zainspirowani

temat wielkanocny 2022

Dlaczego się inspirujemy?

– ks. dominik poczekaj –
6.05.2022

Zrozumienie mechanizmu działania inspiracji, ich sens, może pomóc nam we właściwy sposób wykorzystywać te okazje, w których one się w naszym życiu pojawiają. Skoro wiesz, do czego mogą służyć ci inspiracje, może wówczas bardziej będziesz je odpowiednie wykorzystywać.

„No, bo tak…” Pewnie wiele osób odpowiedziałoby w taki sposób na powyższe pytanie. Nie powinniśmy zbywać pytań, lecz wypadałoby je zgłębić i się nad nimi zastanowić. Pytania, które zostaną nam postawione, widocznie dla kogoś są bardzo ważne, dlatego z szacunku do tej osoby, powinniśmy najbardziej szczerze, jak tylko potrafimy na nie odpowiedzieć. Dla chętnych, proponuję obejrzenie dokumentu pt. „Dlaczego jesteśmy kreatywni?”

Wśród „12 zadań”, dlaczego jedno miejsce poświęciłem na „inspirację”? Było już o rewizji, jak również o duchowym zbudowaniu — z tych elementów tworzą się i realizują inspiracje. Wszystkie elementy są ze sobą duchowo połączone i są dla siebie nawzajem bardzo ważne. Inspiracja motywuje do rozpoczęcia poszukiwań, ale również do działania i wyznaczania nowych celów. Są one cennymi wskazówkami w naszej codzienności i cenną informacją o naszym życiu i aktywności. Jesteśmy ludźmi i cenną cechą naszego życie jest to, że bywamy zainspirowani kimś lub czymś.

Inspiracje możemy odnaleźć w różnych źródłach, ale warto zastanowić się nad ich wartością, nad ich sensem. Na inspiracji możemy zbudować coś konkretnego w swoim życiu. Dzięki nim możemy coś lepiej zrozumieć, coś właściwej zrealizować. Inspiracja może jakby zabarwiać kolorem daną sytuację i być czymś dla niej charakterystycznym.

Każdy z nas, powinien znaleźć swoje uzasadnienie. Wydaje mi się, że znajdziemy ich wiele i być może uzasadnienia sprowokują nas do kolejnych poszukiwań. Podzielę się z wami kilkoma motywacjami — dlaczego ja się inspiruję.

Pierwsza motywacja, do inspirowania swojego życia, to PRAGNIENIE OŻYWIENIA NIEKTÓRYCH SYTUACJI. Chcę niektóre sytuacje zmieniać, czy po prostu odmieniać, wlewać nowego ducha w stare wydarzenia. Stagnacja nie jest moim sposobem. Wolę zdecydowanie zmiany. Oczywiście bez sensu jest zmieniać coś dla samej tylko zmiany, dlatego inspirowanie się, często odsłania przede mną różne nowe okazje przeżycia jakiegoś wydarzenia, co sprawia, że wiele wydarzeń, spraw, wyraźnie stają się bardziej ożywione.

Inspiruje się, bo już wiem, że wiele spraw można przeżyć w bardzo TWÓRCZY SPOSÓB. Moje rozwiązania nie muszą być ani najlepsze, ani też najgorsze. Warto niektóre sytuacje przeżyć w jeszcze bardziej twórczy sposób, dlatego szukam inspiracji w różnych źródłach, aby ubogacić moją postawę. Dzięki otwartości dość, że możemy bardziej twórczo coś przeżyć, to jeszcze do tego, możemy więcej wycisnąć z jakiejś sytuacji. Mieć świadomość, co faktycznie mogę zyskać, co wykrzesać z jakiejś sytuacji, znacznie nam ułatwi też to, w jaki sposób się zaangażujemy.

Inspiruje się, bo niekiedy SZUKAM NOWEGO POMYSŁU na starą sprawę. Widzę, że pewne rozwiązania się nie sprawdzają, dlatego szukam nowych rozwiązań. Często nawet delikatna korekta działania, może całkowicie odmienić jakąś sytuację. Lubię niektóre rzeczy planować z innymi, bo wówczas pojawia się wiele propozycji, niekiedy z jednego zadania rodzą się pomysły na nowe zadania. Dzięki innym osobom działanie nabiera dynamiki i specyficznego charakteru. Dla kogoś pomysł może być czymś zupełnie nowym, a dla kogoś innego, po prostu nowym kierunkiem w jakimś działaniu.

Inspiracje zdobyte w różnych okolicznościach, często są niezwykłą motywacją, nie tylko do samego działania, ale nade wszystko do wdrażania konkretnych spraw w codzienne życie. Często dzięki inspiracjom — wydarzeniom i ludziom, wielu z nas znajduje motywacje, bo dostrzega, jak coś konkretnie funkcjonuje, jak wygląda to na konkretnym przykładzie. Dużo łatwiej jest nam rozpocząć jakieś działanie, jeśli dokładnie widzimy, jak coś funkcjonuje. Niektórzy potrzebują namacalnych rzeczy, a niektórym wystarczy sama wyobraźnia — jeśli widzę konkretne przełożenie inspiracji na moje życie codzienne, zyskuję właściwą motywację do realizacji tej inspiracji. Dla mnie motywujące inspiracje to te, które mają bardzo konkretny charakter, kształt i funkcjonalność.

Życie niekiedy potrzebuje świeżości, a zyskana inspiracja może wyznaczyć nam NOWY CEL, albo dotychczasowym sytuacjom nadać nowego charakteru. Możemy zająć się jakąś nową sytuacją i w niej odkryć coś, co stanie się narzędziem przemieniającym sytuację, w której obecnie się znajdujemy. Możemy znaleźć w inspiracji nowe wyjaśnienia i możliwości rozwijania jakichś spraw. Inspiracje to nie tylko źródło wiedzy, ale również źródło konkretnych przykładów realizacji jakiejś sprawy, a nade wszystko początek rozważań, które możemy realizować na poziomie umysłu lub serca.

Każdy z nas ma swoje osobiste podejście do tego tematu i własne przekonania. Zachęcam do rozważenia kwestii: „Dlaczego się inspirujemy?” Może przy okazji rozmów, warto zadać to pytanie i dowiedzieć się co inni sądzą o tej kwestii. Poszerzymy wówczas swoją wiedzę. Im bardziej świadomi będziemy tego dlaczego się inspirujemy, jak działa ten mechanizm, tym bardziej będziemy mogli wykorzystywać każdą pojawiającą się inspirację. Dzięki zrozumieniu wartości każdej inspiracji nie będziemy wobec nich obojętni, ale w mądry sposób wykorzystamy szansę do budowania naszej codzienności.

 


ostatnio dodane

Samokrytycyzm

Samokrytycyzm

Samokrytycyzm – to słowo może w naszej wyobraźni stworzyć obraz trudnego do realizacji procesu – mało przyjemnego, wymagającego… Spójrzmy pozytywnie na tym postawę, spróbujmy odnaleźć dla siebie korzyści.