Niedziela – 8.10.2017 – Mt 21, 33-43

Niedziela – 8.10.2017 – Mt 21, 33-43

27 Niedziela zwykła – Mt 21, 33-43

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?» Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

1. Zwróć uwagę na:

jak postępują dzierżawcy z posłańcami

2. Odniesienie do…

jak ty traktujesz wiarę i ludzi

3. Co wynika z tego fragmentu

Pod postacią gospodarza kryje się sam Bóg. Wszystko oddaje do dyspozycji ludziom. Jednak człowiek z podejrzliwością patrzy na Boga, Dawcę wszelkiego dobra: czy rzeczywiście Bóg daje mi wszystko?

Winnica to alegoria Izraela, ludu, który Bóg wybrał jako swoją szczególną własność.

Zakładanie winnicy to praca wymagająca wiele inteligencji, trudu, cierpliwości i miłości. Z taką troskliwością i cierpliwością Bóg kształtował swój wybrany lud by wydał on owoce. 

mur – określa granice i chroni przed zniszczeniem, to symbol Tory – księgi Prawa Bożego.

tłocznia – Wykuta w skale kadź do wyciskania moszczu z winogron jest z kolei symbolem ołtarza, na którym – poprzez właściwie rozumiany kult, człowiek ma zostać oczyszczony, by składać Bogu w ofierze wierność i miłosierdzie.

wieża – jest alegorią Świątyni, w której Bóg jest obecny pośród swego ludu.

Słudzy posłani przez Gospodarza to prorocy, całkowicie oddani Bogu, Jego zaufani przyjaciele i powiernicy, męczennicy płacący własnym cierpieniem i śmiercią za świadectwo o Bogu

Warto zwrócić uwagę, że złość rolników wobec gospodarza narasta, ich początkowa chciwość i lekceważenie praw Gospodarza przeradzają się stopniowo w nienawiść i agresję aż do morderstwa. Grzech potęguje się i z czasem prowadzi grzesznika do całkowitej katastrofy.

Jezus nie przychodzi na świat jako mściciel pomordowanych proroków, ale w duchu serdeczniej miłości, jako Brat, by odzyskać dla Ojca, tych, którzy przeciw Niemu się zbuntowali.

Boża sprawiedliwość, która ocala grzesznika, obdarzając go przebaczeniem i pojednaniem, jest absolutnie inna, niż sprawiedliwość ludzka, domagająca się bezwzględnej kary.

4. Konkretne zadania:

Jak wykorzystujesz dary, które dał ci Bóg?

Czy chronisz coś szczególnego w sobie?

Co pozostaje po twoim działaniu?

Jakie masz granice, których nie przekraczasz?

Jak traktujesz ludzi, którzy są wokół mnie?

Jak radzisz sobie z nienawiścią, niechęcią?

Potrafisz być sprawiedliwy, według Bożego planu działania?

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *