Niedziela – 29.10.2017 – Mt 22, 34-40

Niedziela – 29.10.2017 – Mt 22, 34-40

30 Niedziela zwykła – Mt 22, 34-40

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

1. Zwróć uwagę na:

ułożenie przykazań o miłości.

2. Odniesienie do…

czym się kierujesz w życiu codziennym

3. Co wynika z tego fragmentu

Spisku końca nie widać. Tytuł „Nauczyciel” w Ewangelii Mateusza prawie zawsze pojawia się na ustach przeciwników Jezusa, sygnalizując podstęp lub konflikt. Postawione przez nich pytanie było przedmiotem gorących dyskusji pomiędzy rabinami, bowiem judaistyczna egzegeza wyodrębniła z Tory aż 613 przykazań, w tym – 365 zakazów i 248 nakazów. Pierwszą liczbę kojarzono z liczbą dni w roku, drugą zaś ‑ z liczbą kości w człowieku; nietrudno odczytać symboliczną wymowę tychże liczb: Prawo Boże ma przenikać i kształtować każdą cząstkę ludzkiego życia

Miłość, o jakiej mówi Jezus (gr. agápē), nie polega na „uczuciach religijnych”, lecz wyraża się w dążeniu do poznaniu Boga i całkowitym posłuszeństwie Jego woli posuniętym aż do oddania życia (gr. psychē – dusza, życie), a obejmującym także sferę dóbr materialnych, rzeczy i pieniędzy.

Nowość nauki Jezusa nie polega jedynie na wskazaniu dwóch przykazań fundamentalnych dla całego Prawa, ale na takim ich połączeniu ze sobą, że jedno staje się kryterium i sprawdzianem dla drugiego.

Miłość stanowi klucz do zrozumienia woli Boga wobec ludzi.

4. Konkretne zadania:

Szukam w Bogu odpowiedzi, czy usprawiedliwiania dla swojego działania?

Które zdanie z Pisma Świętego jest dla ciebie duchowym przewodnikiem?

Jak realizujesz swoją miłość wobec Boga, bliźniego, samego siebie?

Czy nauka Jezusa jest dla ciebie jasną propozycją?

Czym kierujesz się w życiu codziennym?

Czy rozumiesz zależność między miłością Boga, a miłością bliźniego?

Zrozumienie miłości to właściwy fundament?

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *