Złączeni z ludźmi, z różnymi treściami, mamy okazję stworzyć takie korzenie, które zagwarantują nam stabilność. Dzięki korzeniom wzrastamy również wzwyż. Powinniśmy obiektywnie oceniać to, co nas otacza, by złączyć się z takimi treściami, które faktycznie sprawią wzrost naszego życia.

Naturalną rzeczą dla każdego z nas jest to, że wzrastamy w jakimś środowisku, otoczeni konkretnymi osobami i wydarzeniami. Początki nadają naszemu życiu kształt – uczymy się życia, przeżywania różnych sytuacji. Tych miejsc, naszego wzrostu, jest na pewno kilka, bo nasze życie w różnych etapach, kształtuje się w różnych środowiskach. Czasami sami tego dokonujemy, a niekiedy różnego rodzaju sytuacje, prowokują nas do tego, abyśmy „przesadzili swoje życie” w inne miejsce. Często, ma to bardzo pozytywny wpływ na nasze życie. Bywa jednak też tak, że te zmiany są niszczące i wykorzeniają nas z właściwego dobra, wyborów, decyzji, celów…

Na jakimkolwiek etapie życie obecnie się znajdujesz, każdego z nas, obowiązywać powinno bardzo ważne zadanie – powinniśmy NIEUSTANNIE ROZPOZNAWAĆ ŚRODOWISKO, W KTÓRYM WZRASTAMY. Jest to działanie, które powinno chronić jakość tego, co do nas dociera, co na nas ma wpływ. Dzięki takiemu działaniu możemy bardziej wykorzystywać elementy naszego środowiska, mocniej kształtować kierunki, w których rozwijać się będzie nasze życie. Otoczeni jesteśmy bardzo dużą ilością propozycji. Prawie każdy próbuje w nas zaszczepić jakąś sprawę. Tym bardziej trudne mamy zadanie, aby wybrać właściwie, aby tak zaangażować swoje życie, by „ta inwestycja nam się opłacała”.

Ogromne znaczenie ma nasza autonomia – świadomy i całkowicie wolny wybór, który dokonujemy w sprawie wyboru środowiska, w którym chcemy wzrastać. Mamy wybór i powinniśmy w mądry sposób z niego korzystać, szczególnie właśnie w kwestiach kluczowych – w wyborze tego, co czytamy, co oglądamy, czego słuchamy, z kim przebywamy, jaką religię wyznajemy i jakie wartości realizujemy.

W potocznych sytuacjach może nam się wydawać, że nie ma to jakiegoś większego wpływu, czy znaczenia. Przetrawiane przez nas treści, nie muszą natychmiast rodzić jakichś owoców lub powodować jakichś konsekwencji. Treści, które zdobywamy przy różnych okazjach i w różny sposób, pozostają w nas niekiedy może mały ślad, ale rosną w nas, przemieniając nas wewnętrznie, a później również wpływając na całe nasze życie. Pewnie młode osoby podchodzą do tego inaczej niż dorośli, ale wszyscy powinniśmy zwrócić uwagę na treści, którymi się karmimy. W każdej zdobytej treści tkwi jakaś wiedza, mądrość, która może pomóc nam w budowaniu naszego życia. Tym bardziej, właśnie w tym względzie, powinniśmy zwracać uwagę na treści, z którymi mamy do czynienia, by w jak najlepszy sposób wykorzystać je do tworzenia swoich korzeni. Wiedza, którą zdobywamy, może nam pomóc realizować jakieś zadania w dużo prostszy sposób, w sposób bardziej produktywny.

Może wydawać się wam to dziwne, ale odkąd nie mam telewizora (jest to już 12 lat), mam wpływ na swoją niezależność co do informacji, co do oglądania filmów, programów. Dla mnie sam fakt nieposiadania telewizora skłonił do refleksji nad tym, jakie treści chce, by do mnie docierały i jaki mają one mieć ewentualnie na mnie wpływ. Czy posiadając telewizor, wszystko by się zmieniło? Jest mi po prostu łatwiej i w moim przypadku wiem, że jest to dla mnie ogromna możliwość i pomoc. Pewnie trudna wyobrazić sobie niekiedy funkcjonowanie bez telewizora, albo bez internetu, telefonu itp. Myślę, że warto przynajmniej spróbować zrobić sobie taki czas offline, doświadczyć przynajmniej tej rzeczywistości, zdiagnozować siebie w tych realiach. Warto nie zmieniać przede wszystkim wartości narzędzi, którymi się posługujemy na co dzień, oraz ich realnej funkcji, nie przeceniając ich, ani nie umniejszając ich wartości.

CO KSZTAŁTUJE TWOJE MYŚLI DZIAŁANIE?
CO WPŁYWA NA TWOJE FUNKCJONOWANIE?

~ spróbuj odpowiedzieć na te pytania.

Treści mają na nas ogromny wpływ, ale nie wszystko, co do nas dociera, staje się częścią naszego życia. Zdarza się, że pewne treści wyznajemy, czynimy własną filozofią życia, swoim osobistym przesłaniem… Kształtując swój sposób myślenia i działania, nadajemy życiu kształt, który staje się czymś stabilnym, warunkującym nasze życie, nadającym życiu określoną, stałą formę. Takie myślenie i działanie, nie jest łatwe do wykorzenienia, dlatego angażując się w cokolwiek, powinniśmy zachować rozwagę.

Dać życie w sobie różnym treściom… Są książki, osoby, które w niektórych kwestiach, zmieniły mój sposób myślenia i przez to sprowokowały do ukształtowania nowego działania w jakimś temacie. Oceniając obiektywnie źródła treści, które do mnie docierają, tworze właściwe połączenia z tymi treściami, którym osobiście pozwalam, by mnie kształtowały i na mnie miały wpływ. Powinniśmy świadomie wybierać treści, które mają na nas wpływ i w naszych rękach powinna leżeć całkowita władza dokonywania wyborów.

Czy masz treści, z którymi masz bardzo silne połączenie? Czasami nasze myśli, serce przesiąknięte są jakąś treścią, które są dla nas na tyle ważne, że połączenie jest bardzo mocje i ma ono na nas ogromny wpływ. Ukształtowani różnymi treściami, tworzymy własne korzenie, które stabilizują nasze życie i pomagają w naszym wzroście, zarówno duchowym, jak i psychicznym i fizycznym. Bóg pozostawia w nas różne treści, które jeśli im na to pozwolimy, będą w nas rozkwitać, ale przede wszystkim zakorzeniać nas w jakichś realiach. Te Boże korzenie, które zyskamy, to nie tylko kwestia wiary i pobożności, ale również wartości, cele, talenty i pragnienia, które będą w nas wzrastać i przynosić kolejne owoce w naszej codzienności. Człowiek potrzebuje dobrych połączeń, mocnych korzeni, by wytrwać w realizacji właściwej wersji swojego życia. Bez połączeń, bez właściwych korzeni, będzie można nami manipulować, decydować za nas o naszych celach i wpływać na nasze pragnienia. Będzie można łatwo nas ograniczyć.

Połączenia są ważną kwestią dla naszego życia, bo pomagają nam wytrwać w tym, co dobre, rozwijać się w niektórych kwestiach, a w chwilach prób, trudności, niepowodzeń, są dla nas środkiem stabilizującym naszą codzienność.