Maryjna konkretność działania.

Maryjna konkretność działania.

W miesiącu maju i przy okazji 100 rocznicy objawień w Fatimie, wręcz trzeba wykorzystać okazję, by na nowo przyjrzeć się Maryi i w kontekście tematu tego miesiąca, zastanowić się, jak Ona realizowała „konkretne działanie”.

Maryja jest przykładem ponadczasowym. To, co jest w Niej też szczególne, to fakt, że spoglądając na Nią, można za każdym razem odkrywać coś szczególnego – postawy, duchowe nastawienie, cele… Może to właśnie decyduje o Jej szczególnej roli w naszym życiu.

Maryja w życiu wielu z nas zajmuje szczególne miejsce. Nasza osobista pobożność, bardzo mocno skoncentrowana jest na duchowości maryjnej. Z czego to wynika? Można doszukiwać się różnych powodów, ale myślę, że najwyraźniejszym i chyba najbardziej intuicyjnym jest modlitwa różańcowa. Może nie jest to najłatwiejsza modlitwa, ale chyba najszybciej wdrażana w nasze życie religijne.

W jaki sposób zatem dzisiaj, każdy z nas może, powinien odczytywać obecność Maryi w swoim życiu?

Postawa Maryi jest bardzo konkretna i świadczy o tym kilka scen. Już w pierwszej scenie – Zwiastowanie, możemy zobaczyć jakby dwie odsłony tego tematu. Pierwszą z nich jest rozmowa Maryi – jej pytanie skierowane do Anioła: „jakże się to stanie” (Łk 1,34). To wyraz gotowości do podjęcia się tego zadania, a postawione pytanie jest wyrazem chęci zrozumienia tego, w jaki sposób ma się w Niej wypełnić wola Boża. Pytanie jest oznaką jej konkretności – świadomego wypełniania woli Bożej. Żeby było mało, zaraz po zwiastowaniu pojawia się okazja do działania: „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta” (Łk 1,39). Jej natychmiastowe działanie, wypływa z jej wewnętrznej postawy – Maryja była konkretna, dlatego Jej działanie jest też tak bardzo konkretne.

Inną sceną, o której warto też wspomnieć jest Kana Galilejska, gdzie postawa Maryi jest jeszcze bardziej zdumiewająca, bo wychodzi w przyszłość zapobiegając niejako weselnemu skandalowi. Chodzi mi o zauważenie braku wina i staranie się, by zapobiec temu, co może się w konsekwencji pojawić. Jej słowa do sług: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie (J2,5) wyrażają pewność tego, co się wydarzy. Czy to nie oznaka konkretnej wiary, działania? Pewność, która wyrażona jest w tych słowach, ma się wrażenie, że wypływa z Jej wnętrza, które wypełnione jest konkretnością działania Boga – bo sama na sobie odczuła to, w jaki sposób działa Bóg, dlatego odczuwa poniekąd przynaglenie do podobnego działania.

Wydaje mi się, że obrazy z życia Maryi są na tyle wyraźne, że nie trzeba się długo zastanawiać nad Jej konkretnością działania. Bardziej możemy zatrzymać się nad tym, gdzie jest źródło tej postawy. 

Postawa Maryi wskazuje na Jej ogromną świadomość Boga oraz tego, co realnie obecne jest w Jego woli. Jedno pytanie od którego zaczęło się spotkanie z Bogiem i odpowiedź jej udzielona wystarczyło aby uwierzyła i to nie jeden raz, w odniesieniu do tej sytuacji, ale Jej wiara związała się z Jej całym życiem, a więc ze wszystkimi sytuacjami.

Istnieje pomiędzy Maryją a Bogiem bardzo konkretny dialog, szczególna relacja, z której Ona sama nabiera sił i determinacji do tak konkretnego działania. Z jednej strony wsparta szczególnymi daramil z drugiej strony Jej osobiste Tak wypowiedziane Bogu, daje podstawę dla budowania tej konkretności w działaniu.

 

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *