ważne słowa


62. Zaangażowanie. 

1 – perspektywa przeszłość.

Wiem, to już moje dawne odkryci, że trudno mi jest zaangażować się w coś, do czego nie jestem przekonany. To pewnie nie jedyny powód, ale mimo wszystko najmocniejszy. Różnie się angażuję w sprawy w mojej codzienności. Wiem, że mógłbym może bardziej, nie tyle więcej, co bardziej być zaangażowanym w sprawy. Zobaczymy, co obecna rzeczywistość przyniesie.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Wejść w życie, aby wykorzystać potencjał swojej codzienności. Wiele spraw może nam przemknąć pod nosem, uciec, możemy stracić, tylko właśnie dlatego, że się nie zaangażowaliśmy. Oprócz samego zaangażowania, ważne jest też to, w jaki sposób w coś się angażujemy, co możemy w czymś uczestniczyć, a nasze myśli, serce, mogą być bardzo zamknięte. Dziś starałem się, by te wydarzenia, w których uczestniczyłem, być w nie również jakoś zaangażowanym. Nie wszystko, zawsze się udaje, ale wiem, że dziś nie straciłem aż tak wiele.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Pewnie jest we mnie to zaangażowanie, dlatego nie pomyślałem o wyborze tego słowa, bo wydało mi się jednak takie powszednie.

__________

61. WYTRWAŁOŚĆ.

1 – perspektywa przeszłość.

Są sprawy, które mi towarzyszą już od bardzo wielu lat, ale są też takie, które pojawiają się i znikają. Ww jednych mam większą wytrwałość, w innych mniejszą, a w niektórych w ogóle mi jej brakuje. Widzę w jak wielu sytuacjach wytrwałość rodzi się dzięki osobistemu przekonaniu i zaangażowaniu. Jest coś, co nas wewnętrznie popycha w jakimś kierunku i pozwala nam to w końcu osiągnąć.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Co jakiś czas pojawiają się w moim życiu większe lub mniejsze sytuacje, które stają się sprawdzianem mojej wytrwałości. Czasami to są różne osoby i ich zachowanie, a niekiedy to wydarzenia, których realizacja jest długotrwała i wymaga samozaparcia. Wiele razy, to wytrwałość pomogła mi przejść przez trudności, obawy, zniechęcenie i dała siłę, by zrealizować jakiś zamysł do końca.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Trudną ją wybrać, tak po prostu. Ją trzeba realnie ćwiczyć, zdobywać.

__________

60. WSPARCIE.

1 – perspektywa przeszłość.

Na kogo, kiedy – w jakich okolicznościach, mogę liczyć? Czy mam takie osoby, które mogą mi służyć swoim wsparciem? Myślę, że tak. Warto mieć to poczucie, przekonanie o istnieniu takich osób. Na różnych etapach swojego życia, mogłeś się pewnie wesprzeć na kimś – może warto, w duchu, podziękować za te osoby.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Wiele razy już się nad tym zastanawiałem. Dużo łatwiej jest mi okazać wsparcie innym, niż określić to, jakiego wsparcia potrzebowałbym ja sam. Trudno mi chyba oczekiwać czegoś od innych osób. Może to wypływa z nieumiejętności proszenia, a może po prostu z tego, że nie chce nadwyrężać kogoś w czymkolwiek. Na pewno każdy potrzebuje wsparcia, a dziś przekonałem się też o tym, jak ważne jest wsparcie, w sytuacji, kiedy byłem u chorej osoby z sakramentami.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Chyba za bardzo sam nie wiem na co mógłbym liczyć, w związku z tym słowem.

__________

59. WOLNOŚĆ

1 – perspektywa przeszłość.

Patrząc w przeszłość i oceniając teraźniejszość, wydaje mi się, że to materiał na wagę złota. Wszyscy kiedyś, w jakimś momencie swojego życia, próbowali ją zdobyć. Historia pokazuje jednak, że człowiek niekiedy walczył o wolność, ale widać też, że niekiedy walczy wolnością o coś jeszcze innego. trudno, by wolność miała swoje prawdziwe właściwości, jeśli każdy che ją w jakiś sposób zawłaszczyć.

2 – perspektywa dziś i teraz.

W jakim momencie dzisiejszego dnia, czuliście się wolni? Na dzisiejszy mój zień, złożyły się cztery ważne sprawy, jednak bardzo różne – Eucharystia, kontrola samochodu i rozmowa ze znajomym, spotkanie z narzeczonymi i wieczorny spacer. Na szczęście, w każdym z tych wydarzeń – momentów, czułem się całkowicie wolny.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Bo próbuję ją zrozumieć w kontekście mojego życia, dlatego nie wybrałem, bo wciąż się zastanawiam.

__________

58. WIERNOŚĆ

1 – perspektywa przeszłość.

Kiedyś nie byłem świadom tego, że coś jest dla mnie bardzo ważne, o co powinienem walczyć, czym powinienem być wierny i po co. Z czasem, gdy odkrywałem coś coraz bardziej, gdy czyniłem coś ważniejszym w moim życiu, zauważyłem, że muszę być wiernym sobie, swoim wyborom.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Dziś trochę pracy związane z tym, co wciąż jest moją małą pasją. Była to okazja do tego, aby ćwiczyć swoją wierność. Jest to dla mnie radością, co okazuje się być też dobrym znakiem, że to prawdziwa chyba w takim razie postawa, skoro tak się dzieje. Wierność sobie i temu czym żyjesz i co wyznajesz sprawi też to, że będziesz prawdziwy w swojej codzienności. 

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Zbyt wiele jest ważnych słów, którymi żyję, dlatego tak trudno niekiedy zdecydować się na wybór.

__________

57. WIARA

1 – perspektywa przeszłość.

Szukam początków wielu spraw z mojej codzienności. Są jednak sprawy, które mają różne historie, ale nie potrafię się dokopać do świadomego początku mojej wiary. Mam jakieś szczególne momenty, tak ważne, że trzymam się ich z całych sił. Te właśnie momenty wciąż promieniują i budują moje teraz.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Wiara to sposób relacji, język którym posługujemy się w rozmowie z Bogim. To nie jest zbiór zasad, wymagań, praw, ale świadectwem tego, co faktycznie łączy mnie z Bogiem. Pytanie o wiarę, to pytanie o relację… Ją się buduje poprzez swoją codzienność, poprzez konkretne działania. Warto na koniec dnia, postawić sobie pytanie, co w ciągu dnia, było świadectwem mojej wiary, relacji z Bogiem.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

To słowo jest towarzyszem mojej codzienności. Trzy cnoty mają tą samą siłę, ale akcentuje bardziej nadzieję.

__________

56. WDZIĘCZNOŚĆ

1 – perspektywa przeszłość.

Życie, to zdobywanie. Kolejne minuty, lata, doświadczenia, historie – wszystko w naszym życiu to nasze niezwykłe zdobycze. Jednak sami z siebie nie osiągnęlibyśmy tego, gdyby nie inni. Historia – perspektywa przeszłości – mobilizuje mnie to zastanowienia – komu najwięcej zawdzięczam; komu za co mogę być wdzięczny?

2 – perspektywa dziś i teraz.

Dzisiejszy dzień – niedziela, to najlepszy moment na zastanowienie się nad tym słowem i życie nim. Niedzielę łączymy z Eucharystią, a ona oznacza dziękczynienie. To dobry początek, by wyrazić swoją wdzięczność najpierw Bogu, szczególnie za życie. Dzisiejszy dzień, rozmowy i spotkania, były bardzo miłe i uświadomiły mi, jak wiele otrzymuję i za jak wiele rzeczy mam okazję dziękować. „W każdym położeniu dziękujcie…” (por. 1 Tes 5,18)

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Za mało może o niej mimo wszystko pamiętam i za mało jej okazuję – wdzięczność.

__________

55. UCZCIWOŚĆ

1 – perspektywa przeszłość.

