mój styl…

mój styl…

mój STYL…

styl – charakterystyczny sposób życia (organizowania go); indywidualny, swoisty dla danej osoby sposób bycia (motywy, cechy, zainteresowania, wartości, sposób postrzegania, zachowania i reakcji)

styl życia – zakres i forma codziennych zachowań człowieka specyficzne dla usytuowania społecznego. Pojęcie to obejmuje nie tylko zachowania ludzkie, ale też motywacje, potrzeby, akceptowane wartości.

Każdy z nas go ma. Niezależnie od tego, czy mamy świadomość, czy też nie, każdy z nas ma swoje specyficzne zachowania, metody organizowania pracy, sposób myślenia, ubierania się itd. Nasza codzienność oceniona z zewnątrz, uwypukla te punkty, które moglibyśmy określić jako „osobisty styl”.

1. Czy warto nad tą kwestią się zastanowić?

Styl życia, jest rzeczywistością określoną. Każdy z nas jeśli potrafi się określić, potrafi również w ten sposób, ocenić swoje możliwości i granice. Charakteryzując swój styl życia, możemy odkryć swój osobisty kierunek rozwoju. Styl życia, przynosi nam charakterystyczne dla nas sposobu działania, które w jednych sprawach, mogą pomóc nam lepiej kształtować przeżywanie własnej codzienności, a innym razem, pomóc nam, zauważyć miejsca, w których poepłniamy być może notorycznie, jakiś błąd. Zastanawiając się nad swoim stylem życia, próbując go bardziej świadomie określić, możemy nauczyć się charakteryzować konkretne podejście do różnych spraw, a więc zauważyć ich wartość, oraz nasze zaangażowanie. Określając swój styl życia, możemy bardziej świadomie wpływać na to, co w naszym życiu ma miejsce, w jakich sprawach uczestniczymy, w jakim kierunku rzeczywiście się rozwijamy.

2. Co charakteryzuje „mój styl”?

Spoglądając na mój styl, rozwijam tę kwestię w dwóch aspektach – świat duchowy i świat materialny. Mój styl nie jakoś bardzo interesujący, dlatego właśnie ze szczególnym podejściem, zacząłem się mu przyglądać i zajmować. Wszystko, co stanowi o mojej organizacji czasu, pracy, zajęć, sposobu zachowania i myślenia, potrzebuje jakiegoś szczególnego dopingu. Odkrywając różne możliowści, zdaję sobie sprawę, że mogę na szczęście na wiele spraw wpłynąć i rozwinąć je, lub zmienić. Sfery ducha i ciała, tak ogólnie określając jakby te dwie linie łączące się w wielu punktach mojego życia, stanowią różnobarwny przykład wielu zachowań, które mogę uznać, za moje – za te, które rzeczywiście mnie charakteryzują. Jednak sytuacje, w których jestem, przybliżają mi wiele innych możliwości. Można powiedzieć, że każdego dnia, uczestnicząc w jakiś sytuacjach, odkrywam na nowo siebie, to, jak postępuję, jak się zachowuję… Pomimo wielu konkretnych cech mojego życia, widzę też jednak ogromne niezagospodarowane pole, którym powinienem się zająć. Jestem na etapie charakteryzowania i ukonkretniania swojego stylu życia. Zachęcam do spojrzenia na swój dzień, na różne sytuacje i porównanie ich pod względem reakcji, które nam towarzyszą. Wówczas rozpoznamy różne mniejsze, lub większe oznaki naszego stylu. Warto jednak się zastanowić, w jakim kierunku powinny się rozwijać te, przynajmniej już do tej pory, rozpoznane elementy naszego stylu. Ja mam dwie ścieżki, które mnie charakteryzują i których realizację, pragnę jeszcze bardziej ukonkretnić i scharakteryzować w swoim życiu.

3. Stworzyć świat bardziej ciekawy i kreatywny.

Mimo kolorytu naszego stylu życia, wydaje mi się, że powinniśmy otworzyć się na te różne propozycje, które nas otaczają. Poznając innych ludzi ich zachowania, zwyczaje, zainteresowania, możemy sprawić, że i nasz styl życia, nabierze nowego rozpędu. Niekiedy małe zmiany, czy ukierunkowanie swojego zachowania, może bardzo pozytywnie zmienić to, co do tej pory już realizowaliśmy. Możemy otworzyć się na coś nowego, czego dotąd nie było w naszym życiu, a czym być może np. zarazlili nas przyjaciele, znajomi. Obserwacja zachowań innych osób, ich zainteresowań, może przynieść nam wiele nowych ważnych informacji, pomocnych dla określenia swojego stylu życia. Ostatnio znalazłem jakąś starą, dawno zanotowaną myśl: „Zbierz swoje ulubione cytaty, znaczące zdania, uczyń z nich osobiste przesłanie”, która zainspirowała mnie do napisania powyższych przemyśleń, ale która coś mi również uświadomiła. Mam wiele ważnych myśli, które często przytaczam, którymi się kieruje i mógłbym bardziej się zastanowić nad tym, jak z nich wyłowić elementy potrzebne dla stworzenia swojego stylu życia.

Niekiedy trzeba poukładać w swojej głowie różne wiadomości, doświadczenia i wówczas otworzy się nam horyzont możliwości i zjawi się jakaś konkretna myśl, stanowiąca kwintesensję naszego stylu życia. Zapraszam was do tego, abyście spróbowali scharakteryzować swój styl życia.

2 komentarze

  1. avatar

    Mój styl to połączenie świata duchowego i fizycznego…Cały czas uczę się harmonii tych światów, a jednocześnie chce aby się uzupełniały.. Może to Paradoks ale tylko w takim podejściu znajduje równowagę i pokój serca.

    Odpowiedz
  2. avatar

    Mój styl … Fajnie jest mieć swój styl. To oznacza, że coś się już osiągnęło, ma się jakąś stabilizację. To jest dobre. Ale trzeba się pilnować, bo cały czas żyjemy w świecie, który się zmienia i ten nasz styl trzeba też zmieniać, dostosowywać do zmieniającego się świata. Żeby nie okazało się, że w pewnym momencie zatrzymaliśmy się i coś tracimy. „otworzyć się na te różne propozycje, które nas otaczają” – no właśnie – być otwartym, to bardzo ważne.

    Odpowiedz

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *