pisać życiem

Stwórz charakter swojego dziennika

– ks. dominik poczekaj –
23.10.2023

Czy dziennik może być wpływowym narzędziem? Prowadzenie go, to skorzystanie z kolejnej z wielu szans dla siebie, by umocnić życie. Tak niepozorne narzędzie, może stać się dla ciebie nawet ratunkiem.

Życie każdego z nas to bardzo indywidualna historia, którą oceniamy z różnych osobistych perspektyw. Częstą perspektywą, z której spoglądamy na swoje życie i z której je oceniamy, to perspektywa osiągnięć. Czy perspektywa zysków i strat to najlepsze, na co nas stać?

Czy dzięki temu faktycznie widzimy całe swoje życie, odkrywamy właściwą jego wartość? Zwyczaje, które pielęgnujemy w naszym życiu, przenikają nasz sposób myślenia, działania i odczuwania. Warto przyglądać się swoim zwyczajom, by obiektywnie móc je ocenić i w odpowiednim momencie ewentualnie je skorygować albo z nich całkowicie zrezygnować. Są zwyczaje, które mogą niszczyć dobre postawy, np. perspektywa zysków i strat. Może ona wypaczyć nasz sposób traktowania życia, ludzi, różnych wydarzeń. Niekiedy, nie uda nam się czegoś osiągnąć, ale nie powinno to wpływać na nasz wybór, czy wykluczanie sytuacji, które nam się nie opłacają. Każdy proces czegoś nas uczy, coś nam uświadamia. Niekiedy sam proces, jest dużo ważniejszy, niż sam rezultat – zyski lub straty.

Dziennik, bardzo często uwzględnia zadania, które mamy zrealizować albo rezultaty naszego działania – codziennie efekty. Jaką naturę ma lub jaką powinien mieć, nasz dziennik? To, co w nim zapisujemy, jest wynikiem naszych perspektyw, zwyczajów, które w sobie pielęgnujemy. Rzeczy, które uważamy za istotne dla nas, to właśnie one mają na nas ogromny wpływ i  również na to, co wynika z naszego myślenia, działania. Mam świadomość, że dzienniki mogą być bardzo różne. My sami możemy zmieniać jego charakter, dokonując różnych odkryć, działań. Warto pamiętać o tym, że jest to narzędzie, które ma nam w jak najlepszy sposób służyć. Dlatego, zmiana jego charakteru, elastyczność tego narzędzia, będzie trwało tak długo, dopóty sami nie odkryjemy tej najwłaściwszej dla nas wersji. Nawet odkrycie jakiejś wersji, nie sprawi, że będziemy musieli przy tej formie pozostawać w nieskończoność. Powinniśmy to na rzędzie zdynamizować i odnosić do aktualnych spraw w naszej codzienności.

Uświadomienie sobie – jak i do czego mogę wykorzystać to narzędzie, może być głównym argumentem za prowadzeniem dziennika i wykorzystaniem jego rezultatów.

  1. punkt odniesienia
  2. zbieranie
  3. wskazówki

Mam swoje trzy zasadnicze powody, którymi posługuje się, prowadzą swój dziennik. Wielokrotnie bez niego wydawało mi się, że działam, że jestem w czymś systematyczny. Kiedyś okazało się, że to psikus moich myśli, bo dni mijały, a ja tak naprawdę nic nie robiłem w jakimś temacie. Uzmysłowiłem sobie, że potrzebuje wizualnego dowodu mojej pracy, refleksji, postępu. Otwierając dziennik, od razu widzę, czy strona kolejnego dnia jest zapisana, czy jest pusta. Dzięki codziennym notatkom w dzienniku mam konkretny punkt odniesienia. Widzę dzięki temu, co napisałem, czy podejmowałem się jakiegoś działania i jakie to działanie było. W takich sytuacjach nawet pusta strona jest już jakąś informacją i może mi coś w jakieś kwestii podpowiedzieć. Codzienne losowanie kwadransów – tematu i zredagowanie krótkiej myśli, jest początkiem tworzenia dnia. Wiem, nad czym głównie mam dziś pracować, jak kształtować swoją refleksję i działanie.