Być uczciwym… Skojarzeń jest bardzo wiele i bardzo różnych, bo tak uniwersalne jest to słowo, że dotyka wszystkiego w naszym życiu. Z uczciwością kojarzę jeden z fragmentów biblijnych: „kto w drobnej rzeczy jest wierny [uczciwy], ten i w wielkiej będzie wierny…” (por. Łk 16,10) Uczciwość to realizowanie jakiejś ogólnej normy, obowiązujące wszystkich ludzi.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Uczciwość popycha mnie do oceniania tego, jak wypełniam swoje zadania, obowiązki, jak postępuję, jak traktuję ludzi itd. Uczciwość to wierność komuś, czemuś, jakiemuś założeniu, które musi być obiektywnie słuszne. Uczciwość względem siebie, może zainicjować właściwą uczciwość względem innych osób. Tak często myślą wracam do innego fragmentu biblijnego, którego realizacja gwarantuje uczciwość. Brzmi on następująco – „Jak chcecie, aby wam ludzie czynili, podobnie i wy im czyńcie” (por. Łk 6,31)

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Bo jest ona oczywistością w moim życiu i staram się nią kierować.

__________

54. TOLERANCJA

1 – perspektywa przeszłość.

Człowiek odkrywa pewne pojęcia na przestrzeni lat. Z pewnymi zagadnieniami nie ma się za wiele wspólnego, dlatego trudno, by zajmować jakieś osobiste stanowisko. Zderzamy się z różnymi sprawami i dopiero wówczas uświadamiamy sobie, że czegoś nie tolerujemy, a na coś innego mamy ogromny margines tolerancji. Jak ona w tobie dojrzewała i w odniesieniu do jakiej sprawy?

2 – perspektywa dziś i teraz.

By żyć właściwie tym słowem, muszę uzmysłowić sobie czego jednak nie toleruję, a co być może mogę dopuścić. granice, szczególnie te wyraźne są nam bardzo potrzebne, by nie rozminąć się z właściwym znaczeniem tego słowa. wiem, że nie chcę i nie mogę pewny spraw w sobie i wokół mnie tolerować.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

To słowo wydaje mi się dziś szczególnie naciągane, źle interpretowane.

__________

53. ŚWIADOMOŚĆ

1 – perspektywa przeszłość.

Człowiek zdobywa świadomość obserwując życie, z różnych perspektyw. Im bardziej wchodzimy w różne sytuacje, uzmysławiamy sobie różne barwy naszego życia. Dopóki czegoś nie nazwiemy po imieniu, możemy nie mieć świadomości wielu rzeczy. Czynimy coś, nie zdając sobie sprawy co z tego wyniknie. Czy patrząc w przeszłość, odkrywasz że masz faktycznie większą świadomość w jakiejś sprawie?

2 – perspektywa dziś i teraz.

Wiedza otwiera nam nowe drzwi. Ale czasami wiedza przeszkadza, bo daje nam też świadomość – poznajemy trudności i jej konsekwencji, wady innych i ich przyczyny. Trudno przejść ponad czymś, gdy mamy świadomość, szczególnie tej ciemnej strony.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

To słowo, które stale zdobywam, w każdej sytuacji odsłania się coś przede mną, co pozwala mi zdobywać większą świadomość.

__________

52. SZCZEROŚĆ

1 – perspektywa przeszłość

Im mniej szczerości, tym więcej murów wokół nas, które nie tylko nas oddzielają od innych, ale zagłuszają też to wszystko, co w nas piękne. Szczerość to kruszenie takich właśnie murów. To budowanie silnych relacji i tworzenie mostów ponad przeszkodami. Ważna jest szczerość, ale i też umiejętność jej okazywania.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Szczerość nie musi dotykać skomplikowanych spraw. Możesz po prostu być szczerym… Pomyśl, czy to jak wypełniasz jakieś swoje zadanie, wygląda na szczere postępowanie? Twoje słowa, myśli, czyny, emocje… – czy są rzeczywiście szczere? Staram się być sobą, być naturalny, nikogo nie udawać, ale postępować rzeczywiście szczerze przede wszystkim najpierw wobec siebie.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

To kolejne słowo, które jest już obecne na stałe w mojej codzienności.

__________

51. SZACUNEK

1 – perspektywa przeszłość.

Czy szacunku można się nauczyć? Wydaje się, że tak, a szczególnie wtedy, gdy przeżywasz różne historie, które stawiają się wobec czegoś co ci przewyższa. Różne osoby, różne sytuacje uczą nas, że należy być uważnym, uszanować kogoś lub coś, uznać i respektować pewne realia… Szacunek angażuje całą osobę i ukauje piękno historii życia, scenariuszy codzienności… Szacunek pobudza do wdzięczności i podziwu.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Dwie sprawy, którym codziennie okazuję szacunek to Eucharystia i człowiek. Dlatego szanuję, ponieważ widzę w tych sprawach niezwykły dar, a zarazem trudną do wyobrażenia tajemnicę. Wiedząc co przede mną, pochylam się nad tym z ogromnym szacunkiem, by nie utracić szansy, okazji.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Dlatego, że to słowo wzrasta z wartością, którą wybrałem, jako swoje słowo.

__________

50. SPOKÓJ

1 – perspektywa przeszłość.

Trudno niekiedy znaleźć chwilę spokoju, szczególnie gdy stale coś się dzieje. W moim przypadku, pragnienie spokoju nigdy nie było ucieczką od ludzi, czy od obowiązków, wydarzeń. Raczej dążeniem do tego, aby mieć chwilę dla siebie. Wiem jak bardzo jest to potrzebne i owocne. To, do czego dążymy, co chcemy osiągnąć, nie powinno mieć negatywnego znaczenia.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Pokój, a spokój – wydaje się, że słowa oznaczają to samo. W praktyce, ten kto chce mieć spokój raczej najczęściej jest wyłączony i nie bierze czynnego udziały w zbyt wielu sprawach. Wakacje to dla mnie czas spokoju, wycofania, porządkowania, przemieniania niektórych rzeczy, itp. Dziś dla spokoju przemeblowałem trochę u siebie w pokoju i w końcu podłączyłem sprzęt, który stał już od bardzo dawna, nie używany. Taki mam spokój, że zrobiłem to, co zaplanowałem.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Chyba nie wybrałem tego słowa dlatego, że nie lubię zbyt spokojnego życia. Wolę jednak, jak się coś dzieje.

__________

49. SŁUŻBA

1 – perspektywa przeszłość.

Kiedyś zastanawiając się nad swoim działaniem, nad kapłaństwem, szukałem obrazu, który najkonkretniej by to zobrazował. Ostatni obraz, który do mnie najbardziej przemawia, tłumaczy to, to obraz Jezusa obmywającego nogi uczniom podczas ostatniej wieczerzy. Ten obraz nie pozostawia innej możliwości interpretacji – „by służyć wszystkim”.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Był moment w ciągu dnia, kiedy siedząc w konfesjonale, odczułem bojaźń, bo mijał już mocno czas rozpoczęcia Mszy, a nie lubię przerywać osobom, które się spowiadają. Rozpocząłem Msze z 10 minutowym opóźnieniem, bo chciałem służyć do końca. Mogło to innym, oczekującym na rozpoczęcie, się nie podobać, ale później sprawując Eucharystię, starałem się jeszcze bardziej służyć przez to, co robiłem. Może w kimś dzięki temu uspokoił się niepokój lub gniew.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Staram się to już realizować.

__________

48. SERCE

1 – perspektywa przeszłość

Jak rytm serca ma swoje różne fazy, tak również i z naszym odkrywaniem serca i jego zaangażowaniem w życiu codziennym. Mocno wpłynęło na mnie kiedyś rozważanie o sercu Jezusa, czuję sentyment do tego nabożeństwa. zrozumienie, że każdy z nas, dosłownie każdy, ma swoje szczególne miejsce w sercu Boga, napawa mnie silną nadzieją, którą staram się dzielić z innymi, przypominając im o tym, że są ważni dla Boga.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Serce jest jakby pomieszczeniem, w którym obecne są różne początki – naszego myślenia, naszego działania, naszych pragnień, celów… Wszystko, co pojawia się w naszym sercu, chce ujrzeć światło dzienne. Czasami muszę bardziej powalczyć o to, by otworzyć serce, pozwolić, by z niego wyrwało się to, co dobre i pozytywne.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Mimo tego, że to słowo jest faktycznie bardzo ważne, to stawiam jednak na głębszą perspektywę.

__________

47. RÓWNOWAGA

1 – perspektywa przeszłość.

Różne czynniki są obecne w naszym życiu, a ich funkcjonowanie zależy od tego, w jaki sposób się nimi posłużymy. Odpowiedni dobór czynników sprawia, że coś udaje nam się osiągnąć. Patrząc na przeszłość widzę, w jak wielu sytuacjach równowaga zaowocowała dobrymi wyborami, dobrym działaniem. Widzę też te sytuacje, w których jakiś czynnik, niekoniecznie właściwy, sprawił, że jakaś sprawa całkowicie się posypała.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Zachować właściwe proporcje… To zadanie każdego dnia, które polega na kontrolowaniu najważniejszych elementów tworzących moją codzienność. By tworzyć równowagę, muszę najpierw wiedzieć, co mam do dyspozycji, ale muszę być też uważny, bo może potrzebuję jakiegoś elementu, którego może jeszcze nie mam.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Nadzieja jest dla mnie słowem, które odpowiada za właściwą równowagę w moim życiu.

__________

46. ROZSĄDEK

1 – perspektywa przeszłość

Człowiek dojrzewa, a wraz z wiekiem, z innym nastawieniem podchodzi do wielu spraw. Wiedząc jakie popełnił błędy, gdzie dokonał niewłaściwych wyborów, a gdzie postąpił właściwie, stara się rozsądzić za czym się opowiedzieć, w co warto się angażować. doświadczenia, a więc to, co już przeżyliśmy podpowiada nam, co powinniśmy zrobić. Rozsądek, to kryta w naszym wnętrzu mądrość, która chroni nas, ale i też dopinguje.  

2 – perspektywa dziś i teraz.

Do wielu spraw podchodzę z większym rozsądkiem, bo mam większą świadomość tego, co mam, co mogę też stracić. Rozsądzam sprawy w różnych kategoriach – w szczególności przez pryzmat sumienia, ale nie tylko. Ewangelia staje si dla mnie przewodnikiem po życiu, co sprawia, że rozsądek nie jest tylko zapobiegliwością, ale szukaniem tych właściwych słów, właściwego myślenia i działania.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Gdy właściwie obierzemy cel, rozsądek nie jest nam już tak potrzebny.

__________

45. ROZMOWA

1 – perspektywa przeszłość.

Oceniając swoją przeszłość, zwróciłem uwagę a fakt, że nie zawsze, a nawet często, nie wykorzystywałem tej możliwości, by rozmawiać z kimś o różnych sprawach. Wydawało mi się, że to moja prywatna sprawa… że po co komuś zawracać głowę… po co dyskutować… To błędna postawa, ponieważ zamknięcie się, skupienie się na swoim, tak naprawdę nie rozwija.

2 – perspektywa dziś i teraz.

To środek o wielu perspektywach. Rozmawiając dziś z różnymi osobami, przerobiłem wiele możliwości, np. uzyskałem informacje, zostałem do czegoś przynaglony, ktoś mi na coś zwrócił uwagę, prosiłem, dziękowałem, przekazywałem informacje. Rozmowa dziś może być realizowana na wiele sposobów – można zadzwonić, spotkać się, wysłać informacje – wszystko to ma na celu „transportować słowa”. Rozmowa to ta szczególna możliwość „transportowania| całego siebie ku innym osobom. 

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

To tylko narzędzie, bardzo ważne – wybrałem inne słowo, bo skupiłem się na celu, a nie na środkach.

__________

44. ROZEZNANIE

1 – perspektywa przeszłość

Temat ważny dla każdego. Skoro możemy tak wiele, mamy tyle możliwości i tak szerokie horyzonty, powinniśmy w swoim życiu sięgać, jak najczęściej po to narzędzie. To nie tylko kwestia ważnych, życiowych decyzji, powinna być poddana rozeznaniu, ale również konkretne, codzienne działania. Patrząc wstecz, widzę kiedy mi tego narzędzie zabrakło i niestety zbłądziłem, ale widzę też momenty, w których użyłem tego narzędzi i widzę, jak wiele, dzięki niemu otrzymałem.

2 – perspektywa dziś i teraz.

dziś, obserwując i uczestnicząc, w innym, bardzo konkretnym procesie rozeznawania, które pomóc ma odpowiedzieć na pytanie: „co mi jest?” Poruszanie się od specjalisty do specjalisty, różnych kierunków, dostrzegam jak bardzo ciało ludzie jest skomplikowane – genialne, intrygujące i wymagające rozeznania. 

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Bo rozeznałem, co jest dla mnie ważne na obecny czas.

__________

43. RODZINA

1 – perspektywa przeszłość

Pierwsze doświadczenie to oczywiści swój własny dom – rodzice, brat… To tutaj zdobywałem pierwszy szlif rodziny, intuicji czym ona jest, czym powinna być. Jednak zmiana nastąpiła, gdy doświadczyłem wspólnoty Kościoła, a później też wspólnoty w Kościele. Tam gdzie jestem jest mój dom, moja rodzina. Aczkolwiek w tym względzie oczywiście wciąż czeka mnie sporo pracy. To trudno wyjaśnić, ale posługa księdza uczy mnie, nieustannego budowania domu, budowania rodziny…

2 – perspektywa dziś i teraz.

Rodzina to dla mnie pojęcie o wiele szersze niż relacje, więzy rodzinne, tradycja, jeden dom itd. Spodobała mi się kiedyś „figura” Matki Bożej, która pod swoim płaszczem skrywała ludzi wszystkich stanów… T obraz wspólnoty, domu, rodziny. „Przyjdź Królestwo Twoje” – ta prośba, w tym względzie nabiera właśnie, szczególnego znaczenia.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Wciskają mi się jako odpowiedź słowa Jezusa – „któż jest moja matką i i którzy są moimi braćmi” (por. Mk 3,33)

__________

42. RELACJE

1 – perspektywa przeszłość

Moje nastawienie było różne. Mimo wszystko kiedyś byłem i długo pozostawałem introwertykiem. A dziś chyba już mniej, aczkolwiek to zależy. Uważałem relacje z innymi za bardzo ważny element, bo budowanie najpierw relacji, daje później możliwość właściwego działania.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Niedziela to piękny dzień, bo mam okazję spotkać bardzo wiele osób. Jeśli mam okazję to staram si w prosty sposób budować relacje. Nie potrzeba skomplikowanych rzeczy, by budować relacje – uśmiech, podanie ręki, zagadnięci, wspólne działanie… W tak prosty sposób rozpoczyna się niekiedy budowanie rzeczy o wiele głębszych.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Zdaję się na Boże działanie, a nie na moje, w kwestii relacji

__________

41. RADOŚĆ

1 – perspektywa przeszłość

„Może dlatego wydaję ci się szczęśliwy, ponieważ cieszę się tym, co mam, a nie tęsknię za tym, czego nie mam”. (Lew Tołstoj) Wydaje mi się, że nigdy radości nie uzależniałem od jakichś powodów. Są momenty, które malują mi się w wyobraźni, gdy pada słowo radość. Warto przypominać sobie je po to, by zbierać siły do budowania kolejnych chwil pełnych radości.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Zawsze dla mnie powodem do radości są spotkania i rozmowy. Ale radość wywołuje we mnie też to, że mogę dzielić się z wami moim spostrzeżeniami, fotografią, różnymi myślami. Radość sięga serca i dotyka innych ludzi.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Chyba zbyt mało jej w mojej codzienności, dlatego nie pomyślałem o niej jako o ważnym słowie.

__________

40. PRZYJAŹŃ

1 – perspektywa przeszłość.

W ciągu życia spotkałem bardzo wiele osób. Jedni byli darem dla mnie, a dla innych to ja nim byłem. Przez te lata dostrzegłem, że przyjaźń – to nie ludzki wybór, ale rzeczywisty dar. Rzadko dążyłem do tego, aby wielu nazywać tym tytułem. Dla wielu osób, wydaje się ta moja postawa, dziwną, ale nie nie upieram się przy niej. Tak po prostu jest, że znajomości jest znacznie więcej niż przyjaźni.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Wydaje mi się, że obecne przyjaźni w moim życiu, są przeze mnie budowane. Zdaję sobie sprawę jak piękny i jak ważny to dar. Rozmowy, spotkania, zaufanie… Wiele jest narzędzi, dzięki którym przyjaźni się budują. Ważne jest to, aby przyjacielskie nastawienie roztaczać wokół swojej osoby.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Na szczęście je mam i realizuję. 

__________

39. PRZEPRASZAM

1 – perspektywa przeszłość.

Wile sytuacji zmieniło się dzięki temu słowu. Na szczęście było mnie stać, by je wypowiedzieć, by je uczynić. Są sytuacje też stracone, bo zabrakło mi siły i odwagi, aby to słowo zaistniało. Do tego słowa trzeba dorosnąć, a do tego potrzebujemy nie tylko czasu, ale też konkretnych wydarzeń.

2 – perspektywa dziś i teraz.

To słowo potrzebuje odpowiedniej chwili – bo w niej to słowo nabiera znaczenia. Każda chwila uwrażliwia nas na dary, które otrzymujemy, a które często tracimy z różnych powodów. Dziś to słowo padło w jednej bardzo ważnej sytuacji – podczas Eucharystii – przeproszenie Boga za swej grzechy, jest właściwym początkim osobistego nawrócenia.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Bo to słowo, to szczególne – wyjątkowe sytuacje.

__________

38. PRAWDA

1 – perspektywa przeszłość

Prawda nabierała różnego znaczenia, w zależności od wielu i doświadczenia. Sięganie w przeszłość to sięgnięcie po prawdę – do faktów. Dla mnie od początku ta podróż – perspektywa przeszłości – to właśnie odkrywanie i sięganie po prawdę w swoim życiu. Poznanie prawdy o sobie to najważniejsze, ale też i najtrudniejsze zadanie.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Prawda – to umiejętność łączenia faktów z miłością. Dlaczego? Powiedzenie komuś lub uczynienie prawdy, może mieć różne zakończenie. Boimy się niezrozumienia, a przede wszystkim chyba doświadczenia krzywdy. Nie możemy rzucić prawdy jak granat i się schować. Prawda powinna być elementem budującym – dziś, gdy zobaczyłem, że prawda nie buduje, szybko zamknąłem pewien temat rozmowy.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Nie mogę jej niekiedy wprowadzić w życie, nawet gdy tego bardzo chcę.

__________

37. PRACA

1 – perspektywa przeszłość

Wiele moich obowiązków traktowałem może bardziej jako ZADANIE do realizacji, do spełnienia. Dalko jednak było mi do tego, aby mówić o powołaniu, o obowiązkach jako o pracy. Zawsze czułem, że jednak działanie moje, musi być jednak czymś innym.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Wykorzystać okazje, by służyć… Takich okazji jest mnóstwo w ciągu dnia, bo każde twoje działanie możesz właśnie do tego wykorzystać. Dziś, msza stała się ku temu szczególną okazją – bo rzadko się to zdarza, że mam okazję też prowadzić śpiew. Mogłem odpuścić to sobie, ale pomyślałem o przemienieniu i o służbie, które w ten sposób, tak po prostu mogłem zrealizować.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Bo motto na zdjęciu w tle na moim profilu FB, daje konkretne wyjaśnienie: „by służyć innym”. Moje działanie jest służbą, a nie pracą.

__________

36. POWOŁANIE

1 – perspektywa przeszłość.

Pewnie wielu z nas, od najmłodszych lat zastanawiało się nad tym, jak będzie wyglądało ich przyszłe życie, kim będą – jacy i co będą realizować w swojej przyszłości. Pewnie nikt tego, w tamtym czasie, nie nazywał powołaniem, ale oczyma wyobraźni, każdy z nas, zapewne czynił wielkie rzeczy. Czy jest w nas nadal ten żar, by czynić rzeczy wielkie?

2 – perspektywa dziś i teraz.

PO-WOŁANIE… czyli to wezwanie do czegoś konkretnego. powołani, czy porwani do szczególnych spraw. Powołanie to nie cl, a narzędzie. Być sobą w codziennych wydarzeniach – dzisiejszy dzień, w większości był okazją do przypatrywania się innym – ich różnorodności, zachowaniu, radości, nadziei, wzajemnemu niesieniu pomocy, wrażliwości… Tak wiele mamy, by każdy z nas mógł wypełnić swoje powołanie.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Mam już to słowo. Realizuje je. Choć wiem, że nadal muszę pracować nad swoim powołaniem.

__________

35. POMOC

1 – perspektywa przeszłość.

Kiedyś pomoc sprowadzała się do spełnienia jakiegoś zadania. Jednak uzmysłowiłem sobie, że pomoc to zdecydowanie coś więcej, co powinno zaangażować całą moją osobę. Ale miałem i mam wciąż dylemat jak faktycznie pomagać – komu i w jaki sposób. Wydaje się, że z pomocy każdy skorzysta, ale są jednak przypadki, w których takie to proste nie jest.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Udzielenie pomocy, zawsze pozytywnie wpływa na całego człowieka. Czyni chwil, w które realizujemy pomoc, momentem cudu. Zastanów się il takich cudów miało miejsce w twoim życiu. Każda pomoc jest ofiarowaniem siebie innym, oddaniem własnego serca. Dziś był i cud i oddanie kawałka serca.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

To działanie, wykorzystujące różne okazje. trudno, by to planować, czy przewidywać – to raczej dla mnie odruch serca.

__________

34. POKORA

1 – perspektywa przeszłość

Często dość niecierpliwie znosiłem różne sprawy. Widzę, że trudno mi o pokor szczególnie wówczas, gdy czegoś nie rozumiem, gdy ktoś na siłę cc mnie zmienić, coś mi doradzić… Jest jeszcze wiele spraw, które wywoływały i nadal wywołują we mnie walkę o pokorę.

2 – perspektywa dziś i teraz.

W wielu sytuacjach potrzebuję pokory, bo zdaję sobie sprawę z czym mam do czynienia. Pokora łączy się często z innymi sprawami – bo pokora potrzebuje zrozumienia, miłości, cierpliwości… Dziś miałem przed sobą codzienne zadania do realizacji i zdałem sobie sprawę, że w każdym momencie mam okazję ćwiczyć pokorę, dążyć do niej i ją realizować.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Muszę się jeszcze dużo w tej materii napracować. 

__________

33. PISMO ŚWIĘTE

1 – perspektywa przeszłość

Przygoda z Pismem Świętym zaczęła się dość wcześnie. Najpierw przewodnikiem była zwykła ciekawość. Wyszukiwanie ciekawych cytatów – podkreślanie, zakreślanie, kolorowanie, zaznaczanie… Wielu z nas tak miało pewnie. Jednak, na szczęści, na tym się nie skończyła moja przygoda. Zawsze intrygowała mnie symbolika treści tej Księgi i fakt, że słowa Jezusa są jedyną właściwą tak naprawdę odpowiedzią.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Dłużej lub krócej, ale mam codzienny zwyczaj, nie tylko czytania Pisma Świętego, ale szukania ciekawych, nowych komentarzy do poszczególnych fragmentów. Łatwiej jest zrozumieć przesłanie, gdy zrozumie się właściwy kontekst. Wychodzą z tego, zawsze ciekawe historie.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Fakt lektury Słowa Bożego jest moim codziennym rytuałem, a szukałem słowa, które codzienności i tym moim codziennym zwyczajom, nada głębszy sens.

__________

32. PIĘKNO

1 – perspektywa przeszłość

Przeżywając różne sprawy, człowiek w różny też sposób patrzy na świat, który go otacza. Chyba przeżycia sprawiają, że w różny sposób rozwija się w każdym z nas, wrażliwość i odkrywanie piękna. Im bardziej coś przeżywamy, tym bardziej wrażliwi stajemy się na różne czynniki, obecne w pejzażu naszej codzienności, w tym również na piękno, które nas otacza.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Słuchanie innych. Czytanie różnych wiadomości. Dbanie o osobisty rozwój. Osobiste nawrócenie. Wyznaczanie sobie kierunków do realizacji. I wiele innych spraw, angażują moją wrażliwość na piękno. Zdaję sobie sprawę z tego, jak ważne jest to narzędzie, szczególnie dla teraźniejszości, w której musi istnieć równowaga serca, umysłu, emocji…

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Pojęcie trudno do uchwycenia – zbyt ulotne. Dla każdego, to pojęcie, może oznaczać zupełnie coś innego.

__________

31. PASJA

1 – perspektywa przeszłość

Różne rzeczy były la mnie ważne na przestrzeni lat. Jedne były ważniejsze, inne bardziej przygodne. Jest jedna rzecz, która sprawia mi codzienną radość. Dzięki niej wyostrzam swoje zmysły, zdolności i wyobraźnię. Moja pasja rozwija mnie całościowo.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Zastanawiałem się dzisiaj, czy to co towarzyszyło mi do tej pory, wystarczy – w sensie pasji, czy warto może odkryć coś nowego. Może powinienem więcej czasu poświęcić na realizację i rozwój swojej pasji. We wszystkim potrzebujemy ukonkretnienia, kształtowania jakiegoś toru naszego działania. Zaangażowanie siebie w coś, co sprawia nam też radość, może dodać nam motywacji również w innych sprawach. 

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Ostatnio się zastanawiałem nad tym dlaczego nie rozwijam swojej pasji, dlaczego nie szukam innych. Muszę nad tym popracować.

__________

30. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1 – perspektywa przeszłość

Są momenty, wydarzenia, osoby… za które odpowiadamy. Chyba możesz ocenić co dotychczas wymagało od ciebie największej odpowiedzialności? widzę, jak odpowiedzialność, również się kształtuje i dojrzewa i dokonuje racjonalnych i konkretnych wyborów. Trudno być odpowiedzialnym za wszystkich, za wszystko – w tym temacie, trzeba też ukonkretnić swoje działanie.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Odpowiadać za kogoś, za coś… To ważne zadanie, kiedy czujesz, że w twoich rękach spoczywa coś istotnego, za co jesteś odpowiedzialny. Za co obecnie najbardziej odpowiadasz? Pisząc np. to podsumowanie, wiem, że może to na kogoś wpłynąć, komuś pomóc, dlatego tym trudniej niekiedy przychodzi napisanie mi czegokolwiek, kiedy czuję na sobie odpowiedzialność.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Mimo tego, że muszę, że powinienem być odpowiedzialny, to za bardzo nie lubię tego stanu, tego słowa.

__________

29. ODDANIE

1 – perspektywa przeszłość

Człowiek w tej perspektywie zauważa, że pewne rzeczy są dla niego, dla jego życia ważniejsze, czemuś się poświęca. Dzięki temu można zobaczyć czemu oddajemy swoje życie, nasze siły, czas… Oddanie się czemuś – to głębsze zaangażowanie się w jakąś sprawę.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Czas wakacji zawęża moje zaangażowanie i pozostaje często mało spraw do realizacji. Wymyślam niekiedy jakieś projekty, które (chociażby ten) wymagają trochę czas i oddania się sprawie, by coś faktycznie zrealizować do końca. Gdyby nie oddanie się jakiejś sprawie, myślę, że wielu spraw mógłbym łatwiej zrezygnować, przesunąć je i się nimi nie martwić. 

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Dzięki tym słowom, uświadamiam sobie wiele rzeczy. Może po prostu nie pomyślałem o tym słowie, a może pewne rzezy są tak naturalne, zbyt oczywiste, że ich tak bardzo konkretnie nie określam, nie doceniam, nie zauważam.

__________

28. OBOWIĄZKI

1 – perspektywa przeszłość

Można na nie spojrzeć w przeróżny sposób. Czasami wywołują w nas przymus, niechęć… Często wobec obowiązków musimy najpierw zwalczyć naszą niechęć, nasz sposób myślenia. Patrząc na swoją przeszłość, ostrzegam przemianę swojej mentalności i zmianę podejścia do różnych moich obowiązków.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Dla mnie obowiązki to punkty, które trzeba połączyć. Ich łączenie jest dla mnie ciekawą przygodą – fizyczną, duchową lub intelektualną. Wyznaczane obowiązki mają mnie budować, a więc ich realizacja to nie tylko kwestia wypełnienia jakiegoś zadania. Pomyśl w jaki sposób możesz połączyć różne obowiązki, a wciągniesz się w przygodę.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

To dla mnie codzienność – normalne obowiązki do spełnienia to rytm codzienności.

__________

27. NAJBLIŻSI

1 – perspektywa przeszłość

Różne osoby stawały na mojej drodze i w różny sposób one na mnie oddziaływały. Z różnych względów ludzie stają się sobie bliscy. Również dla mnie, w różnych momentach, różne osoby stawały się bliższe, ważniejsze… To fenomen naszego życia codziennego, że nasze ludzkie historie łączą się w jakiś konkretny, szczególny sposób.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Najbliżsi, w najprostszy sposób kojarzy mi się to słowo z rodziną. Mam okazję spędzać właśnie kilka dni wakacji z rodzicami. Najbliżsi odgrywają szczególną rolę – wpływają na myślenie, na sposób działania; niekiedy moralizują, ostrzegają, ochraniają… Są oazą – punktem odniesienia, ale i też wytchnieniem i okazją do nabrania sił.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

To weryfikuje życi… Ludzie, którzy są obecni w moim życiu, jak i też fakt, że ktoś staje się „bliski”, przypisuj toczącemu się życiu, a nie mojemu działaniu.

__________

26. NADZIEJA

1 – perspektywa przeszłość

Od początku kapłaństwa towarzyszyły mi cnoty teologalne (wiara, nadzieja, miłość…) Każda parafia to inna cnota. Na pierwszej pojawiła się NADZIEJA, która zapoczątkowała przeróżne działania – np. Istnienie strony internetowej, której nazwa niezmiennie nosi nazwę „la speranza” – czyli nadzieja.

2 – perspektywa dziś i teraz

Dziś nadzieja jest dla mnie kluczem, by zrozumieć teraźniejszość, by postawić krok w przyszłość. widzę, jak trudno stawiać czoła realiom dzisiejszego świata. Informacje napływające z różnych stron, nie napawają nas nadzieją, ale szukam… Szukam sposobu, by świat był jednak inny.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Pewnie wielu stwierdzi, że to oczywiste, że mój wybór padł na nadzieję.

__________

25. MOTYWACJA

1 – perspektywa przeszłość

Różne działania towarzyszyły mi w życiu i trudno im przypisać jakąś jedną, konkretną motywację. Dzięki temu mogłem dotknąć różnych zajęć, tworzyć różne przygody. Jeśli znajduję wokół siebie różne motywacje, to zastanawiam się, jakie one będą miały wpływ na mnie, na moje życie.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Dziś słuchając pewnego podcastu, w rozmowie czuć było niezwykłą siłę i motywację. osoby, które ze sobą rozmawiały co chwilę tłumaczyły, co udało im się osiągnąć, do czego dążą. Te rozmowy ogromnie mnie motywują. Dziś jedna szczególna motywacja – „TOP 5” co prawda w innym kontekście, ale myślę o piątce słów, ważnych słów, które odpowiadają mojej osobie.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Nie wybierając tego słowa, nie oznacza, że nie myślę o motywacji i że jej nie szukam.

__________

24. MODLITWA

1 – perspektywa przeszłość

Przemawiała i nadal z tego korzystam, a mianowicie modlitwa Słowem Bożym. Dzięki temu rozczytuję wolę Bożą. To doświadczenie odnoszę do konkretnych spraw mojej codzienności. Szukanie, polegająca na słuchaniu Słowa i zaufaniu Mu. Widzę jak różnie wyglądała moja modlitwa, jak różne etapy przechodziłem i jakie odkrycia przeżywałem, odkrywając swój własny sposób.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Wszystko można przekuć w modlitwę… „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie”. Uważam, że moje działania są okazją do spotkania Boga, do rozmowy z Nim, oraz możliwością zrozumienia dokąd On chce mnie prowadzić.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

To, codzienny towarzysz. Zdaję sobie sprawę, jak ważna jest modlitwa, ale to właśnie ona prowadzi mnie do innego, wybranego przeze mnie słowa.

__________

23. MINIMALIZM

1 – perspektywa przeszłość

W różny sposób idzie mi z tym minimalizmem, w moim życiu. Niektórzy nawet, w pewnym etapie trochę się ze mnie śmiali. Dotykał on różnych sfer mojego życia i najlepiej idzie mi z minimalizmem w wyrażaniu różnych ważnych kwestii. Moje komentarze, zdjęcia, różne projekty przepuszczone są przez sito minimalizmu, co pomaga mi wyłuskać to, co najważniejsze. Jest to potrzebne nastawienie, które ułatwia mi zdecydowanie życie.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Pracuje nad ukonkretnieniem swojego działania, w tej rzeczywistości internetowej, w czym minimalizm bardzo mi pomaga – zarówno w projektowaniu, realizowaniu projektów fotograficznych jak i też w wyrażaniu symboliki różnych kwestii. Ważne dla mnie jest to, by nie było ani za dużo, ani za mało. Minimalizm prowadzi mnie do bardziej wymownego działania.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

To filozofia, która towarzyszy mi w różnych kwestiach, ale tylko towarzyszy. Ale nie jest to główny cel, dla mojego życia.

__________

22. MIŁOŚĆ

1 – perspektywa przeszłość

Miłość, jedna z cnót, która zawsze była dla mnie ważna, bo była kluczem do zrozumienia życia i chrześcijaństwa. Im głębiej w życie, w chrześcijaństwo, tym mocniej rozumiałem, że to jest słowo odnoszące się do codzienności, do sposobu życia, którym każdy z nas powinien się charakteryzować.

2 – perspektywa dziś i teraz.

wszystko, co poprzedzone jest miłością, zawsze jest darem, zawsze jest ważne, szczególne i wyjątkowe. Dlatego wciąż wykorzystuje, staram się wykorzystywać, małe wydarzenia do tego, aby czynić je z miłością. Dziś kilka prostych zadań, ale ich wykonanie musiało być poprzedzone miłością, bo w innym przypadku, po prostu bym ich nie zrealizował.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Bo to jest coś oczywistego – tym po prostu trzeba się kierować. To słowo z kategorii słów – oczywiste.

__________

21. MAŁŻEŃSTWO

1 – perspektywa przeszłość

Poznałem wiele małżeństw, bardzo różnych. Większość z nich była obrazem czegoś pięknego – budowania wspólnoty na dobre i na zł. Intrygowało mnie zawsze to budowanie… Możliwość spotkań z różnymi parami, dawało mi zawsze możliwość poznawania tego niezwykłego procesu – jaki jest tworzenie małżeństwa.

2 – perspektywa dziś i teraz.

To szczególny rodzaj wspólnoty. Obserwowanie tej wspólnoty to okazja do oglądania obrazu – zamysłu Boga. „Stworzył ich jako… aby oboje stanowili jedno…” Dał ludziom możliwość tworzenia tego szczególnego przymierza, opartego na ważnej wartości – stale rosnącej miłości. Wspólnota pełna, nieustannie dojrzewającej miłości. To wyzwanie!

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

To nie mój stan – tak po prostu. Mimo wszystko małżeństwo jest ważne, ale ja osobiście wybrałem kapłaństwo.

__________

20. ŁASKA

1 – perspektywa przeszłość

Odczytywałem wiele spraw w moim życiu jako łaskę. Rozpoznawanie tych momentów, dopinguje mnie najpierw do wdzięczności. Jednak wciąż rozeznawana łaska mobilizowała do współpracy, do udzielenia odpowiedzi, do współpracy. Trzeba odpowiadać, zaangażowaniem.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Dziś byłem w pewnym miejscu po raz pierwszy. Wrażenia po ludzku ogromne, bo miejsce przesiąknięte niezwykłą historią. Ale ludzie tworzący to miejsce pokazali, jak ważny jest dla nich Bóg, skoro poświęcili Mu, w tym miejscu, około czterdziestu miejsc sakralnych. Człowiek może w tym miejscu nie tylko poznać siłę natury, ale zrozumieć, jak wiele zawdzięcza Bogu i jak bardzo potrzebuje właśnie łaski.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Może i wśród ważnych słów, to słowo się znalazło -bo w sumie, wszystko jakby nie patrzeć, jest łaską.

___________

19. LOJALNOŚĆ

1 – perspektywa przeszłość

Mieć swoje przesłanie i być jemu wiernym – to wydaje się być niezwykłe wyzwanie. Gdy sam jestem do czegoś przekonany, łatwiej mi jest się w to zaangażować i być lojalnym swoim przekonaniom. Lojalność względem przekonaniom, działaniu to stawanie się bardziej autentycznym w swoim życiu. Wydaje mi się, że w perspektywie przeszłości, starałem się być lojalnym, nie tylko sobie, ale i też zadaniom, które powierzył mi Bóg.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Próba, by wszyscy byli zadowolenie, wymaga niekiedy od nas niekiedy niezwykłej akrobatyki. Dzisiejszy dzień był dla mnie okazją do tego, aby pokazać uczciwie na czym mi zależy, mimo, że ktoś inny, mógłby mieć na coś, inny pomysł. Założyłem kilka punktów, a dziś uczciwie udało mi się jeden z nich bardzo konkretnie zrealizować, osiągnąć.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Słowo wydaje mi się płynne w interpretacji, a ja wolę słowa bardziej konkretne, stabilne i wyraźniejsze w realizacji.

__________

18. JEDNOŚĆ

1 – perspektywa przeszłość

Słowo dość znane, al było dla mnie kiedyś pojęciem tylko teoretycznym. Mogłem sobie je wyobrażać i zastanawiać się co by było, gdyby. Nastąpił jednak przełom, gdy poznałem pewną wspólnotę, w której mogłem tak naprawdę zobaczyć i doświadczyć jedności.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Jedność to szczególny znak potrzebny dzisiejszemu światu. Tak wiele jest podziałów, rozbieżności i częstych dystansów. Zacząć najpierw od jedności wewnętrz siebie, by później budować ją z innymi. Codzienność jest dobrą przestrzenią dla budowania jedności z różnymi osobami – rozmowa, pisanie do siebie, wspólne działanie itp.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

To słowo wciąż odkrywam i się go uczą.

__________

17. GODNOŚĆ

1 – perspektywa przeszłość

Myślę, że każdy przeszedł przez etap odkrywania własnej wartości. Niektórzy, chcieli mierzyć wysoko, inni może się poddali. „Wyjątkowość” – gdzieś, bardzo dawno temu dotarła do mnie ta chrześcijańska prawda, że Bóg na chce, że stworzył nas wyjątkowymi…

2 – perspektywa dziś i teraz.

Znać i mieć poczucie własnej wartości, szanować samego siebie – to zadanie budowania siebie i swojej codzienności. Odkrywać swoją „wyjątkowość” to rzecz bardzo ważna, a często tż bardzo trudna. Dziś, w codziennej monotonii, myślałem o godności – o wartości, szacunku do siebie, o wyjątkowości. Byłem na zgliszczach zamku i to, co po nim w zasadzie pozostało, to w samym środku, głęboka studnia. Pozorny przedmiot, który przetrwał wszystko – źródło jest najważniejsze. Gdzie jest źródło mojej godności? Co przetrwa?

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Temat nieco przepracowany, choć „nie umiem sprzedać swojej wyjątkowości”, dlatego moja uwaga skupia się bardziej na innym ważnym słowie.

