1z365 (rok 2016)

#świat365

„Fotografować to znaczy wstrzymać oddech, uruchamiając wszystkie nasze zdolności w obliczu ulotnej rzeczywistości.”

Henri Cartier-Bresson

podsumowanie projektu #świat365