Uroczystość Bożej Rodzicielki – 1.1.2017 – Łk 2,16-21

Uroczystość Bożej Rodzicielki – 1.1.2017 – Łk 2,16-21

Uroczystość Bożej Rodzicielki – Łk 2, 16-21 

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.  Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

1. Zwróć uwagę na:

milczącą Maryję.

2. Odniesienie do…

jak czerpać z Niej dziś wzór.

3. Co wynika z tego fragmentu

Fakt Bożego Narodzenia zostaje objawione różnymi kanałami. Pierwszymi, którzy dowiadują się o tym fakcie są pasterze. Grupa ludzi, którzy może nie posiadają wielkiego statutu społecznego, ale tym mocniej są oni symbolem tych wszystkich, do których pragnie dotrzeć Bóg. Radość pasterzy jest tak wielka, że porzucają swoją pracę i idę do miejsca o którym się dowiedzieli. Ujrzawszy dziecko, nie mają w sobie wątpliwości, że to Ten, który stanie się ich Wyzwolicielem. 

Autor fragmentu, w zachowaniu pasterzy pokazuje nam kilka bardzo ważnych postaw. Pierwsza to – zobaczyli i opowiedzieli. Druga postawa – wielbią i wysławiają Boga. Trzecia postawa wracają i przekazują innym to co zostało im powiedziane. W tych trzech postawach, możemy dostrzec bardzo mocno misję każdego człowieka, który spotkał Boga. Adorowanie, wielbienie, głoszenie… Warto, byśmy zastanowili się jak realizujemy my sami te trzy postawy.

Cała scena odbywa się jakby na tle milczącej Maryi. Ona mimo całego wydarzenia, staje w centrum – tuląc do siebie małe dzieciątko Jezus. Również w Niej widać szczególną postawę – zachowywanie i rozważanie w sercu prawdy, że Bóg stał się Człowiekiem, ale na końcu tego fragmentu widać też głęboką wiarę i zaufanie wobec tradycji, w której została wychowana.

4. Konkretne zadania:

Jak ja zareagowałem na wieść o Bożym Narodzeniu, które już świętowałem? Kim jestem wobec Boga – wyznawcą, przyjacielem, czy tylko obserwatorem? Czy chcę dołączyć z całą świadomością do tych, którzy uwierzyli Jezusowi? Jakie mnie charakteryzują postawy wiary? Czy widząc, jestem wstanie wierzyć? Czy wielbię Boga za to, co dla mnie uczynił? Czy potrafię wprowadzić Dobro w swoje serce, jak Maryja?

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *