30 dzień

30 dzień lekcji – Manifestacja Zmartwychwstanie jest źródłem dla wszelkiego dawania świadectwa. Jest punktem od którego wychodzimy, by zamanifestować prawdę, że Jezus żyje i jest pośród nas. Nasze działanie, modlitwa, służenie – wszystko powinno być manifestacją zwycięstwa...

29 dzień

29 dzień lekcji – Otwartość Każdy kto spotka Zmartwychwstałego, musi otworzyć się na Niego, przyjąć Go i oddając swoje życie, być gotowym pójść za Nim. Otwartość z naszej strony, czyni możliwym działanie Boga w naszym życiu. Im bardziej otworzymy się na Niego, tym mocniej On może w nas...

28 dzień

28 dzień lekcji – Zbawienie Słowo zbawienie, ma wiele znaczeń, ale my chrześcijanie w tym szczególnym okresie – widzimy w tym słowie, to, co dla nas uczynił Chrystus. Zbawił nas – uwolnił nas od grzechu, dała nam możliwość tworzenia nowego życia. Zbawienie jest łaską – darem danym nam po to, abyśmy uwolnieni od grzechu, mogli z wiarą zaufać Bogu do...

27 dzień

27 dzień lekcji – Zwycięstwo Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy.(Rz 6,8.9) Właśnie dlatego, z całą siłą w piersiach w okresie wielkanocnym, tak często śpiewamy „Zwycięzca śmierci…” Ta prawda dokonała się na krzyżu i w...