__________

16. EMPATIA

1 – perspektywa przeszłość

Bycie z innymi osobami ma w nas swoje różne barwy. Raz zwracamy uwag na empatii bardziej, innym razem czynimy to naturalni, a niekiedy o tym zapominamy. Widzę, że przez całe życie uczę się bycia z innymi osobami.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Pomyśleć o innych… współodczuwać… kierować się dobrem innych? Dziś zastanawiało mnie to, co tak naprawdę stoi za tym słowem. Czy trzeba się tej postawy uczyć, czy wystarczy dobrze przeżyć chwilę z innymi? Nie myślałem, że to słowo, postawi dzisiaj przede mną tyle pytań.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

To słowo bardzo ważne. Ważna jest też cała sfera stojąca za nim, ale brzmi dla mnie ono trochę zbyt instrumentalnie, techniczni, naukowo. Lepsza jest jednak jakaś naturalność.

__________

15. DZIECI

1 – perspektywa przeszłość

Powrót do przeszłości, to w wielu przypadkach sentyment. Wspomnienie dzieciństwa i tego, co było pierwsze – wrażenia, historie, odkrycia, miejsca, smaki… tak wiele zawdzięczamy naszemu dzieciństwu, a czy potrafimy to dziś, we właściwy sposób wykorzystać i docenić?

2 – perspektywa dziś i teraz.

to, co mi w dziciństwie się podobało, to fascynacja nowymi miejscami, chć odkrywania czegoś nowego. Lubię wakacyjne wyjazdy właśnie dlatego – bo w tym czasie najłatwiej jest coś odkryć, czymś się zafascynować, być daleko od obowiązków dorosłego. Dzisiejszy wakacyjny dzień uważam za udany, bo byłem dzieckiem.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Bo jako ksiądz, nie mam ich, a wewnętrznie trzeba „stety”, albo „niestety”, dorosnąć.

__________

14. DRŻENIE

1 – perspektywa przeszłość

Każdy krok w przyszłość przyprawiał mnie o drżenie – no zastanawiałem się co odkryję, co zobaczę, poznam. Wydaje mi si, że kiedyś więcej spraw mnie zaskakiwało, było niewiadomą. Dziś tych spraw może jednak jest nieco mniej.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Myślałem, w jaki sposób to słowo się objawi w dzisiejszym dniu. Jest mało spraw o które drżę lub w których odczuwam ten stan. Ostatnio brak pewności w kondycji fizycznej wywołuje we mnie drżenie. Ae i bycie z innymi taki stan we mnie wywołuje, bo zawsze odczuwam jakąś odpowiedzialność – za kogoś, za coś… To, co robię, mówię musi być odpowiedzialne i wywołuje we mnie drżenie, czy jest to właściwe.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Mało jest spraw, które dotknęło by to słowo. Może to dobrze, a może nie.

__________

13. DOM

1 – perspektywa przeszłość

Dom nabiera dla mnie często bardzo różnego znaczenia. Widzę, jak zmienia się dla mnie znaczenie, a to z racji tego, że co jakiś czas zmieniam miejsce zamieszkania. Dom rodzinny jest ważny ze względu na osoby – rodziców, a nie na samo miejsce. Dystans powstaje z racji czasu, że już tylko jestem w domu w przelocie. 

2 – perspektywa dziś i teraz.

Dom jest dla mnie miejscem kształtowania postaw. To duchowa przestrzeń, która angażuj nas do budowania niekiedy niezwykłych rzeczy. Dom to dla mnie przestrzeń jedności.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Ze względu na moje „Boże włóczęgostwo”, że gotów jestem być dzisiaj tutaj, a jutro tam. 

__________

12. DOBROĆ

1 – perspektywa przeszłość

Myślę, że każdy z nas zwraca uwagę na takie momenty, w której doświadczył od kogoś dobroci. Jaki moment przychodzi ci do głowy, gdy pomyślisz o ostatniej doświadczonej dobroci? Ja na szczęście nie muszę sięgać daleko w przeszłość.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Najpiękniejsza dobroć, to objawy codzienności, w której jesteś zwyczajny dla kogoś, kto jest przy tobie. Dziś właśnie takie proste gesty – pomoc, działanie, słowo… Nic nadzwyczajnego, a jednak dobroć…

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

W pozytywnym znaczeniu, dobroć jest taka powszednia, codzienna. Możemy, prosto, dotknąć jej codziennie, bez jakiegoś fizycznego większego trudu.

__________

11. DAR ŻYCIA

1 – perspektywa przeszłość

Temat pojawia się w różny sposób w moim życiu, z różnych perspektyw. Dar życia najwyraźniej brzmi w związku z ochroną dzieci poczętych, al ostatnie przykłady pokazują, że trzeba w tym temacie myśleć tż w związku z dorosłymi, którzy przez choroby, w różny sposób zostają pozbawieni tego szczególnego daru.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Dzisiaj już pod koniec dnia, trafiłem na film „Olej Lorenzo” – szukanie sposobu walki z chorobą; nowatorskie podejście, prowadzą tych, którzy oglądają tą historię do postawienia sobie ważnego pytania – czym jest dla ciebie życie i jak wiele jesteś wstanie uczynić, by je chronić.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Życie to ogromna tajemnica, niezwykły dar. Wydaje się, że go posiadamy dopóki nie nastąpi coś, co przypomni nam o kruchości tego daru. Jest coś ważniejszego, co ten dar podtrzymuje.

__________

10. CZŁOWIECZEŃSTWO

1 – perspektywa przeszłość

Jaka była, jak jest ludzka natura? Czasy bardzo się zmieniają, często można obserwować zachowania niegodne człowieczeństwa. Dlaczego tak się dzieje? Może zbyt bardzo skupiamy się na byciu dla siebie, zamiast na byciu DLA innych.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Zacząłem od zrozumienia definicji – ostatnio bardzo często to robię. Człowieczeństwo – to zbiór cech uważanych za charakterystyczne dla gatunku ludzkiego – myśli, język, uczucia i zachowanie. Dziś starałem się być DLA innych, być odpowiedzialnym za innych, służyć innym, pomagać…

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Zrozumiałem, przez dzisiejszy dzień, że muszę bardziej pochylić się nad tym ważnym słowem.

__________

9. CZAS

1 – perspektywa przeszłość

Z bardzo wieloma sprawami zwlekam w czasie, pozostawiając sobie możliwość dokonania właściwej decyzji, wyborów. Niekiedy to denerwuje, bo podjęcie decyzji wymaga ode mnie wzięcie pod uwagę bardzo wielu czynników i wybór staje się coraz trudniejszy.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Dziś oczekując na długo już oczekiwaną przesyłkę, zdałem sobie znów sprawę z tego, że irytujący jest czas oczekiwania, szczególnie gdy masz inne plany. Na wszystko jest czas… Każdy ma tylko chwilę obecną, którą powinniśmy właściwie wykorzystywać, dlatego dziś podjąłem krok, by usystematyzować mój „zeszyt ze Słowem”. To zajmie mi na pewno sporo czasu.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Czas jest zbyt płynny, strasznie trudno go kontrolować, dlatego wolałem wybrać wyraz ważny, ale zarazem bardziej stabilny.

__________

8. CUD

1 – perspektywa przeszłość

Skrajne patrzenie na pojęcie – cud, sprawiło, że kiedyś postrzegałem to jako pojęcie abstrakcyjne, niewyobrażalne, nieuchwytne. To raczej niedostępna skrajność, do której nie mam dostępu szary człowiek.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Są sprawy, które mimo tego, że są obecne w codzienności są dla mnie cudem. Pierwszy i dziś najważniejszy cud, to spotkanie z młodymi, narzeczonymi, którzy podjęli piękną decyzję zawarcia sakramentu małżeństwa. spotkanie, narzeczeństwo, małżeństwo jest dla mnie cudem w codzienności. 

Drugi cud to piękno przyrody, która mnie wciąż otacza, a która swoimi kolorami, kształtami wciąż jest wstanie mnie zachwycić i zadziwić.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Mimo innego patrzenia na to słowo, nadal pozostaje ono zdystansowane i bardzo wysoko ponad moim życiem. Trudno je dotknąć, dlatego wybór mój padł na inne słowo.

__________

7. CIERPLIWOŚĆ

1 – perspektywa przeszłość

Są sytuacje, które wywołują we mnie zniecierpliwienie. W wielu zadaniach, dzięki właśnie cierpliwości, udawało mi się osiągnąć konkretne rezultaty. Brak cierpliwości utrudnia, bo sprawy niekiedy rosną do wielkich rozmiarów, choć takie nie są.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Od rana zbierałem myśli wokół Słowa Bożego – nie mogłem poukładać jakoś swoich myśli, ale cierpliwie skreślałem i wprowadzałem na nowo przemyślenia. W końcu się udało.

Garnki były zakleszczone, jeden w drugim. Próbowałem najpierw siłą, ale w końcu cierpliwie z drugą osobą, delikatnie udało nam się wyciągnąć. Słowo pomogło… A ktoś stwierdził, że wszędzie teraz widzę słowa. Na co ja odpowiedziałem, że nasza codzienność tak wiele razy stwarza właśnie takie okazję, by żyć jakimś słowem.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Mam w sobie „dużo Bożego niepokoju”. Wiele jednak jak się coś dzieje, niżbym miał tylko cierpliwie czekać. Dlatego wybór nie padł jednak na to słowo.

__________

6. CEL

1 – perspektywa przeszłość

Kiedyś bardziej zastanawiałem się i zwracałem uwagę na to, do czego dążę, co jest przede mną. Teraz bardziej towarzyszy mi pytanie – czemu ma służyć to moje działanie. Człowiek przekształca swoje cele, odkrywając to, co w człowieku tkwi najgłębiej.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Dziś chciałem tak konkretnie wyznaczyć sobie kilka celów, które uda mi się w ciągu dnia spełnić. Cele proste i trudniejsze; praktyczne i teoretyczne; życiowe i przyziemne. Z każdego coś udało mi się zrealizować i mam też satysfakcję, że to będzie czemuś służyło.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Wybierając słowa, kierowałem się tym, że w hierarchii ma zajmować najwyższe miejsce. I choć cle są wysoko, to jednak nie aż tak, by je wybrać.

__________

5. BRATRERSTWO

1 – perspektywa przeszłość

Doceniam relacje pomiędzy osobami. Ale mam tak, że nie nazywam zbyt łatwo kogoś kolegą, koleżanką, przyjacielem, „bratem w…” Może wypływa to z powagi tego, co oznacza to słowo. Braterstwo to nad wszystko dla mnie wyraz jedności i pamiętam pierwszy, bardzo ważny moment braterstwa – gdy w imię miłości wzajemnej, uznaliśmy między księżmi we wspólnocie, że jesteśmy gotowi oddać za siebie nawzajem życie.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Od, prawie początku dnia, miałem okazję pogadać to przyjacielem, to z księżmi. Był to dla mnie moment, okazja, świadomego budowania pomiędzy nami właśnie, braterstwa.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Wydaje mi się, że to sprawa, której nie osiągamy przez swoje działanie, pragnienie, ale otrzymujemy to, jako dar od Boga. To dar niecodzienny i może przeze mnie niedoceniony we właściwy sposób.

__________

4. BEZPIECZEŃSTWO

1 – perspektywa przeszłość

Zawsze łatwiej ocenić coś z tej perspektywy. Zastanawiałem się, czy w przeszłości było niebezpieczne momenty w moim życiu. I w sumie, na szczęście, nie naliczyłem się zbyt wielu. ciekawe, że myślenie o tym, to wytwarzanie w sobie takiego właśnie poczucia bezpieczeństwa. Chcemy jednak mimowolnie je czuć.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Dziś w trakcie jednej z rozmów (osoba nie wiedziała o dzisiejszym słowie) padło stwierdzenie: „bo niektórzy chcą uciec, zamknąć się przed wszystkimi i czuć się wówczas bezpiecznie”. Uśmiechnąłem się, gdy to usłyszałem, kojarząc oczywiście sytuacje z dzisiejszym słowem. Bezpieczeństwo może być pozorni dobrym rozwiązaniem.  Na pewno nie jest dobre, gdy uciekamy przed zadaniami, przed odpowiedzialnością…

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Lubię w różnych kwestiach nieco ryzykować. wiem, że bez tego wielu rzeczy bym się nie podjął. Chyba właśnie dlatego nie wybrałem tego słowa, jako swojego.

__________

3. AUTENTYCZNOŚĆ

1 – perspektywa przeszłość

Być autentyczny – to pojęcie stale się tak naprawdę w przypadku każdego z nas, aktualizuje. Gdy patrzę wstecz – dziś jestem inny, niż miesiąc temu, niż tok temu, czy nawet dziesięć lat temu. Wciąż odkrywam siebie – swoje umiejętności i możliwości, ale i też ograniczenia. Na szczęście, nigdy nie udawałem kogoś, kim nie byłem.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Dziś otrzymałem miły sms od mojego lekarza – i to, co osobiście napisał, pozytywnie mnie zaskoczyło, a przy okazji miałem też pewność, że to było z jego strony bardzo autentyczne.

Druga sprawa – to w sumie śmieszna ale i też bardzo pozytywna – byłem „odnieść” książkę do księgarni, bo się okazało, że mam dwie takie same – dopłaciłem i przyniosłem do domu inną książkę, ale atmosfera w księgarni była faktycznie autentyczna.

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Dziś miałem zawahanie nad moim wyborem, bo w sumie kładę duży nacisk, aby moja osoba, działanie, były autentyczne. Chyba przeważyła tylko wartość tego, co faktycznie wybrałem.

__________

2. ASERTYWNOŚĆ

1 – perspektywa przeszłość

Patrząc na to hasło, pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem, czy je aby w właściwy sposób rozumiem. Dla mnie asertywność – to „umiejętność mówienia nie”. Okazało się jednak, że to tak do końca nie jest. Może właśnie za bardzo na to kiedyś zwracałem uwagę, a jest w tym słowie potencjał znacznie większy – Asertywność to umiejętność wyrażania własnego zdania, uczuć, postaw w sposób otwarty, w granicach nie naruszających praw, ani psychicznego terytorium innych osób oraz własnego. Innymi słowy to umiejętność zachowania się równocześnie z szacunkiem dla siebie i dla innych.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Dziś jeszcze mocniej uświadomiłem sobie, że powinniśmy zrobić krok, aby wyjść ze swojej ograniczoności – niekiedy chociaż w taki sposób, że zgłębimy etymologie, definicję pojęć. A to, co obecnie robię wg. Wspomnianej definicji, pisząc, dzieląc się swoimi wrażeniami i pomysłami, jestem właśnie ASERTYWNY. 

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Chyba właśnie dlatego, że rozumiałem to słowo w niewłaściwy sposób, za bardzo ograniczoną miałem definicję tego słowa.

__________

1. AKCEPTACJA

1 – perspektywa przeszłość.

Patrząc na moją przeszłość, mam świadomość, że mam takie miejsce i takie osoby. I dziś patrząc przez perspektywę tego słowa, uzmysłowiłem sobie, jak ogromną sprawia mi to radość – wiedzieć, że jestem przez kogoś akceptowany i wiedzieć, że mogę udać się gdzieś, gdzie mnie będą akceptowali takim, jakim jestem.

2 – perspektywa dziś i teraz.

Byłem dziś u lekarza i była tam stażystka. Miała badać mi ciśnienie taką starą metodą osłuchową. Najpierw stwierdziła, że nie umie, ale domyślałem się, że chodzi bardziej o brak odwagi, by spróbować. Po podjęciu pierwszej próby, była zrezygnowana. chwilę pogadaliśmy i mówię do niej – „spróbuj jeszcze raz, uda ci się”. Było kilka prób i w końcu efekt – uśmiech na twarzy i zadowolenie, że się udało. Akceptować…

3 – dlaczego tego słowa ja nie wybrałem?

Wydaje mi się, że jest to cecha, która towarzyszy mi stale. Może nie za często aż tak konkretnie zwracam uwagę, że ktoś potrzebuje akceptacji. Może warto by było się zainteresować, czego potrzebują inni, by im dać to, czego rzeczywiście potrzebują.

__________