duchowość wspólnotowa

duchowość wspólnotowa

wstęp do nowego tematu roku: duchowość focolare

Kościół to bogactwo różnych duchowości, rozwijających się w różnych kulturach, na przełomie różnych czasów. Wśród tych różnych drgó rozczytywania woli Bożej i konkretnego charyzmatu jest również Ruch Focolare – Dzieło Maryi. Ruch ten wyróżnia rzeczywistość duchowości wspólnotowej, w której poprzez wzajemną miłość, dąży się do stawania się jedno. Przykładów takiej duchowości jest niewiele. Ale tak jak Focolare, żadna z innych duchowości nie zostały zaproponowane ani jako doktryna, ani też doświadczenie, tak jak w innych duchowościach nie zostało zaproponowane jako duchowość możliwa dla wszystkich, na każdy dzień.

Czym jest duchowość wspólnotowa? Co ją charakteryzuje?

Ruch Focolare, od samego początku, wyróżniał się przeniknięciem miłością. Założycielka Chiara Lubich i jej towarzyszki, w obliczu wojny i wielu strat, odkryły w sobie gorące pragnienie: „gdybyśmy miały umrzeć, chciałybyśmy, aby pochowano nas wszystkie w jednym grobie z napisem: My uwierzyłyśmy miłości (por. 1 J 4,16)”. Właśnie wiara w miłość sprawiał, że rozpoczęły nowe życie, kochając biednych w różny sposób. Były to doświadczenia, które pomogły im zrozumieć, że aby być chrześcijaninem, trzeba kochać każdego brata. Kiedy zaczęły kochać każdego, wtedy zaczęły urzeczywistniać Nowe Przykazanie i pojawiła się w nich decyzja: „Jestem gotowa umrzeć za ciebie. Ja za ciebie… Ja za ciebie…” Ten pakt ukazał to, co powinno być naturą Ruchu i miłości wzajemnej (aż do oddania życia). Takie życie przyniosło jako skutek komunię (wspólnotę) duchową wszystkich doświadczeń i wspólnotę dóbr materialnych – wszystko wspólne. Ta miłość przyniosła też inne skutki. Miłość wzajemna miała doprowadzić nas do stopienia się w jedno i sprawić, że doświadczały jedności (Ojcze… aby wszyscy stanowili jedno J 17,11.21). Według duchowości jedności, do Boga idzie się przez brata. Idzie się do Boga razem z drugim człowiekiem, razem z braćmi – idzie się do Boga poprze człowieka. Z tego też wypływała siłą do kochania każdego bliźniego.

Na drodze wspólnotowej przygarnia się braci. Kochać Chrystusa w każdym bracie. Chrystusa, który w nim żyje lub może się ponownie narodzić, dzięki naszej pomocy. Pojawia się istotne pragnienie zjednoczenia z braćmi w imię Jezusa, żeby zapewnić Jego obecność pośród nas. To pragnienie staje się wcieleniem słów: „gdzie dwaj, albo trzej zgromadzą się w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Słowo staje się środkiem przekazu – techniką jedności. Zadaniem ruchu jest kochać wszystkich, aby dać siłę innym do wejścia na drogę życia wspólnotowego. Technika jedności to „sztuka miłowania” – postawa zaczerpnięta z Ewangelii i listów św. Pawła – kochać wszystkich; kochać jako pierwszy; kochać jak siebie samego; jednoczyć się; kochać Jezusa w bliźnim.

We wspólnocie rozmawia się, przekazując własne doświadczenia z realizacji Słów Życia, jak i też ze swego życia duchowego, bo szczególne miejsce zajmuje komunia dusz. Wszystko ma prowadzić do wspólnego doświadczenia świętości. Stawać się świętymi razem! Dlatego też pojawia się w duchowości „godzina prawdy” pomagająca nawzajem przemieniać to co pozytywne, jak i też to, co negatywne.

Szczególne miejsce w tej duchowości zajmuje miłość do Jezusa Ukrzyżowanego i Opuszczonego, który jest kluczem do jedności. Z miłości do Niego, po objęciu w sobie każdego cierpienia, podejmuje się wszystkie możliwe wysiłki, by odbudowywać jedność.

To bardzo ogólny zarys duchowości jedności. Ruch Focolare jest przykładem bardzo konkretnej i aktualnej jak na obecne czasy, duchowości. Jeśli ktoś pragnie zgłębić tą duchowość bardziej, poznać historię ruchu, odsyłam do strony focolare.pl, albo zachęcam do osobistej rozmowy z członkami tego ruchu.

Przez najbliższy rok, poprzez kolejne miesiące, chce odkrywać bardziej i rozwijać w sobie, kolejne punkty duchowości Focolare. Punktów jest 12, dlatego tym łatwiej będzie mi zachować systematykę rozważań, by kolejnego miesiąca, pojawiło się kolejne rozważanie związane z kolejnym punktem.

Bóg- Miłość; wola Boża; miłość bliźniego; Słowo Życia; miłość wzajemna; Jezus Opuszczony; jedność; Jezus pośrodku; Eucharystia; Kościół; Maryja; Duch Święty

Przeœlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *