Ja i Chrystus – co dzieje się pomiędzy nami.

Ja i Chrystus – co dzieje się pomiędzy nami.

Wiara jest osobistym sposobem rozmowy z Bogiem. Wiara łączy się z osobistym spotkaniem z Bogiem i budowaniu relacji. Jak wygląda nasza wiara i relacja z Bogiem?

Gdy spotykamy się z historiami różnych wierzących osób, odkrywamy jak bardzo ważnym momentem w ich życiu było i jest, osobistego spotkanie z Bogiem, odkryciem Go, obecnego w ich życiu. Historia każdej osoby jest inna i już ten fakt jest zdumiewający, bo pokazuje jak indywidualnie Bóg wyszukuje drogi do ludzkiego serca. Te historie pokazują, jak bardzo osobiste bywa to doświadczenie spotkania Boga i człowieka.

Bardzo często te momenty spotkania, stają się dla ludzi momentami ogromnych przemian; zwrotnymi momentami w ich działaniu, myśleniu, patrzeniu na świat. Dokonujące się zmiany w człowieku stają się osobistymi nawróceniami, które często bardzo skrajnie przemieniają człowieka.

Człowiek, dzięki temu osobistemu spotkaniu, odkrywa swoją drogę postępowania za Chrystusem, Jego naśladowania. Wzrost pobożności wypływa z osobistego odkrycia Boga w swoim życiu, a nie tylko z ludzkiego pragnienia. To obecność Boga, wewnętrznie przemienia człowieka, wskazując mu w jaki sposób ma postępować. Wydarzenie – spotkanie z Bogiem, jest często duchowym doświadczeniem, ale w wielu przypadkach, jest też ono bardzo fizyczne. Niektóre z tych doświadczeń, są na tyle silne, że stają się źródłem dla całego życia. Powracając do tego momentu, człowiek odbudowuje w sobie poczucie bliskości Boga i tworzy, przy współpracy z Bogiem, kolejne historie. To szczególny dar Boga ofiarowany przede wszystkim po to, by nas umocnić w naszym życiu. Tak silnego spotkania nie jesteśmy wstanie uczynić sami. Możemy prowokować jedynie sytuacje, które otworzą nas na Boga, a więc pozwolą działać Bogu. To spotkanie nie musi wcale przybrać jakiejś spektakularnej formy. Może to być ciche drążenie kanałów w naszym sercu, które uwrażliwią je na działanie Boga. Niekiedy Bóg poprzez jakąś myśl, pragnienie, chce ukazać nam coś ważnego i czegoś szczególnego nas nauczyć.

Może, żeby nie być gołosłownym, ofiaruję wam swoje świadectwo. Już do jakiegoś czasu, sam nie wiem gdzie był początek tego wydarzenia, pojawiło się zarówno w moim sercu, jak i też w myślach pewna rzecz: „istotne jest by prowadzić innych, jak i też siebie do spotkania z Bogiem”. To pragnienie szczególnie mi ostatnio towarzyszy, przemieniając mój sposób myślenia, jak i też działania. Pragnienie to, stało się niezwykle dla mnie ważne i wiem, że nie jest moim „ludzkim widzimisię”. Proste przekazywanie najważniejszych prawd wiary; zachęcanie innych do dążenia do osobistego spotkania z Bogiem, sprawiły, że pojawiło się proste myślenie i działanie. Mam w sobie ogromną świadomość, jak ważne jest to, by troszczyć się o osobiste spotkanie z Bogiem.

Więź z Chrystusem objawia się w różny sposób, poprzez różne dary. Dla mnie ostatnio otrzymanym darem jest „proste widzenie”, który staje się dla mnie kompasem wyznaczającym kierunki.

Dlaczego tak ważne jest to osobiste doświadczenie Boga w swoim życiu? To tworzy pewną przestrzeń, w której pojawia się i może się rozwijać szczególna relacja pomiędzy Bogiem i człowiekiem. To ta relacja staje się czynnikiem, który nas rozwija i ofiarowuje nam kolejne, piękne owoce. Mając „kierunek życia” możemy głębiej realizować wolę Boga, względem naszego życia. Darem największym tego osobistego spotkania z Bogiem jest już zdobyta więź i relacja, i możliwość dalszego jej rozwijania.

Zastanów się jak wygląda z twojej strony to osobiste doświadczenie Boga i jak bardzo troszczysz się o to, by twoja więź z Bogiem, stale się rozwijała.

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *