Rewizja postaw.

Rewizja postaw.

Można przyjąć w życiu różne postawy. To nie tylko kwestia różnych sytuacji, ale przede wszystkim nasze nastawienie i to, w jaki sposób zrozumiemy znaczenie konkretnej postawy.

 

W rocznym projekcie filmowym, zajmę się ludzkimi postawami. Zaciekawiło mnie to, w jaki sposób rozumiemy je i w jaki sposób realizujemy, w odniesieniu do konkretnych, codziennych spraw. Są sytuacje, które wywołują w nas różne uczucia, niekiedy bardzo mieszane. Są sytuacje trudne do ocenienia i nie wiemy niekiedy jaką postawę przyjąć, szczególnie tyczy się to spraw mało wyraźnych, wielowątkowych, niejednoznacznych. Poszukiwani właściwych postaw, wobec codziennych wydarzeń, to mała gimnastyka dla nas, która ćwiczy naszą wrażliwość, zaangażowani, a przede wszystkim właśnie, nasze reakcje.

Dziś, mamy możliwość zobaczyć tak wiele wydarzeń, że aż trudno niekiedy, aby nadążyć z ich przetrawieniem.  Ilość wiadomości, informacji i zdarzeń, sprawia, że w niektórych sprawach przestajemy być wrażliwi, współczujący, za coś odpowiedzialni. Natłok tego, co do nas dociera, sprawia, że „sito”, które mamy, ma coraz większe otwory i mimowolnie przepuszczamy coraz więcej obojętnych nam obrazów, informacji, zdarzeń. Czy w innych przypadkach, jesteśmy bardziej wrażliwi, przenikliwi, współczujący i odpowiedzialni? Tutaj właśnie warto rozpocząć rewizję.

Czy wiesz, jak konkretnie zachować się w różnych sytuacjach? Często przy dłuższych projektach, Kiedy potrzebuję więcej przykładów (np. tegoroczny projekt filmowy), właśnie wtedy staję wobec wyzwania, aby sobie coś uzmysłowić. Wątpię, byśmy zdawali sobie sprawę z tego, jak wiele jest postaw, które możemy wybrać. Dzięki wam powstała taka lista. Zawiera ona 68 postaw, ale śmiem wątpić, że są to wszystkie możliwości. Przejrzyj sobie teraz listę i oceń – o których postawach pomyślałeś, mając właśnie ten pomysł w głowie. O ilu z nich faktycznie myślisz, budując swoją codzienność?

Akceptacja 

asertywność

autentyczność

Bezpieczeństwo 

Bliskość

Być sobą

cierpliwość 

dobroć

Dzielenie się

empatia

Hojność 

Honor

kompromis

Konsekwentność

kreatywność

Lojalność

łagodność

mądrość

milczenie

miłość

mobilność

Nadzieja

Nieobojętność

Oddanie 

odpowiedzialność 

odwaga

opanowanie

Opiekuńczość

Otwartość 

Otwarty umysł

pokora

pokój

Prawda 

prawdomówność

przebaczenie

przychylność

przywiązanie

radość

religijność

rozsądek

Roztropność 

serdeczność

Słuchanie

służba

Sprawiedliwość 

sympatia

Szacunek

szczerość

szczęście

Szlachetność

świętość

Tolerancja

uczciwość

Umiarkowanie 

umiłowanie

Uznanie

wdzięczność

Wiara 

Wierność 

wrażliwość

wsparcie

wyrozumiałość

wytrwałość

Zaangażowanie

Zaufanie

zawierzenie

zgoda

życzliwość 

Każda postawa potrzebuje charakterystyki, dlatego ważne jest zrozumienie, co dana postawa wyraża, czym jest, by uniknąć sytuacji nieporozumienia, niewłaściwej interpretacji i realizacji postawy. Stąd etap – WIEDZIEĆ – jest bardzo ważny, potrzebny, ponieważ obiektywnie dostarczy nam właściwej wiedzy do ewentualnej realizacji jakiejkolwiek z postaw.

Każdą sytuację, w jakiś sposób oceniamy – niekiedy nasza analiza jest głębsza, włącza nasze emocje i różne wyobrażenia. Niekiedy jesteśmy obiektywniejsi, a bywa też i tak, że pozostajemy wobec czegoś obojętni, nieczuli. Jeśli przejrzałeś już list postaw, może ją jeszcze uzupełniłeś swoimi pomysłami, zastanów się teraz i oceń, która z tych postaw jest najczęściej obecna w twoim życiu – jaką otrzymujesz, a jaką to ty okazujesz innym? Warto tutaj dokonać rzetelnej oceny, by tak naprawdę odkryć bazę wyjściową. prawa, którą odkryjesz na swój temat, to dobry materiał do pracy nad sobą, a w temacie postaw, zawsze istniej coś, nad czym możemy, a nawet powinniśmy pracować. Ocena może pomóc nam zadecydować o słuszności postawy, użytej w konkretnych sytuacjach. Dzięki ocenie, możemy zyskać pewność, co do użytej postawy, albo co do zmiany, bo odkryliśmy, że nasze postępowanie powinno być jednak inne. Przyglądają się stale naszym postawom, dokonujemy rewizji – możemy dzięki niej, odzyskać lub zdobyć, nowe cele. Nasze postawy powinny się stale aktualizować, powinniśmy je stale rozwijać.

Przeglądając listę postaw, może na jakąś zwróciłeś szczególną uwagę – może uśmiechnąłeś się, bo jest w tobie żywa, albo aktualnie ją realizowałeś. Może towarzyszyła ci inna postawa – jak i dlaczego? 

Trzeba działać… pracować… budować lub zmieniać. Czego ty potrzebujesz jeśli chodzi o postawy? Może podobnie jak ja, wybierzesz jedną z postaw, nad którą w najbliższym czasie będziesz się zastanawiał, ocenisz i popracujesz. Pozostawiam ci swobodę w dokonaniu wyboru postawy i czasu który poświęcisz na to zadanie. Celem tego zamyślenia jest to, byś się ogólnie właśnie przyjrzał swoim postawom i je obiektywnie ocenił.

 

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *