Niedziela – 29.03.2015 – J 12,12-16

Niedziela – 29.03.2015 – J 12,12-16

są różne fragmenty do wyboru – może usłyszycie inny.

VI Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Palmowa – J 12, 12-16

Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: «Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie» oraz: «Król izraelski!» A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: «Nie bój się, Córo Syjońska, oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu». Jego uczniowie początkowo tego nie rozumieli. Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili.

1. Odniesienie do…

co rozumiesz przez znak palmy, z którą przychodzisz do kościoła w Niedzielę Palmową

2. Co wynika z tego fragmentu

Sześć dni przed swoją śmiercią, Jezus udaje się do Jerozolimy. Tłumy wiwatując, gromadzą się licznie wzdłuż drogi i skandują niezwykłe rzeczy. Ma się wrażenie, że tłum w końcu zrozumiał kim jest Jezus. Palmy, gałązki oliwne – mają tutaj ogromne, symboliczne znaczenie, jakby z jeszcze większą mocą potwierdzały to co tłum skanduje.

U starożytnych bowiem panował zwyczaj, aby zwycięzcom dawać palmy. Niektórzy jednak spośród tego tłumu ucinali gałęzie z drzew, szczególnie z oliwek, bo rzecz działa się na Górze Oliwnej, aby w razie potrzeby wygładzać drogę nadchodzącemu Panu. 

Gałązki oliwne – oliwka, niosą w owocu ukojenie bólu i trudu, oznaczają uczynki miłosierdzia; także i słowo „miłosierdzie” po grecku brzmi „oleos”. Palma zaś, choć ma twardy pień, posiada na końcu niezwykłą koronę, czym pokazuje, że przez twardość życia mamy wznosić się ku życiu wiecznemu. Dawid wyśpiewywał w Psalmie 91,14: „Sprawiedliwy zakwitnie jak palma”.

Chwytając palmy, gałązki oliwne, ukazuje moc miłosierdzia. Ukazujemy przez nie, że nie pragniemy ludzkiej nagrody za nasze dobre czyny, ale oczekujemy niebańskiej ojczyzny.

„Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach!” (Mk 11,9-10)

To niezwykłe, jak poprzez śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa, rodzą się rzeczy wykraczające poza nasze możliwości wyobrażenie. Jezus wcielając się w człowieka, nie tylko przez śmierć daje zbawienie ludziom na ziemi, ale także aniołom w niebie, bo w miarę jak ludzie na ziemi zą zbawieni, zostaje uzupełniona liczba aniołów zmniejszona upadkiem szatana. Skandowane hasła oznaczały znacznie więcej, czego pewnie nie byli świadomi ludzie krzyczący te słowa. 

4. konkretne zadania

– świętuj każdą chwilę

– dbaj o to by w twoim życiu zawsze były obecne znaki twoich dobrych uczynków

– uwielbiaj Boga za dzieła, które ci czyni

– uczyń Jezusa Królem swojego życia

– uczcij dziś szczególnie dar Bożego Miłosierdzia

– nie bój się wprowadzać Jezusa do swojego miasta”

– daj świadectwo wiary w Jezusa, który zbawia każdego – chociażby przez przyniesienie do kościoła palmy

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *