ŻYJ 24/7

– postawy – 

filmowy projekt 2020


ZBUDOWANI

odc.22


WSPÓŁPRACA

odc.21ZDECYDOWANIE

odc.20


PRZEWARTOŚCIOWANIE

odc.19


AUTENTYCZNOŚĆ

odc.18


SŁUCHANIE

odc.17


WRAŻLIWOŚĆ

odc.16


WIARA

odc.15MIŁOŚĆ

odc.14POKORA

odc.13


CIERPLIWOŚĆ

odc.12


ZAANGAŻOWANIE, ROZSĄDEK, WYTRWAŁOŚĆ

odc.11AMBICJE

odc.10


KONSEKWENTNOŚĆ

odc.9


WSPÓŁCZUCIE

odc.4