PAŹDZIERNIK

2016

Za czyim głosem pójdę. Nie za każdym. Nie mamy takiej ufności, aby uwierzyć wszystkim i zdać się na ich słowa. Są wyjątkowi ludzie, którym ufamy i których słowa traktujemy jako nasz osobisty drogowskaz. Pomyśl, że jest jeszcze Ktoś, kto mówi do ciebie i pragnie zaprosić cię do tego, abyś w codzienności kierował się Jego Słowem.


1. Rozpalić na nowo charyzmat.

Uwierz mi, masz w sobie ogromny potencjał. Ale duża jego część jest uśpiona i przez to nie wykorzystywana. Rozpalić – obudzić w sobie dobro i zacząć je używać.


2. Wymysły ludzkie.

To, na czym polegasz, zajmuje najwięcej miejsca w twoim sercu. Niekiedy wymyślamy niestworzone rzeczy, a rozwiązanie jest dużo prostsze. Czy jesteś w stanie zaufać i Bogu i Jego pomysłom?


3. Bliźni.

Jak bardzo zmienić swoją mentalność, aby w osobach, które w różnych momentach dnia mi towarzyszą, zobaczyć rzeczywiście bliźniego. Nie patrz dziś na to jacy są inni względem ciebie, ale jaki jesteś ty względem tych osób.


4. Powołani do…

Każdego dnia bierzemy udział w różnych zajęciach. To w jaki sposób się w coś angażujesz, mówi o tym na czym ci najbardziej zależy. Czy to, co masz obecnie do zrobienia jest twoim „powołaniem”?


5. Potrzeba mało albo tylko jednego.

Mamy dziś ogromne możliwości. Jednak im więcej opcji, tym więcej wątpliwości, co rzeczywiście jest słuszne i ważne. Nie potrzeba nam wiele, ale potrzebujemy ważnych rzeczy. Co dla ciebie jest ważne?


6. Współdziałanie.

Próbujemy być za wszelką ceną samowystarczalni. Ale nie jest oznaką słabości, że współdziałamy z innymi. Musimy zwalczyć to dziwne, nie wiadomo skąd pochodzące przekonanie – że to jednak słabość.


7. Nie idą słuszną drogą…

Każdy dzień to taka droga, którą musimy w jakiś sposób przejść. Czy kolejne dni, realizuję w taki sposób, że niczego nie muszę żałować? Wybierz właściwą drogę.


8. Wytrwałość.

Ilość zadań, niekiedy nas przytłacza. Zmęczeni, coraz bardziej wycofujący się z różnych, nawet ważnych rzeczy, tracimy bardzo wiele. Musimy szukać siły, która pozwoli nam być bardziej wytrwałymi. Co tobie daje siłę do wytrwałości?


9. Wypełniać zadania.

Jeśli czegoś się podejmujesz, to bardzo ważne jest to, byś to zadanie zrealizował do końca. Wiedz, że za każdym razem, twoje działanie pomaga innym. Zaniedbując jakieś zadania, zaniedbujesz też innych ludzi.


10. Nie błąkaj się.

Ile czasu dobrze wykorzystujemy, właściwie, a ile marnujemy? Błąkając się, niczego nigdy nie osiągniemy, bo nie ruszymy z miejsca. Obierz kierunek życia i żyj.


11. Słuchać.

To ważna sztuka. Słuchanie siebie, innych, dostarcza nam bardzo wielu, potrzebnych informacji. Jeśli coś umyka naszej uwadze, możemy stracić zbyt wiele.


12. Dar wdzięczności.

O tak wiele prosimy, a tak rzadko dziękujemy. Inną rzeczą jest mieć w sobie wdzięczność, a inną dziękować. Jedna i druga jest ważne i potrzebna. Trzeba widzieć dobro, by umieć dziękować.


13. Trwać w cierpliwości.

Trudne sytuacje często wydobywają z nas cechy, których byśmy się po sobie nie spodziewali. Są to cechy często pozytywne, a niekiedy są to też cechy negatywne. Cierpliwość to sztuka i łaska przyjmowania życia bez ulegania gniewowi.


14. Ku wolności.

Wolność – zastanawiam się co to słowo dziś oznacza. Mam wrażenie, że wszyscy ciągną to słowo w swoją własną stronę. Nie pozwól by to słowo w twoim życiu, straciło właściwe znaczenie.


15. Pozwól prowadzić się duchowi.

Różny punkt wyjścia, powoduje różny kierunek działania. Zupełnie jest inaczej kiedy kierujemy się ciałem, a jeszcze inaczej kiedy kierujemy się duchem. Oprócz różnego działania, różne też są efekty końcowe. Co tobą dziś będzie kierowało?


16. Wybrał nas przed założeniem świata.

Tylko Bóg daje nam taką gwarancję – byliśmy i jesteśmy wciąż ważni. Bez względu na jakiekolwiek okoliczności, wciąż mamy niezwykłą wartość. Świadomość tego sprawia, że rozumiemy wartość innych osób, okoliczności. Doceń to, co masz, w czym uczestniczysz.


17. Złożyć nadzieję w…

Złożenie w czymś swojej nadziei, sprawia że całym sobą się w to angażujemy i bezgranicznie oddajemy. Im bardziej komuś lub czemuś ufamy, tym mocniej oddajemy swoje serce. Zastanów się, w co dziś zaangażujesz swoje serce.


18. Duch mądrości.

Przenikają nas różne pragnienia, tęsknoty, cele. Dzięki temu nasze wnętrze staje się znakiem konkretnych wartości. Jeśli przenika nas duch mądrości, nasze decyzje, działanie mogą nas prowadzić do właściwych celów. Zdobywaj i używaj wewnętrznej wiedzy.


19. Trwaj w tym, czego się nauczyłeś.

Możesz podejmować różne próby w życiu, ale nie wypierajmy się tego, co już osiągnęliśmy. Trwanie w jednym, a próbowanie czegoś nowego, wcale się nie wyklucza. Wiedza, którą już posiadasz może być początkiem nowych inicjatyw.


20. Strzeżcie się chciwości.

Wkraczanie w życie narażone jest na wiele pułapek. Jedną z nich może być chciwość. Przyzwyczajamy się do tego, co posiadamy, dlatego chcemy mieć coraz więcej, bo to daje nam poczucie bezpieczeństwa. Czy posiadając więcej, będziemy rzeczywiście bardziej spokojni?


21. Stanął przy mnie i wzmocnił mnie.

Chcemy odczuwać obecność Boga w naszym życiu. Chwile, w których Go odczuwamy są tymi, które dodają nam sił. Umocnieni jesteśmy w stanie przekraczać granice swoich możliwości i uczynić bardzo wiele. Czy z Bożą pomocną chcesz dziś przekroczyć jakąś granicę?


22. Nie noście ze sobą.

Każdy dzień ma swój ciężar. Są sytuacje bardziej ciężki i mniej, ale każda ma jednak swój ciężar. Jest też wiele ciężarów, które nosimy niepotrzebnie. Warto się zastanowić, czy ciężar towarzyszący ci w ciągu dnia ma sens i jest wart tego, aby go nosić?


23. Złodziej.

Co jest największym złodziejem w twojej codzienności? Co odbiera ci dobro, możliwości, szanse… Są rzeczy na które wyrażamy zgodę, bo tak jest nam wygodniej. Są jednak takie przypadki na które się nie zgadzamy, a które nabierają siły i okradają nas z cennych rzeczy.


24. Zgodnie z planem.

Trudnością może być to, że my mamy swój plan, który nie koniecznie jest właściwy. Realizując coś zgodnie z właściwym planem, możemy osiągnąć wiele pięknych celów. Jaki masz dziś plan i cel?


25. Rozłam.

Jeśli jest to nam wygodne, staramy się utrzymać cienką granicę pomiędzy różnymi sprawami. Takie udawanie, nie przyniesie niczego dobrego jeśli balansujemy pomiędzy dobrem, a złem. Jeśli nie postawimy jasnej i twardej granicy – rozłamu, pomiędzy tymi sprawami, możemy przegrać bardzo wiele.