Sprzedał swój zapach.

Sprzedał swój zapach.

Scena z Betanii, ma swoją, inną też perspektywę. Niestety jest w niej też coś negatywnego. Przyziemność, materializm, pozbawienie głębi – to wszystko może mieć miejsce również w twoim życiu, jeśli utracisz, zaprzedasz w jakiś sposób swój zapach.

 

Wokół nas istnieje coraz więcej zagrożeń. Tym poważniejsze one są dla nas, im mniej dostrzegamy ich niepożądane skutki. Coraz bardziej te zagrożenia działają w ukryty sposób, dlatego dopiero bardzo radykalne konsekwencje, zdradzają w ogóle ich istnienie. Przez bardzo długi czas, możemy niczego nie dostrzegać, aż pojawi się w naszym życiu coś, czego nie będziemy umieć rozwiązać i wówczas dopiero uświadomimy sobie istnienie jakiegoś problemu. Sprawy są złożone i mają bardzo wiele poziomów. Scena w Betanii, należy również do takich obrazów. To on właśnie ukazuje różne natury człowieka. Maria jest przykładem głębszego spojrzenia na życie. To ona kładzie akcent na rzeczywistość duchową, ukazując nam przez swój gest miłości, jak inaczej można wejść w swoje życie i je wypełnić. To jest życie nie tyle bardziej wymagające, ile bardziej oddane konkretnej wartości. Życie, które pachnie, jest oddane właśnie konkretnej wartości. Jeżeli chcemy odkryć swój indywidualny zapach, powinniśmy odkryć swoją wartość, której się cali oddamy, której powierzymy swoje życie.

 

Przykre jest to, że wiele spraw, sprowadzamy do oceny, do wartości materialnej. Nie ona jest najważniejsza. Oceniając nasze życie pod względem materialnym, sami się pozbawiamy tych spraw, które mają wartość symboliczną, których wartości nie da się zmierzyć, nie da się wycenić. Są to często wartości duchowe, dlatego łatwo jest nam z nich zrezygnować, na rzecz spraw materialnych, namacalnych, które możemy chwycić i od razu wykorzystać. Ten świat jest dla nas mimo wszystko o wiele prostszy i bliższy. Tak łatwo jest postawić na jedno w naszym życiu, a inne sprawy odgrodzić, czy nawet wykluczyć.

Maria „namaszcza Jezusa na pogrzeb”. Nadała swojemu działaniu głębsze, symboliczne znaczenie. Jezus staje w jej obronie, w obronie jej działania. Jej miłość, jak woń olejku, wypełnia całym dom. To piękny symbol miłości – bo tej wartości nie da się zmaterializować. W naszym życiu jest bardzo wiele okazji do tego, aby naszemu działaniu nadać symboliczne znaczenie, wypełnić działanie konkretną wartością. Twoje działanie, ma ogromne znaczenie, bardzo indywidualne, ale może dotknąć również innych i jak woń olejku, rozpościerać się wokół nas.

 

Zagrożenia, czy te wokół nas, czy tworzące się w nas, mogą nam odebrać zapach, pozbawić nas głębszej, symbolicznej wartości życia.

Pojawia się jako kontrast w scenie z Betanii Judasz, który jest symbolem człowieka, który spłycił swoje życie do materializmu. Zachowuje tylko pozór empatii, troszcząc się niby o ubogich. Wolał, by drogocenny olejek został sprzedany, niż miałby nabrać głębszego, symbolicznego znaczenia.

Przeraża mnie przyziemność Judasza. Ta postawa, była wokół nasi jest od zawsze. Powinniśmy uważać, by ta postawa nas nie przeniknęła i nie objęła naszego serca. To postawa, która spłyca działanie… Są osoby, których działanie skupia się tylko na bieżących sprawach, na zaspokojeniu potrzeb. Nawet gdy pojawi się inna perspektywa, możliwość głębszego działania, taka osoba sprowadza każdą sytuację do przyziemnego myślenia i działania. Straszne to, ale każdy z nas może mieć w niektórych sprawach właśnie takie nastawienie. Potrafimy siebie, innych, bardzo mocno sprowadzić na ziemię. Przyziemność to fatalne podejście i rozwiązanie, które pozbawia nas faktycznie wielu pięknych i dobrych spraw.

Postawa Judasza, pozbawia głębszego spojrzenia na życie i działanie. Człowiek pozbawiony perspektyw – wizji przyszłości, nadziei, to człowiek, który potrafi sięgać tylko tak daleko, gdzie sięgają jego potrzeby. Judasz w scenie w Betanii, jest bezduszny, pozbawiony empatii, jakby był wewnętrznie pusty. Niestety on zaprzedał swoim żądzom, swój zapach. On go sprzedał za cenę materializmu.

W większym lub mniejszym stopniu, stale wokół nas krążą różne propozycje, zagrożenia, które mogą przyczynić się do tego, że utracimy swój osobisty zapach. Poznaj szczególną wartość swojego życia i zbyt łatwo nie oddawaj swojego zapachu w „czyjekolwiek ręce”.

 

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *