Faktycznie zrozumieć.

Faktycznie zrozumieć.

15 Niedziela zwykła – Łk 10, 25-37

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego». Jezus rzekł do niego: «Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył». Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?» Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź i ty czyń podobnie!»

Faktycznie zrozumieć.

Docierają do nas różne słowa z Pisma Świętego. Niektóre z nich wywołują w nas zastanowienie, refleksję nad swoim życiem. Są słowa, która tak bardzo nas wstrząsają, tak mocno nas dotykają, że powodują nasze osobiste nawrócenie. Zrozumieć Słowo – to jedna sprawa, ale przyjąć je do swojego życia to często krok, bardzo radykalny, wymagający, niekoniecznie chciany przez różne osoby.

Dlaczego tak jest, że niektóre słowa wywołują w nas tak różne reakcje? Wydaje mi się, że padają one na różny grunt, dlatego tak różne reakcje z naszej strony. Niekiedy pobudzają nas intelektualnie do poszukiwania, innym razem dotykają naszego serca, dlatego tak bardzo emocjonalnie przyjmujemy ich wartość, a niekiedy tak konkretnie, dotykają naszej codzienności, że wprost prowokują nas do działania.

Gdzie pada dzisiejsze słowo „bliźni” i co z tym słowem zrobisz? Uczeni w Prawie znani byli z tego, że zajmowali się przepisywaniem manuskryptów. Ich wiedza wynikała z notorycznego kontaktu ze słowami, ich poznaniem, zrozumieniem. Zastanawiam się, czy samo przepisywanie słowa, może wprost wpłynąć na człowieka? Wszystko zależy od jego nastawienia, od tego, co pragnie z tym „pochyleniem się nad Słowem” uczynić. Uczony w Piśmie doskonale się orientował, stąd jego bardzo konkretne odnośniki do miłości Boga, do miłości bliźniego. Ale dzieje się w nim rewolucja, gdy słyszy obraz Jezusa.

Przytoczona przez Jezusa historia, prowokuje jednak do tego aby faktycznie zrozumieć słowo. Dzięki przytoczonej historii słowo bliźni, nabiera zupełnie innego znaczenia, znacznie głębszego i szerszego. Kapłan, lewita… stają obrazem ludzi, którzy mocno trwają przy literze prawa, przy właściwym rozumieniu prawa w kontekście Słowa, ale dopiero Samarytanin – ten pogardzany, zmarginalizowany człowiek udziela właściwej odpowiedzi, co należy uczynić ze słowem „bliźni”. To on właśnie ukazuje Boga, Jego troskę, znacznie dalej idącą niż tylko podstawowa powinnoś. Jak mocno wciąga w działanie pełne miłości słowo „bliźni”. 

DOŚWIADCZENIE:

Podróż ze słowami, dosłownie przenika też nasze rozważania biblijnych fragmentów. Zastanawiające jest to, jak każdy z nas, różnie podchodzi do zrozumienia i życia ważnymi słowami. Można naszą „podróż” przebiec bardzo szybko, nie zatrzymując się nad niczym, stwierdzając oczywistość. A można zatrzymać się życiem, wypełniając głębsze znaczenie każdego słowa. W tym tygodniu zwracałem uwagę na wasze komentarze pod „ważnymi słowami” i urzekło mnie to, jak one są różne, jaki bagaż doświadczeń przenosicie opisując swoje rozumienie słów.

 

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *