we mnie tematy, na co zwracam uwagę, co osobiście przeżywam. Przyglądanie się systematyczne, tym różnym prawom, wpływa na mój sposób myślenia, mówienia i działania.

Wszystkie te sprawy wyznaczają różne punkty i połączenia; drogi i cele. Maluje się dzięki temu, jakby mapa naszego życia, która wskazuje nam punkt, w którym jesteśmy. Warto stawiać pytania, by szukając odpowiedzi, dotrzeć do pewności tego punktu, w którym jesteś, że jest to dla ciebie, ten właściwy punkt. Od niego rozpoczyna się szczególna droga, budowania bardziej konkretnego, swojej codzienności, swojego życia.

Rewizje dokonywane w różnych tematach, pomagają nam odkryć całą naszą osobę, pomagają nam zrozumieć kontekst naszego życia, w którym obecnie się znajdujemy. Jeli wiemy, w jakim miejscu się znajdujemy, łatwiej jest nam wyznaczyć sobie kolejne pytania, które wyznaczą nam drogi stwarzania kolejnych doświadczeń.

Stawianie pytań, bardzo wiele burzy – nasze dotychczasowe schematy i rozwiązania, podejście do różnych praw. Może pojawić się z tego względu strach przed stawianiem sobie pytań. Jednak bez pytań, możemy stać w miejscu u prawdopodobnie nie osiągnęlibyśmy tego, co obecnie jest już nasze. W rwizji, pytania stanowią dla nas ogromną pomoc – mimo tego, że czasami mogą burzyć nasz porządek, to i tak pomagają nam odkryć znacznie więcej, niż to, co w tej sytuacji możemy również stracić. Zatem pytania burzą, ale odpowiedni pytania, przyczyniają się też do budowania duo trwalszych rzeczy i jeszcze ważniejszych. 

Wprowadźmy rewizję, jako narzędzi do naszej codzienności, która z określoną systematycznością, pojawiać się będzie w naszym życiu. ufam, że ten temat otworzył wam na coś oczy i uświadomił wam, jakieś istotne rzeczy.