Dziennik, pełni dla mnie funkcję zbieracza. To w nim notuje ważne informacje, które zyskałem w ciągu dnia, które pozostawiły ślad przeżytych doświadczeń w jakiejś sytuacji; wnioski, jako wyznacznik dla tego, co w moim sercu dziś stał się najważniejsze. Gromadzenie różnych doświadczeń, daje przekonanie o faktycznym działaniu. Mam 12 kwestii, które towarzyszą mi w codzienności. Ich wybór to wylosowanie kolejnego zadania, które dziś mi ma towarzyszyć. Dzięki temu mogę zbierać różne rzeczy, z bardzo różnych perspektyw. To zbieranie może spowodować rozwój kolejnych doświadczeń w moim życiu.

Pisanie dziennika zawiera w sobie również cele. Można w tym pisaniu odkrywać różne wskazówki. Warto mieć sposób na wykorzystanie dziennika. Powracanie do różnych spraw, analizowanie ich, rodzi różne wskazówki, które powinniśmy przekładać na swoje – tu i teraz. Niekiedy dopiero z jakiegoś dystansu,  perspektywy czasu, potrafimy zrozumieć jakąś historię, odnieść się do niej i wyciągnąć właściwe informacje. Dziennik może pomóc nam analizować sytuacje, zachowania, naszą całą osobę. Powinniśmy go wykorzystywać do tworzenia nowych rzeczy. Dzięki wskazówkom możemy też weryfikować, organizować naszą codzienność, w bardzo różnych wymiarach.

Oprócz ustalenia właściwych pobudek do tworzenia dziennika trzeba też bardzo mocno zastanowić się nad jego charakterem, systemem tworzenia go. Proces tworzenia zmieni pewnie wiele elementów, które pojawią się w naszym życiu, ale warto mieć też swoje podstawy, uzasadnienie. Czym ma być dla ciebie dziennik? On staje się widocznym śladem moich zmagań, uczuć, planów, pragnień. Dziennik jest jakąś częścią mnie, w formie spisanych refleksji. Dziennik to coś zupełnie innego niż pamiętnik i te różnice warto konkretnie uchwycić. Dzięki niemu możemy stworzyć osobisty warsztat pracy i na podstawie zapisków, pracować nad swoją osobą, nad jej rozwojem. Im bardziej rzetelnie go poprowadzimy, tym większym źródłem wiedzy dla nas się stanie, bo nawet w chwili spisywania jakichś refleksji, coś być może odkryjemy lub zrozumiemy. Praktykując tę formę pracy, każdy z nas, będzie mógł na podstawie dziennika, określić swoją pracę – jej systematyczność, praktyczność. Zapisywanie kolejnych informacji, może być też dla nas potwierdzeniem wizualnym jakiegoś procesu, który pragnęliśmy realizować, prowadząc dziennik.

Tak pozorny przedmiot, jakim jest dziennik, wciąż dla wielu pozostaje nieodkrytym i niedocenionym narzędziem. Jeśli go prowadzisz, warto byś zastanowił się nad tym, jaka towarzyszy ci w tym filozofia. Jeśli nie prowadzisz, zastanów się, czemu tego nie robisz i czy to na rzędzie, nie byłoby dla ciebie w czymś pomocne.

Refleksje o dzienniku zakończę pytaniem, na które bym chciał, byście sobie udzielili odpowiedzi – o czym chcesz dalej pamiętać, po zakończeniu dzisiejszego dnia?


ostatnio dodane

Masz w sobie wdzięczność?

Masz w sobie wdzięczność?

mentalność wdzięcznościCzy masz w sobie wdzięczność? - ks. dominik poczekaj -6.06.2024Czy na pytanie czym jest wdzięczność, nie odpowiadam, za co jesteśmy wdzięczni? Może to skrót myślowy i przejście od razu do konkretów, ale nie zastanawiając się nad tym, jaką rolę...

Niedziela Trójcy Świętej – Mt 28,16-20

Niedziela Trójcy Świętej – Mt 28,16-20

kierunek NiedzielaNiedziela Trójcy Świętej - ks. dominik poczekaj -26.05.2024Mt 28, 16-20 Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy Jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i...