Wprowadzając nawyki, czy utrzymując je przy istnieniu w naszym życiu, musimy nieustannie je ćwiczyć. Nawyki domagają się tego, abyśmy powtarzali jakieś czynności dla ich utrwalenia.

 

Już od kilku miesięcy, temat drążę również pod względem wcześniej zrealizowanego projektu, pt. „ważne słowa”. Warto zobaczyć to jedno słowo, które jest takim konkretnym streszczeniem danej sprawy, danego tematu. miesiąc, w którym obecnie przyglądam się różnym obecnym w moim życiu nawykom, jak i też ewentualnym możliwościom, które mogą wprowadzić coś nowego, zauważyłem, że konieczne w tej sprawie jest nieustanne ćwiczenie się.

Dużo bardziej konkretne jest przeżywani jakiejś sprawy, bo wówczas tak realnie stawiamy czoła różnym naszym nawykom. Każda przeżywana sytuacja przynosi konkretne wnioski, ukazuje nam jakąś prawdę o nas, rodzi jakieś perspektywy dla naszego życia. Dużo piszę, ale nie było to dotąd ani usystematyzowane, ani nie myślałem nad konkretną metodą prowadzenia codziennego dziennika, czy codziennych notatek. Temat nawyków, sprowokował mnie do tego, aby oprócz ćwiczenia systematyczności w tym temacie, przemyśleć też sposób, kształt tych codziennych zapisków. Czasami osobiste doświadczenie, to zwyczajnie za mało, aby poczuć faktyczną satysfakcję i by nasze działanie przyniosło właściwe efekty.

Ćwiczenie się w pierwszym rzędzie, zakłada znalezienie przekonania, że chcę wprowadzić jakiś nawyk, wyczaj do rytmu swojej codzienności. Niezależnie, czy potrzebujemy nawyku, czy jest to twoje dodatkowe pragnienie, to i tak, w każdym przypadku, bardzo pomocne jest osobiste przekonanie. Ćwiczenie, to nie tylko zewnętrzne działanie, ale nade wszystko wewnętrzne przekonanie, ćwiczenie swojego nastawienia, sposobu myślenia, swoich motywacji… Ćwiczenie powinno obejmować całego człowieka, każdą jego sferę życia.

Ćwiczenie, to zdobywanie sprawności. Jedno wydarzenie, wielokrotnie przeżywane, powoduje, że wykonujmy je już z większym doświadczeniem, wyrobionym sposobem postępowania, z rozwiązaniami, które w naszym przypadku są sprawdzone i dla nas właściwe. Ćwiczenie się w jakiejś postawie, w jakimś działaniu powoduj, że wyrabiamy w sobie jakieś nastawienie, przyjmujmy jakieś rozwiązania, które odkrywamy dzięki temu, ż mieliśmy okazję przeżyć podobne wydarzenia, wielokrotnie w naszym życiu.

Ćwiczenie to wprowadzanie do naszej codzienności, aktywności pewnego rodzaju powtarzalności. Cykliczność pewnych wydarzeń sprawia, że stają się one dla nas czymś naturalnym – działaniem, które w podobnych sytuacjach zwyczajnie podejmujemy. Ćwiczenie powtarzalności pewnych spraw sprawia, że nabieramy pewności i przekonania co do stosowanych działań. Powtarzalność to wyrobienie sobie właśnie nawyku, co do konkretnych sytuacji, czasu w ciągu dnia, myśli…

Ćwiczenie się w różnych sprawach pomaga nam w zdobywaniu sprawności, a to wywołuj w nas pragnienie powtarzalności pewnych czynności. Jeśli jest w nas właściwe przekonanie, wówczas budujemy swoją codziennych z różnych nawyków, które stają się okazją do utrwalenia ważnych spraw w naszym myśleniu i planowaniu, działaniu i kształtowaniu przyszłości. 

Ćwiczenie swoich nawyków przyczynia się do stworzenia różnych okazji, które zmienią nas, nasz sposób myślenia i postępowania. Zmiany są naturalną konsekwencją, owocem naszego ćwiczenia nawyków.

Podejmując się ćwiczenia, można, a nawet trzeba się zastanowić nad tym, czy konkretny nawyk wprowadzi właściwe, zamierzone przez nas zmiany. Mając wyobrażenie w swoim życiu, zdajemy sobie sprawę z tego, jakie nawyki powinny być mocniej przez nas realizowane, jaki z nich powinniśmy realizować, a z jakich być może zrezygnować lub przynajmniej je zmienić.

ćwiczyć silną wolę
ćwiczenia bierne
ćwiczyć nawyki
ćwiczyć postawy
ćwiczyć myślenie działanie