STYCZEŃ 2020 – REWIZJA

Nasze życie wymaga od czas do czasu rewizji, czyli oceny, weryfikacji, obserwacji, ponownego ustalenia celu działania.

artykuły:

Przejrzeć swoje życie.

Duchowe doświadczenia – rewizja.

Rewizja postaw.

Dyscyplina.

Rewizja kondycji.

W jakim punkcie jesteś?